Нашето заглавие е връзка към песента на Барбара Стрейзънд за миналите преживявания с нейния проникновен въпрос: "Може ли да бъде, каквото беше някога - всичко толкова просто?"

Паметта може да бъде избирателна. Мисля си за времето, когато аз и моите братя ходехме с кану за един дълъг уикенд всяко лято по река Делауеър. Една година времето беше изключително горещо и влажно, а нивото на реката твърде ниско, така че ние трябваше да работим усилено. Оплаквахме се, че целта ни не може да бъде достигната достатъчно бързо.

Но сега, когато мисля отново за този излет с кану, умът ми не се връща към трудното гребане и към горещото слънце. Вместо това, аз помня приятелското споделяне, дивата природа, която видяхме, и нежния звук на реката извън палатката, докато заспивахме. В паметта ми преживяното е по-прекрасно, отколкото е било по онова време.

Така че песента пита: "Може ли да бъде, каквото беше тогава - всичко толкова просто?" Това е въпрос, който може да зададем не само относно излета с кану, но и относно нашата собствена деноминация на адвентисти от седмия ден.

 

„Вчера“

Има силен копнеж в много сърца по онова, което е било. Проблемите от нашето „вчера“ изглеждат толкова далечни. Колкото повече остарявам, толкова повече носталгия тая в сърцето си за отминалите обикновени дни. Снимки на неща и събития от моето американско детство през 60 –те и моето юношество през 70 –те години предизвикват чувство на топлина и ме изкушават да вярвам, че нещата бяха по-добри тогава. Може би тогава имаше неща, които си струва да ценим. Но обективната история на 60 –те и 70 –те години показва, че това бяха бурни времена. Сексуалната революция и нарко-културата бяха в разгара си. Битката за граждански права беше грозна. Убийствата на президента Джон Кенеди, Мартин Лутър Кинг и Робърт Кенеди, първо зашемети, след това пропука, а най-накрая унищожи нашето чувство за невинност, оставяйки ни с дефицит от национален оптимизъм.

 

Адвентизмът „вчера“

Когато мислим назад за нашата църковна история, може да се изкушим да вярваме, че нещата са били по-прости и по-добри. Цялото семейство ходеше на църква и дори пристигаше навреме за Съботното училище, за да даде своя доклад за мисионската си дейност през седмицата. Имаше поредица с библейски истории на чичо Артур, както и библейски истории преди лягане. Беритбата в студените зимни нощи, музиката на Кингс Хералдс, радио проповедите на Х.М.С. Ричардс. По онова време ходехме от врата на врата в събота следобед за да раздаваме литература, след това се връщахме в църквата за срещата на доброволците – мисионери. Ако сте имали деца, те задължително учеха в адвентното училище към църквата.

Но всички наши спомени не са чак толкова топли: поли и рокли, подлагани на „теста на коленете“, китарите и изпълнителите, като Уедгууд Трио – определяни за „инструменти на дявола“, бради, които ставаха причина за уволнения на мъже от адвентни училища, и нашите дълги списъци от „Не“ –та, които измерваха качеството на християнската ни опитност. Времената днес със сигурност са се променили и вярата и практиката изглеждат много по-различно.

Но колко комфортно се чувстваме с тази промяна? Дали виждаме нагаждането към техническите постижения като компромис на ценностите? Дали възприемаме новите идеи като подкопаване на истините на нашата вест? Или, дали духът на атиняните е станал наш собствен? Атиняните, както си спомняте „не си прекарваха времето с нищо друго, освен да разказват или да слушат нещо по-ново“ (Деян. 17:21). Как можем да знаем дали следващата стъпка ще ни отведе до някоя подводна скала, в която да се разбием или ще ни поведе по Божия чудесен план за нашата църква?

Едно нещо е сигурно: не трябва да се страхуваме за бъдещето. Съоснователят на църквата, Елън Уайт, говори уверено за утрешния ден: „При разглеждане на миналата ни история, пропътувайки всяка стъпка до нашето настояще, мога да кажа: Слава на Бога! Когато виждам това, което Бог е извършил, аз съм изпълнена с удивление и с увереност в Христос като водач. Ние нямаме от какво да се страхуваме за бъдещето, освен ако забавим начина, по който Господ ни е водил.“

 

Нещата, които забравяме

За съжаление, ние сме склонни към по-скоро трудния път на забравянето. Или сме изкушени от романтизъм, който замазва историята на нашата деноминация и доктринално развитие. Както, ако ранните пионери на нашата вяра пасивно седяха в пълно съгласие помежду си по всички точки на нашата деноминация и доктрини. Това, разбира се, е далеч от истината.

Важността и значимостта на нашето движение за Божиите цели в последните дни, и грубата индивидуалност на нашите пионери е означавало, че установяването на структурата на Църквата на адвентистите и нейната теология не е била като разходка в парка, или период на мир и спокойствие. По отношение на онези теологични въпроси като Троицата, божествеността на Христос, личността на Светия Дух, богословският климат в Америка в средата на деветнадесети век ефективно отразява състоянието на християнската църква през четвърти век. Може да се очаква появата на Църква на адвентистите от седмия ден в този климат да отрази предизвикателствата и проблемите на деня.

Например, брилянтен администратор и богослов Урия Смит, дългогодишен редактор на Адвентист Ревю, преминава през няколко етапа в своето мнение за естеството на Христос - от фундаменталното арианство (Исус Христос е бил "не в началото, но началото на творението, първото сътворено същество"), до приемане на пълната божественост на Христос. Неговата позиция за изкуплението също преминава към приемане на общоприетото християнско разбиране за смъртта на Христос на кръста, като пълноценно изкупление за грях и Смит, посветен и благочестив, никога изглежда не напусна това разбиране.

