Back to Top

Библейски учения

'Вие пазите дните, месеците, времената и годините...'

"Вие пазите дните, месеците, времената и годините.
Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду ви." Гал. 4:10

Много често тези стихове се използват, за да се подчертае отпадането на съботната заповед и невалидността и в Новия завет. Дали това е така? За пазенето на какви дни става въпрос тук? За старозаветните празници ли говори апостол Павел? За пазене на съботния ден ли?

Прочети още...

'Първороден преди всяко създание'

"В Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание" Кол. 1:15

 

Първороден - първото поколение на човек или животно. Като фигуративен израз терминът също така може да посочва превъзходство в размер, ранг, сила и т.н., или превъзходство в характер или позиция.

Прочети още...

Кръщение

Кръщение -  [ гр. "baptisma" от "baptizo" , " да се потопи "]. Кръщението като религиозен ритуал води началото си от предхристиянските времена. То се практикува от евреите като средство за приобщаване на прозелити към юдаизма, както е удостоверено от различни еврейски писания.

Прочети още...

Христос - край или цел на закона?

Римляни 10:4

"Христос сложи край на закона, за да стане праведен всеки, който вярва." - Съвременен превод 2004
"Понеже Христос е целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва." - Протестантски 1940

Сложи ли Христос край на закона и премахна ли Христос оправданието чрез дела? Свободни ли са християните от изискванията на закона? Краят на закона ли е Христос, както ни казва Съвременният превод или Христос е целта на закона, както казва Протестантският превод?

Прочети още...

'Реченото чрез пророк Еремия'

Когато Матей разказва случката със свещениците, които вземат парите от Юда и с тях купуват нива, той констатира:
"Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: "И взеха тридесетте сребърника, цената на оценения, Когото оцениха някои от израилтяните, и дадоха ги за грънчаревата нива, според както ми заповяда Господ"  Мат.27:9,10

Объркал ли се е Матей, когато приписва на Еремия пророчество, казано от Захария?

Прочети още...

Страница 4 от 4