Когато изследвам литературата на адвентистите от седмия ден относно ЛГБТИК, виждам възникващ консенсус по редица предизвикателни въпроси. Моят доклад не е последната дума по никакъв начин. Но е по-добре да имаме образована позиция по трудни теми, отколкото заключения написани на коляно или наивна позиция. Аз съм отворен за по-нататъшно проучване и задълбочаване на разбирането, но вече има разработен силен политически елемент по отношение на тази тема. Има много въпроси, които изследователите няма да докоснат поради страха си, че резултатите могат да работят срещу политическия консенсус или че самите те могат да бъдат изолирани от тяхната научна общност. Затова на изследването трябва да бъде обърнато внимание, но с известно количество здравословен скептицизъм в една политически натоварена изследователска и образователна среда. Отдайте подходящото уважение на онези, които са прекарали живота си в изследване на проблемите на сексуалността, но мислете за себе си и не се доверявайте сляпо на заключения, когато доказателствата изглеждат съмнителни. И бъдете много подозрителни за всеки резултат, който е напълно противоречив на Писанието.Като казвам това, много идеи, които твърдят, че се основават на Библията, всъщност се основават или на селективно или на изкривено четене. Един от учителите ми обичаше да казва: "Не е трудно да имаш силни убеждения по всяка тема, стига да си готов да пренебрегнеш някои от доказателствата". Освен това всички читатели на Библията, включително и консервативните , са склонни да четат Библията чрез херменевтична леща, която може да изкриви резултата от тяхното изучаване. Говорих за тази последна точка в дълбочина в трета и четвърта глава в моята книга "Божиите дълбочини". Там споменавам повече подробности. По-долу споделям някои неща, които адвентистите от седмия ден (и други консервативни християни), които са запознати с Библията и науката, са в съгласие. Считам, че съгласията по тези точки трябва да бъдат основата на по-нататъшното изучаване и практика.

Един възникващ консенсус сред образованите адвентисти (включително консервативни и либерални) е, че сексуалната ориентация в повечето случаи не е избор. Поведенческите науки винаги са обсъждали въпроса за природата срещу възпитанието. Състоянието е наследено или съществува поради опитност и обучение (целенасочено или не)? Дали хомосексуалната ориентация е генетична или по някакъв друг начин онаследена? Или това е нещо, което се случва поради родителски отношения, злоупотреба или определена семейна динамика? Дали това е избор или това е определено по някакъв друг начин? От моя опит и разбиране, тези дебати често се въртят напред и назад между двете възможности, но най-често доказателствата водят до "и двете". Повечето условия могат да бъдат проследени до комбинация от наследство (гени и т.н.) и възпитание. И наследството като че ли играе роля в привличането и ориентацията към същия пол. Независимо от това, дори ако хомосексуалността е била единствено резултат от възпитанието, а не от природата, разбирането за адвентистите е, че характерът на детето до голяма степен се формира между три и седем години. Колко седемгодишни деца могат да изберат родителите си?

Така че докато приемането на гей или лесбийска идентичност предполага избор, хомосексуалната ориентация рядко, ако изобщо е, е избор. Има някои изключения и ще разгледаме тези в следващия блог. Това заключение е много важно за църквата. Независимо от начина, по който се е случило, ако ориентацията не е избор в повечето случаи, църквата трябва да внимава да не изисква от хората нещо, което не е в техните възможности, дори с молитва и пост. Ако науката е права, това би било като изискване някой, роден без крак, да създаде такъв по естествен начин, преди да бъде приет в църквата. Да се ​​изисква това би било злоумишлено и жестоко. В същото време ориентацията не трябва да се бърка с идентичността. Приемането на лице с физически, психически или емоционални проблеми не е същото като "опрощаване на греха". Приемането на човек, който е "различен", без да е имал собствен избор, не е "опрощаване на греха".

Когато споделих това заключение с един адвентен приятел, той се разстрои. "Да живееш с хомосексуална ориентация и да не се опитваш да я промениш е да живееш в грях", провъзгласи той, "вярвам, че това е избор, който хората правят, а грешните избори са грях". Докато не съм срещал хомосексуален човек който да смята, че е имал избор (мнозина се молят години наред Бог да ги промени), това няма да бъде убедително за него. Така че просто попитах приятеля си: "Кога избра да бъдеш хетеросексуален?" Той нямаше отговор. Как стоим по този въпрос, до голяма степен определя как се отнасяме към всички хора, чийто живот и борби са различни от нашия.