 

Какво ни държи заедно

Смит е един от няколкото ранни адвентни лидери, които са се съмнявали или категорично са се противопоставяли на учението за Бог като за три отделни Личности - фундаментални, равни по сила и власт. Може би основната сила, която е държала заедно първите адвентисти и ги е водила в преживяването на чудотворно единство е тяхната вяра в авторитета на Божието Слово.

Съботните конференции между 1848 и 1850 г. демонстрират тяхната отдаденост и са прелюдия към бъдещата длъжност на църквата и до днес да доказва всички неща, изследвайки Писанията, както беряните правеха, държейки се здраво само за онези неща, които Писанията определят като добри. Затова, докато недоразумения, предразсъдъци и климата на независимост играят своята роля, пионерите бяха обединени в базирането на своите аргументи върху Писанието. И докато искрено прибягваха до Писанието, като правило на своята вяра, а не до някакво установено кредо или доктрина, те задължително, рано или късно, щяха да открият истината.

 

Какво можем да научим

Нашата история, както видяхме, се характеризира, както с разделение, така и с единство, от духа на независимост до желанието за обединение в истината. Наша е историята на мъже и жени, готови да напуснат своите установени църкви и готови да се влеят в авангарда на нещо ново, което Бог прави. Те биха могли да се противопоставят и бунтуват, и те биха могли също така да отговорят и да се организират!

Какво ни учат техния пример и нашата история? Предлагам ви най-малко два урока.

Първо, голяма част от това, което ние вярваме днес е резултат от Божия избор да ни води през процеса на богословските дебати. Второ, познаването на разликата между принципи и линия на действие е от решаващо значение. Различаването на принцип и линия на действие е по себе си едно херменевтично правило или интерпретативна стратегия сред много хора. Принцип, това е основната истина, която служи като основа за вярвания или практики. Линия на действие, това е локалното приложение на един принцип, което го прави правилно и вярно за определени епохи, места и хора. Разбирайки херменевтиката, т.е., разбирайки стратегиите, свързани с тълкуването, ще ни помогне да си отговорим правилно на въпросите, пред които сме изправени, помагайки ни да правим разграничение между фиксиран принцип и променлива линия на действие.

Божието изискване Мойсей да събуе сандалите си, защото е застанал на свята земя (Изх. 3:5) не установява правило аз да събувам обувките си, когато влизам в мястото за поклонение. Принципът на уважение винаги следва да се прилага. Но линия на действие в практикуването на почит към Бога може да варират в различните култури. Херменевтичният принцип, показан тук е, че обстоятелствата могат да променят смисъла или изискването, или и двете.

И двамата, богатият младеж от Евангелието на Марко (Марко 10:17-21) и тъмничарят на Павел от Филипи (Деяния 16:30, 31) попитаха какво трябва да направят, за да се спасят. Но Исус и Павел предоставят много различни отговори. Дали географски, политически, или духовно, тъмничарят и богатият младеж са били на две много различни плоскости. Техните различия изискват различни отговори.

Предизвикателството на правилното тълкуване няма да изчезне от лицето на земята: кола пресвяткаща с фаровете пред вас по залез слънце може да означава, че вие ​​трябва да включите фаровете; или че трябва да превключите на къси светлини; или, че има нещо, за което трябва да внимавате, докато навлизате в завоя на пътя, може би животно, или злополука, или радар - капан. Ние винаги ще се нуждаем от смирението да признаем, че има отговори, с които все още не разполагаме - все още не сме преминали видимостта зад завоя; смирение, да признаем, че има въпроси, които все още не сме чули; смирение да признаем нашите ограничения пред предизвикателството на новите въпроси. Също така, ние винаги ще имаме нужда от мъдростта на небето, за да ни помогне в правилните заключения. И смирението да заявим, че въпреки молитвите и чакането, и слушането, ние може би все още не сме стигнали до най-добрите заключения.

Един трети херменевтичен принцип е принципът – „да си напишем домашното“. Той включва обединяване на всички налични по темата данни преди изготвяне на окончателното заключение. Инструкцията на Исая е съвсем ясна: правилото трябва да бъде свързано с правило, редът трябва да се добави към друг ред (Исая 28:10.). Това е принципът „свързване на точки“. Да не бързаме с несигурните заключения, когато можем да достигнем до тях безопасно и комфортно.

 

От какво ни е страх

Най-големият страх в някои умове е, че ако позволим промяна в църквата, това ще означава загуба на нашата идентичност като адвентисти, които вярно следват Божията воля. Но това не е страхът, който трябва да имаме.

Нашата история показва, че Бог е напълно способен да води Своята църква. В действителност, това сме ние, които често отнемаме Неговите права, обявявайки себе си за пазачи на църквата, въоръжени с нашите смъртоносни оръжия от критики. Ако трябва да сме „стражи на портата“, нека бъдем там, за да я държим отворена, за да може светът да знае, че всички са добре дошли в семейството на Божия народ.

Отворени и гостоприемни ръце са агентите на промяната: те променят числеността на църквата; те показват нашата отдаденост и състрадание; те променят нашето състояние, и по този начин променят и мнението на заобикалящите ни за нас. Промяна на базата на постоянно, внимателно изучаване на Библията е изпълнението на Божието обещание, отбелязано в Притчи 4:18. Живите организми се променят, както Бог постоянно дава нов живот. Ние можем да Му се доверим; това е Неговата църква. И да не забравяме, нека да го кажа отново: "Ние нямаме от какво да се страхуваме за бъдещето, освен ако забавим начина, по който Господ ни е водил, както и ни е учил, в миналото.“

 

Рик Лабейт -  асоцииран директор към пасторския отдел на ЦАСД на конференцията Потомак, Вирджиния.

http://www.adventistreview.org