"И каза им: Нима сте и вие тъй неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека от вън, не може да го оскверни?
Защото не влиза в сърцето му, а в корема, и излиза в захода. (Като каза това той направи всички ястия чисти)." Марко 7:18-19 - Протестантски превод 1940

Какво иска да каже евангелист Марко с тези думи. Дали това не е момента, в който Исус отменя старозаветната наредба за чисти и нечисти храни и "прави" от сега нататък всички ястия чисти. Ами какво да кажем за храни като жаби, кучета, червеи и други подобни, които се консумират на някои места по света?


Да разгледаме непосредствения смисъл и контекст на стиха, това, което казва и това, което не казва. Да го сравним и с контекста на другите евангелия.

Може би сте забелязали, но в Библията има няколко вида особени означения, освен препинателните знаци. Например някъде има наклонен шрифт (курсив), другаде има малки скоби, а другаде средни скоби. За нашето изследване в момента е важно означението с наклонен шрифт, защото част от думите в тези стихове са написани именно с такъв шрифт.
Наклоненият шрифт показва, че думите, които са написани с него, липстват в Библията и са добавени от преводача, за изясняване на смисъла на текста. Това не е голям проблем, стига преводачите и издателите да спазят коректността и да означат кои точно думи са добавени. Напоследък обаче, в съвременните преводи, дали случайно или нарочно, добавените думи не са маркирани с наклонен шрифт.
В тези стихове думите "като каза това" липсват в оригиналния текст на Библията.

Да прочетем други преводи:
"Защото не влезва в сърцето му, но в търбуха ; и излезва в заходът, като изчистя всичките ястия." - Цариградски превод
"Защото не в сърцето му то влиза, а в корема, и излиза навън, чрез което се очистя всяка храна." - Православен превод
"Защото не влиза в сърцето му, а в корема и се изхвърля навън. (Като каза това, Той направи всички ястия чисти.)" - Библейско общество 1990
"Защото не влиза в сърцето му, а в корема и се изхожда. С това Той обяви всички ястия за чисти." - Верен 2002
"Нали не отива в ума, а в стомаха му, и после се изхвърля навън?“ (По този начин Исус обяви, че няма храна, която е грешно да се яде.)" - Съвременен превод 2004

Както забелязвате, в Цариградския и Православния превод липсват добавени думи. Колкото "по-съвременен" става превода, толкова повече добавени думи има.
Този подход, на добавяне на думи според доктриналните разбирания на преводачите, е проблем не само за тези стихове, а и за доста други. Когато тези думи са обозначени с наклонен шрифт, това все пак е по-приемливо и непредубеденият читател може сам да преценява дали те са подходящо добавени или не. Но когато тези добавени думи не са обозначени по никакъв начин, както  това е направено във всички по-горе цитирани преводи (освен в Протестантския 1940 и превода на Българско библейско дружество 1995), то това е подвеждане на читателя.

Да вземем за нашето изследване един от преводите, в който няма добавени думи, например Цариградския превод.
"Защото не влезва в сърцето му, но в търбуха ; и излезва в заходът, като изчистя всичките ястия."

Забелязвате ли как се промени смисъла на текста. В "Съвременния превод 2004", с добавката, преводачът е добавил думите така, че да се получи смисъл, който той мисли, че е правилен, а именно: "с тези си думи, Христос очиства всички ястия и можем вече да ядем всичко". Да, обаче, отровните гъби едва ли влизат в това "всичко". И второ, кой или какво е онова, което изчиства храната?

В така преведения текст в Цариградския превод смисълът е следния: "когато храната влезе в стомаха, тя минава през червата и излиза през "захода", като по този начин отпадъците излизат и приетата храна се изчиства"

Сега, кой от двата смисъла е правилния? Кой очиства храната, Христос или храносмилателната система. Какво означава чиста храна тук в стиха? За "чисти и нечисти" животни ли става въпрос, за мръсна и измита храна ли става въпрос или става въпрос за някакъв друг вид чиста храна?

По голяма яснота ще получим, като сравним написаното за същия случай в другите евангелия:
"Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява." Мат. 15:20
Какво казва паралелният текст в Матей, за каква чиста и нечиста храна става въпрос. Съвсем ясно Матей пояснява: "с немити ръце".

Да погледнем и непосредствения контекст на Марко 7 глава, откъдето са взети разглежданите стихове:
"и бяха видели, че някои от учениците Му ядат хляб с ръце нечисти, сиреч, немити.
(Защото фарисеите и всички юдеи, държейки преданието на старейшините, не ядат ако не си умият ръцете до лактите;
и когато се връщат от пазар; не ядат ако се не умият. Има и много други неща, които са приели да държат, - измивания на чаши, шулета и медни съдове [и одрове]).
И тъй, фарисеите и книжниците Го запитват: Защо не вървят Твоите ученици по преданието на старейшините, но ядат хляб с нечисти ръце?" Марко 7:2-5

Смисълът на разглеждания от нас стих се изяснява напълно. Тук не става въпрос за чисти и нечисти храни, такива каквито са описани в книгата Левит и които Бог заповяда да се ядат или не. Тук дори не става въпрос за хигиена и мръсни ръце. Началото на 7 -ма глава обяснява за какво става въпрос.
Тук става въпрос за някакъв специален ритуал за очистване по "преданието на старейшините", при който се спазва някакво ритуално умиване "до лактите". Исус и учениците му не се съобразили с този човешки ритуал и били обвинени в незачитане на "преданието на старейшините".
Учениците яли хляб (не нечиста храна, а хляб), проблемът бил, че не си измили ръцете по точно определен, специален начин, "според преданието на старейшините", проблемът не бил в това, че яли "нечиста" храна.
Това заключение се потвърждава и от факта, че думата употребена тук за "чиста" е различна от думата употребена в Левит за описване на чистите животни. В Левит е употребена дума, която означава "чиста" в религиозен смисъл, докато тук думата "чиста" е в ежедневен смисъл.

Здравните закони, онова, което е добро за храна и което не е добро, не могат да отпаднат с отпадането на символичната жертвена система и службите в храма. Здравните закони и съвети на Библията са все още валидни, защото човешкият организъм е същият, какъвто е бил и по времето на Мойсей. Евреинът има същото човешко тяло, каквото има и българина. Отпада ритуалният и религиозен смисъл на понятията "чисти и нечисти животни", но здравният смисъл все още е валиден.
В този смисъл онова, което Бог е казал като здравен съвет е все още валидно и за нас. Това се отнася, както за храненето, така и за всичко онова, което помага да запазим организма си здрав.