 

Още възникващи заключения

Най-добрите научни изследвания, които съм виждал, поне от източници, които не са пристрастни към Писанието или религията, са заключили, че идентичността гей или лесбийка може да се променя. Възприемането на идентичност гей или лесбийка само по себе си е въпрос на избор, а не е придобито. Това означава, че човек може да е имал хомосексуална идентичност, но все пак да прегърне призива на Евангелието да приеме Исус Христос като свой Господ и господар на живота. Приемането на Исус като Спасител и Господ е ядрото на това, което означава да бъдеш последовател на Исус, така че това заключение е много важно. Не съществува непреодолима бариера пред ЛГБТ хората, които приемат Евангелието и участват в живота на църквата.

В същото време проучванията показват, че в повечето случаи хомосексуалната ориентация не е избор, а е вкоренена в личността на човека. Така наречените "терапии за промяна" са имали много ограничен успех в продължение на период от пет или шест години (може да изглежда, че има "промяна" в краткосрочен план, но обикновено тя е нетрайна). Вероятно в случаите, когато промяната може да бъде научно потвърдена, човекът е всъщност бисексуален, а не хомосексуален, но тези категории трудно могат да се разделят клинично. Ако ориентацията на човека е вкоренена и не подлежи на промяна, тогава това е изключително важно за начина по който християните трябва да третират хомосексуалистите. Да изискваш промяна във вътрешните мисловни процеси и настояваш за това, когато подобна промяна е малко вероятна или невъзможна, е по-скоро злобно отколкото благочестиво.

Как можем да обясним наличието на неизменни характеристики, които противопоставят личността против първоначалния дизайн на Бога? От библейска гледна точка това са последици от общочовешкия бунт и грях, а не само от личните бунтове и грях. Грехът не е само просто нарушение на закона. Грехът е отрова или инфекция, която е вродена във всички човешки същества от раждането и изкривява всичко, което правим и всичко, което сме. В това отношение всички се намираме на едно и също място. Всички сме увредени личности, чиято увреденост може да се прояви по различни начини, но от гледна точка на евангелието всички ние можем да започнем от едно и също място. Ние сме "бунтовници" по природа. Това означава, че "изкушението" не е същото като греха. В един разбит свят, сексуалността от какъвто и да е тип може да наклони човека към грях. В това хомосексуалните и хетеросексуалните са на една и съща основа. И двете групи са „увредени“ в библейския смисъл, и двете групи имат нужда от изкуплението, което идва в Христос, и подкрепата на Светия Дух. Грехът и последствията от него не могат да бъдат унищожени с усилие, те изискват божествена намеса, която ще бъде изпитана само в пълнотата си при Второто пришествие (Римляни 8: 22-23; 1 Кор. 15: 51-54). Дотогава ние всички се нуждаем от състрадание, разбиране и опрощение.

Това ми показва, че всеки християнски аспект на ЛГБТ хората трябва да се разглежда в пълното осъзнаване на общата увреденост. Ако хетеросексуалните християни действат така, сякаш са морално превъзхождащи хомосексуалните хора, те не само са злоупотребяващи, те грешат от библейска гледна точка (не се безпокойте, скоро ще се вгледаме в библейските текстове). Те са като онези, които Исус описва, които виждат съчката ​​в окото на друг човек, докато не забелязват гредата в своето (Мат 7: 1-5). Библейската гледна точка за сексуалността не е предубедена срещу гейовете, библейският анализ прониква дълбоко във всяка човешка самоизмама и заблуда. Хората от ЛГБТ не са изключени от библейския анализ, нито трябва да бъдат определяни като уникално изгубени или покварени по някакъв начин.

Друг възникващ извод е, че бисексуалните и хомосексуалните не са едно и също нещо. Ако човек мисли за ориентацията като скала с 100% хетеросексуалност в единия край и 100% хомосексуалност в другия,  то бисексуалността е състояние, при което човекът е някъде между двете, привлечен понякога от същия пол и понякога от противоположния пол. Повечето хора са на единия или другия край на спектъра, но някои са на различни места между тях. За църковните общности, които харесват всичко да бъде просто "черно-бяло", сексуалността и нейните проявления са по-сложни, отколкото биха искали. Добавете и интерсексуалните и транссексуалните и нещата стават много по-сложни. Бисексуалните могат да имат по-голям избор в начина, по който изразяват своята сексуалност, но бисексуалността също е по-скоро симптом на човешката увреденост, отколкото резултат от решението и действието на човека.

В това поколение хората и човешката сексуалност се оказаха по-сложни, отколкото осъзнавахме преди. Бих искал да включа в следващия блог малко библейска информация, за да видим какво "слово от Господа" можем да получим, за да помогнем за справянето със сложността на проблема като църковна общност.

 

Джон Полийн

http://revelation-armageddon.com

следва ...