Преди няколко години Американската академия за религия имаше "група за гей и лесбийки". След това групата се преименува на "ЛГБТ група за изучаване". А преди няколко години тя отново се преименува на "ЛГБТИК група за изучаване". Учените, които проучват тези въпроси все повече осъзнават, че човешката сексуалност е много по-сложна, отколкото просто "гей и нормален". Затова реших, че е по-добре да дефинираме нашите понятия, преди да продължим по-нататък.

Лесбийка: Лесбийка е жена, която не само се привлича сексуално от други жени (а не мъже), но приема това привличане като основна лична идентичност. Лесбийките не се извиняват за своето сексуално привличане или сексуални предпочитания, те ги приемат за нещо нормално. Човек може да приеме термина "лесбийка", дори и да не е в сексуална връзка. Тя смята, че сексуалната й идентичност е част от онова което е тя като личност.


Гей: Терминът "гей" се прилага за мъже, които не само са привлечени от други мъже по сексуален начин (а не от жени), но приемат това привличането като основна лична идентичност. "Гей" означава човек, който се идентифицира със своята сексуална идентичност, независимо дали е в сексуална връзка. Когато хората говорят за гейове и лесбийки като група, терминът "еднополова връзка" се предпочита все повече пред термина "хомосексуалност", който може да има отрицателни нюанси в някои контексти.

Бисексуални: Тук вече може да стане малко объркващо. Това са лица, които са повече или по-малко привлечени и от двата пола. Те могат да "играят и по двата начина". Някои предпочитат да наричат ​​това състояние "пансексуалност" или "непостоянна" сексуалност. Бисексуалността не е едно и също нещо като хомосексуалността, където човек е привлечен предимно от един и същи пол. Някои предпочитат да мислят за сексуалността като за последователност при която на единия край са привлечените от противоположния пол, на другия край са привлечените от един и същи пол и бисексуалните са в средата. Но бисексуалните хора може да не са "50/50", а привличанията могат да са непостоянни, по-склонни към единия или другия пол.

Транссексуални: Нещата тук стават още по-сложни. Транссексуализираното лице не е "никое от гореизброените", въпреки че те могат по различно време, за да бъдат "всичко от изброените". Транссексуален означава, че полът (и често сексуалността) на мозъка и тялото са в конфликт. В 99% или повече от случаите полът на мозъка е същият като този на организма. Но в по-малко от един процент от случаите човек е в противоречие с пола си. Полът, с който се идентифицира, не е този, който се проявява физически. Външният пол се определя през първите три месеца след зачеването. Полът на мозъка (независимо дали се смята за мъж или жена) се определя 4-6 месеца след зачеването. Преди приемах, че хората, които се обличат с дрехи на другия пол или претърпяват операция за промяна на пола, "просто го правят". Но сега разбирам, че мъжкият и женският мозък не е един и същ и обикновено може да се определи с мозъчно сканиране. Така че, ако някой е физически мъж, но се идентифицира като жена, това обикновено не е някакво негово въображаемо състояние, това е защото мозъкът на този човек е организиран по различен начин от този на типичния мъжки индивид. Друг термин за това преживяване е "полова дисфория".
Ако мозъкът на даден човек е женски и той е привлечен от мъже, но тялото е мъжко, то това ще се прояви като привличане на един и същи пол, но това в същност не е на нивото на мозъка. Така че тази категория усложнява нещата за една църковна общност, която иска прости, "библейски" категории за решаване на релационни ситуации. По-нататък ще разгледаме въпроса за степента, в която Библията е предвидила тези и други усложнения в реалността на различната сексуалност, пред която сме изправени днес.

Интерсекс: Терминът интерсекс се използва за различни условия, при които човек се е родил с анатомия, която не съвпада добре с дефинициите за мъжка или женска. С други думи, при около 1 на сто от живите раждания физическият пол е двусмислен. Не може да се разбере, ако се погледнат гениталиите, дали полът на лицето е мъжки или женски, или лицето може да има външни гениталии и за двата или за никой от двата пола - мъжки и женски. Или човек може да има мъжки гениталии отвън, но женски органи отвътре. За да се ограничат разговорите за сексуалността само до хетеросексуалност и хомосексуалност, трябва да се пренебрегне огромната сложност на възможните условия, в които човек може да се намира.

Куиър: Когато бях малък, "куиър" беше пренебрежителен термин за хора, които бяха "различни", обикновено хомосексуални. Днес терминът се прилага към всички от по-горе изброените, към сексуалността и пола, които не отговарят на типичната форма. Това е категория включваща всеки, който не отговаря на стандартното преживяване по отношение на пола и сексуалността. Така че учените, които участват в изучаването на някоя от горните реалности, понякога говорят за "куиър проучвания". Като такъв, това вече не се счита за пренебрежителен термин, а за категория, която обединява хора, които не се вписват в типичния модел за сексуалност.

 

Ако всичко това е по-сложно от онова, което очаквахте да научите, моля, имайте предвид, че засегнахме само повърхността на проблема. Считам, че горепосочените определения са полезни, но те са прекомерно опростени, за да може да се предаде основното разбиране. Има много видове транссексуални хора и много видове интерсексуални условия. Понастоящем учените са наясно с 36 гени, които засягат образуването на пола, както на организма, така и на мозъка. Ако някой от тези гени се развие или комбинира с другите извън "нормата", той може да създаде забележими различия от типичното мъжко и женско представяне. В някои случаи няколко гена могат да се развият или да се отнасят един към друг по необичаен начин. Така че видовете сексуални и полови прояви са много по-многобройни, отколкото си мислехме, и голяма част от това не е "избор", който човек прави по пътя си.

