"Аз създавам светлината и творя тъмнината; Правя мир, творя и зло! Аз Господ съм, Който правя всичко това." Исая 45:7

Еврейската дума за "зло" може да се употреби в два смисъла, както за моралната категория "зло", така и за "зли събития", "бедствия", "проблеми", постигащи човека. Тук думата "зло" е употребена във този втори смисъл. Това се вижда ясно от контекста на главата. Исая 45 глава говори за издигането на персийския цар Кир, когото Бог определя да бъде оръдие в Неговата ръка, чрез когото да накаже вавилонците, поробителите на Неговия народ, Израил. Тук понятето "зло" има смисъл на бедствия и зли събития, които ще сполетят вавилонците.

Подобна употреба на думата "зло" намираме и в Исая 47:11
"Затова ще дойде върху тебе зло, без да знаеш от где се явява; И беда ще те нападне, без да можеш да я умилостивиш; Ще дойде внезапно върху тебе и опустошение, без да ти е било известно."
Подобен смисъл има и Амос 3:6
"Може ли да засвири тръба в град и людете да не се уплашат? Може ли бедствие да сполети град и да не го е направил Господ?"

Този вид "зло", което Бог допуска, не е самоцелно. Бог позволява то да се случи, за да могат народи или личности да се осъзнаят, да променят начина си на живот и да се обърнат към Него.

Библията представя Бог като върховен Господар и абсолютна Първопричина за всичко. Затова много често в Библията Бог е представен като причинител на нещо, което Той всъщност допуска да се случи и не предотвратява. Книгата Йов много добре обяснява това.

Отговорен ли е Бог за злото в света?
Библията нарича появата на злото "тайната на беззаконието" и представя сатана, като причинител и причина за появата на злото. Злото е неестествено и необяснимо. Няма причина, за появата на злото и не можем да обясним неговата поява. Ако бихме могли да обясним появата на злото, тогава то би било напълно логично и закономерно и трябва да го приемем като нещо естествено и нормално. Това би означавало, че има извинение за злото, както и че има извинение за всеки грях. Това обаче не е така. Злото е напълно нелогично и неестествено, няма причина за неговата поява и не е нормално то да съществува.