Back to Top

Библейски учения

Лунарните съботи - библейски източници

Теорията за така наречените "лунарни съботи" е сравнително нов начин да се отрече седмичната събота от Сътворението и опит да се докаже, че днешният седми ден от седмицата, събота, не е този, който Бог е постановил за освещаване. Тази теория претендира, че седмичната събота всъщност се определя от фазите на луната и от лунарният месец и всеки месец съботите се падат на точно определени дати, а не следват непрекъснат седемдневен цикъл. След завършване на лунарния месец и настъпване на новия, тази подредба стартира отначало. По този начин съботите от нашия календар и "лунарните съботи" се разминават, като "лунарните съботи" могат да се паднат във всеки един ден от нашата седмица.

Прочети още...

Изразът 'съботна почивка' (сабатизмос) в Евреи 4:9

"Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка" Евр. 4:9

Един от аргументите на противниците на буквалното спазване на Четвъртата Божия заповед е твърдението, че съботната заповед е старозаветна наредба и няма нито един текст в Новия завет, който да споменава тази заповед, като задължителна за християните. Ако оставим настрана нелогичността на подобен аргумент, който предполага, че Бог трябва да преповтаря още веднъж всичко каквото е казал, то наистина има текст, който буквално потвърждава валидността на Четвъртата заповед. Този текст е посоченият по-горе от Посланието към евреите.

Разбира се, авторът на посланието има друга цел с написването му, но е забележително да се изследва въпросния стих и значението на употребения там израз „съботна почивка“ или „sabbatismos“ в оригиналния текст.

Прочети още...

Белегът и числото на звяра

През вековете християните са спекулирали относно смисъла на "Белега на звяра" и "Числото 666 "на звяра", споменати в Откровение 13. И днес продължава нестихващият интерес към този Антихрист на апокалиптичното, на последното време, който ще контролира икономическия, политическия и социалния живот на човечеството чрез поставяне на белег и число на хората.
В проповедническите походи, проповедта за БЕЛЕГА НА ЗВЯРА, обикновено привлича най-многолюдното множество и осъжда най-много хора по отношение на валидността и значението на съботата, спрямо коя да е друга лекция. Търсачката GOOGLE съдържа над пет милиона записа на тема "Белега на звяра", и номера му "666." Във времена на политическа и икономическа несигурност, когато тероризмът и природните бедствия са заплаха за сигурността и просперитета на много страни, много християните се обръщат към библейските пророчества, за да разберат какво ще се случи в близко бъдеще.

Прочети още...

Кръщение 'заради мъртвите'

"Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо се и кръщават заради тях?" 1Коринт. 15:29

Това е един от най-трудните пасажи в писанията на Павел, за който все още не е намерено напълно задоволително обяснение. Коментаторите са предлагали най-малко 36 опита за решение на проблемите, повдигнати от стиха. Повечето от предложенията са съвсем повърхностни и само няколко от тях заслужават сериозно внимание. Две важни точки трябва да се имат предвид, когато се търси смисъла на пасажа:

Прочети още...

'Като каза това той направи всички ястия чисти'

"И каза им: Нима сте и вие тъй неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека от вън, не може да го оскверни?
Защото не влиза в сърцето му, а в корема, и излиза в захода. (Като каза това той направи всички ястия чисти)." Марко 7:18-19 - Протестантски превод 1940

Какво иска да каже евангелист Марко с тези думи. Дали това не е момента, в който Исус отменя старозаветната наредба за чисти и нечисти храни и "прави" от сега нататък всички ястия чисти. Ами какво да кажем за храни като жаби, кучета, червеи и други подобни, които се консумират на някои места по света?

Прочети още...

'Аз рекох, богове сте вие'

"Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: "Аз рекох, богове сте вие"? Йоан 10:34

Какво означават тези думи на Исус? Наистина ли всички хора са "богове", макар и от по нисък ранг? Означава ли това, че хората са безсмъртни?
Най-различни и дори невероятни интерпретации са давани на тези няколко думи.

Прочети още...

Страница 2 от 4