Що се отнася до вярата и църковната общност, този въпрос се нуждае от състраданието и разбирането на Христос спрямо онези, които изглеждат "странни" за нас. Естествената реакция към "различието" е отхвърляне, но Евангелието ни призовава да лекуваме хората по начин, който противоречи на нашата естествена, грешна реакция. Разширяването на смисъла на предишните две изречения е основна причина за тази серия от статии.

 

Три нива на хомосексуалност

Използвам традиционния термин "хомосексуалност", вместо "еднополово привличане", защото последният не е достатъчно широк за точките, които засягам в този конкретен блог. Това, което хората наричат ​​хомосексуалност, действително се проявява в три различни форми, всяка от които описва по-голяма група от предишната. Тъй като хората, особено вярващите хора, често объркват тези форми и това води до сериозно недоразумение, важно е това да бъде възможно най-ясно разбрано.

Идентичност гей или лесбийка. Както бе отбелязано по-рано, в най-тесния смисъл хомосексуалността може да бъде въпрос на идентичност, а не просто въпрос на ориентация или привличане. Да имаш идентичност гей или лесбийка означава, че човекът, който се чувства привлечен от същия пол, прегръща това привличане като същност ​​на своята идентичност. Гейове и лесбийки,  всъщност, не се възприемат главно като черни или бели, мъже или жени, германци или испанци; те определят своята основна идентичност от привличането им към индивиди от същия пол. Те са "това което са". Те не се срамуват от ориентацията си, дори могат да бъдат войнствени в насърчаването и. Хомосексуалните хора, които приемат гей или лесбийска идентичност, поставят най-голямото предизвикателство пред църквите, които приемат новозаветното разбиране на Евангелието. Според Новия завет никой не може да служи на двама господари. Или Исус Христос и Евангелието са централни за самоличността на човека или нещо друго. Всички са равнопоставени в подножието на кръста и всички са принудени да приемат призива на Христос за пълна и неограничена ангажираност. Насърчаването за приемане на Христовия ангажимент не е предразсъдък или удар по хомосексуализма, това е един и същ ангажимент, който всички са помолени да направят, сексуално нормални или хомосексуални. Вашият бивш основен ангажимент може да е бил вашата родина, етническа група, вашите роднини или вие, вашата раса; всички са призовани да направят единствения си централен ангажимент към Исус Христос и Неговата мисия. Гейове и лесбийки трябва да се третират като равни в подножието на кръста и те също са призовани да направят Исус Христос единствения си основен ангажимент. По този въпрос няма неравенство и не може да има компромис.

Хомосексуална ориентация. Но гей и лесбийската идентичност е само един аспект от взаимоотношенията на църквата с хомосексуалността. Гейове и лесбийки, които наистина поставят като централна сексуалната си идентичност, са относително малка група. Има много по-голяма група от хора, които са силно и последователно привлечени от хора от същия пол. Това бихме нарекли хомосексуална ориентация или еднополова ориентация. За тях ориентацията към същия пол изглежда толкова естествена, колкото ориентацията на типичния хетеросексуален човек към противоположния пол. Но ориентацията и идентичността не са едно и също нещо. Когато става въпрос за ориентация, то е същото като при хетеросексуалните,  те не правят това център на своя живот или своята теология. Това е аспект на това кой съм, но не е от съществено значение за моята идентичност. Докато преди се идентифицирах като германо-американец и като страхотен атлетичен екземпляр (най-малко в сънищата ми), основната ми идентичност сега е съсредоточена в Исус Христос и уникалната картина за Бога, която научих като член на Църквата на адвентистите от седмия ден. И аз познавам хора с хомосексуална ориентация, които са също толкова отдадени на Христос и на църквата, колкото и аз. Те не прегръщат ориентацията си на мястото на Христос или заедно с Христос. Това е нещо, което те чувстват, че не са избрали и не могат да променят, така че те се стремят да го предават на Исус Христос толкова, колкото и аз предавам моята хетеросексуалност на Него.

Еднополово привличане. Има още по-голяма група от хора, които нямат хомосексуална ориентация, но понякога може да са почувствали хомосексуално привличане. Не е необичайно за един хетеросексуален човек в един или друг момент в живота си да види някой друг от същия пол и да почувства нещо, което го обърква и което не очаква. Както споменах по-рано, аз съм напълно хетеросексуален. Но мога да си спомня като млад, когато веднъж разговарях с един от моите учители. Това беше приятелски разговор, ние бяхме лице в лице на разстояние една ръка и той имаше тези интересни мустаци, които се движеха, когато говореше. Внезапно, в задната част на съзнанието ми чух думите: "Целуни го". Не го направих, но се чудех  дълго време по-късно, откъде дойде и какво означава това. Неотдавна разговарях с колега в медицинското училище, специализирал психология и го попитах какъв процент от хетеросексуалните хора имат преживяване като мен. "Не знам каквито и да било изследвания," каза той, "но въз основа на опита ми от консултиране бих казал някъде между 50 и 100%. Какви са тези видове преживявания и как целият хомосексуален спектър се вписва в библейския възглед за света? Откъде идва това? Това избор ли е? Как трябва да се отнася църквата към хората, които разкриват хомосексуална ориентация? Очаквайте продължение.

 

Джон Полийн

http://revelation-armageddon.com

продължение ...