"Вие пазите дните, месеците, времената и годините.
Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду ви." Гал. 4:10

Много често тези стихове се използват, за да се подчертае отпадането на съботната заповед и невалидността и в Новия завет. Дали това е така? За пазенето на какви дни става въпрос тук? За старозаветните празници ли говори апостол Павел? За пазене на съботния ден ли?


Непосредственият контекст на стиховете и сравнението с други подобни стихове ни говори нещо съвсем друго.

Ако прочетем цялата глава внимателно, ще видим, че думата събота не се споменава никъде. Тук Павел говори за времето, когато галатяните са били езичници, далеч от Бога, спазвали са своите езически празници и са се кланяли на своите езически богове. В тези стихове, той ги критикува за това, че все още не са изоставили своите езически практики.

Първо, какви са тези "първоначални учения на света"?
Думата "учения" не съществува в текста. Буквално изразът се превежда като "началата на света (космоса)" "елементите на космоса", стихиите на космоса", "силите на космоса". Това е оригиналния текст.
Какво означава този израз? За старозаветния закон ли става дума?! За някакви "елементи на космоса", "стихиите на света" от Мойсеевия закон ли става дума?! Или става дума за нещо друго?

Второ, Павел говори за времето, когато галатяните са били езичници. Стиховете казват:
"Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония, които по естество не са богове;" Гал. 4:8
Кога е времето "тогава, когато не познавахте Бога"? Времето преди Христос, когато галатяните са спазвали Мойсеевия закон ли?! Как без да познават Бог са спазвали наредбите, обрязването и съботата?!
Или става дума за нещо друго? За времето на езичеството, когато не са познавали Бога?
"в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света." Еф. 2:12

Кои са ония "които по естество не са богове"? Галатяните са обожествявали наредбите на старозаветния закон ли?!  Или става въпрос за друго - това са идоли и това е времето на езичеството, когато галатяните са се кланяли на идоли?
"Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се към немите идоли, както и да ви водеха."
"И вие виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Азия, тоя Павел е предумал и обърнал големи множества, казвайки, че не са богове тия, които са от ръка направени."

Следващите стихове казват: "а сега, когато познахте Бога, или по-добре, като станахте познати от Бога"
Кога Бог ги е познал? Съвсем логично, когато са били езичници. Нищо общо са нямали нито с мойсеевия закон, нито със съботата.

Ако сравним стиховете в Галатяни с подобните стихове в Колосяни, където е имало подобна практика. Там се говори за същите "първоначални учения". Думата е абсолютно същата "елементите на космоса", "началата на космоса" и "учения" също я няма в оригиналния текст.
"Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа." Кол. 2:8
"Ако сте умрели с Христа относно първоначалните учения на света, то защо, като че живеете на света, се подчинявате на постановления, като,
"Не похващай", "Не вкусвай", "Не пипай",
(които всички се развалят от употреба), по човешки заповеди и учения?" Кол. 2:20-22

Какво се включва в този израз, според Колосяни?
Това е "философия", "празна измама", "човешко предание". Мойсеевия закон не е нито философия, нито празна измама, нито човешко предание. Той е Божия наредба.
Също, "самоволно смиреномъдрие" и "ангело служение". Мойсеевия закон определено не включва това.
Още, "човешки заповеди и учения" от рода на "не похващай, не вкусвай, не пипай" във връзка с "произволно богослужение и смирение" и "нещадене на тялото". Мойсеевия закон не е човешки заповеди и учения, нито предписва такива строги аскетични принципи за нещадене на тялото. Определено изразът "елементите на космоса", "стихиите на света", началата на света" в Колосяни не се отнася за наредбите на Мойсеевия закон.

Разбира се проблемите в Галатяни не са само старите езическите учения, но точно тук, в тези стихове, става въпрос именно за връщане към тези езически учения. "Елементите на космоса", "стихиите на космоса" загатва точно за езически учения и обожествяване на природните сили. Езическата философия учи, че света е създаден от различни стихии и градивните елементи на материята са четирите природни стихии. В езическия календар всеки седмичен ден е посветен на някой езически бог, месеците са с имената на римските императори. Тези езически богове, "които по естество не са богове" са боговете, на които галатяните са робували във времето на езичеството си, когато не са познавали Бога. За пазенето на тези "дни, месеци, времена и години" и към връщане на езически обичаи и начин на живот говори Павел в тези стихове.