"Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: "Аз рекох, богове сте вие"? Йоан 10:34

Какво означават тези думи на Исус? Наистина ли всички хора са "богове", макар и от по нисък ранг? Означава ли това, че хората са безсмъртни?
Най-различни и дори невероятни интерпретации са давани на тези няколко думи.

Думите, които Исус цитира са от Псалм 82:6. Ако погледнем контекста на псалма ще видим, че там се говори за израилевите съдии. Бог изобличава съдиите, които би трябвало да отсъждат справедливо и да въздават правосъдие на народа, но вместо това те съдят несправедливо и с лицеприятие. Съдиите са представители на Бог на земята и би трябвало да отразяват Неговия авторитет . В контекста на отговорността и службата, която имат, тези съдии са наречени "богове". Бог е представен като най-висш съдия, който стои всред тях и съди справедливо. Въпреки тяхното високо положение, ако пренебрегват своите отговорности, тези съдии ще бъдат преценявани от справедливия Божи съд и ще получат заслужено възмездие.

Това не е единственото място, където за хора е употребена думата "бог" (elohim). Същата дума е употребена в Изход 21:6 и Изход 22:8-9 където също се говори за съдиите на Израил и там думата директно е преведена със "съдиите". Мойсей беше наречен "бог на фараона", защото представяше Божията воля и авторитет пред него (Изход 7:1).
Равинската традиция прилага термина "богове" за онези, които са приели закона. Талмуда заявява, че Бог е възпрял ангелът на смъртта за онези, приели закона (Тората).

Исус направи своето изказване в Йоан 10:34-35 в контекста на еврейската традиция и в смисъла на Псалм 82. Той беше обвиняван, че нарича Себе си Божи Син и затова цитира старозаветните текстове и се позова на еврейската традиция. Смисълът на Неговите думи беше: Ако Божието слово нарича "богове" онези, които са натоварени с авторитет и служба и на които е даден закона, то колко повече, Този (самият Христос), когото Бог е избрал, изпратил със специална мисия и натоварил със Своя авторитет, има правото да се нарече Божи Син.