Новата 2016 година стартира трудно за финансовите пазари. Фондовите пазари по света намаляха рязко през януари поради опасения относно китайската икономика, спада на цената на петрола и повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв направи инвеститорите предпазливи. Икономическите перспективи, от своя страна, също се влошават, тъй като все по-голям брой наблюдатели се опасяват, че икономиката на САЩ е близо до рецесия. Дори Международният валутен фонд понижи прогнозата си за глобалния икономически растеж.

Затова, какво трябва християните, да направят във времето на тази икономическа несигурност? Как трябва вярващите да постъпят с тяхното време, материални притежания и таланти в такава финансова несигурност? Това са важни въпроси, но те не са нови.

Църковните членове трябваше да се борят с тях по време на Голямата депресия от 1930 г. и в по-близко време, по времето на Голямата рецесия от 2007-2009 г. Много християни виждаха в тези икономически кризи знаци на времето, и бяха сигурни, че те посочват неизбежното завръщане на Христос. Други бяха объркани от това, защо Бог допуска такива тежки времена.

Като християни - икономисти, ние също сме се ангажирали с това, което тези въпроси означават за вярващите. Докато няма лесни отговори, открихме три важни принципа в Библията, които могат да ни помогнат да устоим на тези финансови бури.

 

Не спирайте да работите

Първият принцип е „бъдете ангажирани, докато дойда." ( Лука 19:13). Думата "ангажирани" тук означава да извършвам търговия, и е причината новият превод на „King James“ да превежда този пасаж като "Правете бизнес, докато дойда." Този добре известен пасаж от притчата за талантите е напомняне, че ние трябва да се занимаваме активно с нашето призвание, независимо от състоянието на икономиката. Ние не трябва да се страхуваме като слугата, който скри своя талант, но трябва да използваме нашето време, богатство и таланти по всяко време. Финансовите кризи не трябва да ни спират.

Някои християни, обаче, са по-склонни да действат като страхливия слуга. Има, например, такива, които са отлагали образование, стартиране на бизнес, или женитба, защото са се притеснявали, че краят е близо. Едва по-късно в живота си, те са осъзнавали, че тези пропуснати възможности може да са били тяхното призвание, техният начин за най-ефективно споделяне на Бога със света.

Много добронамерени християни се поддадоха на същите тези страхове по време на Голямата рецесия от 2007-2009. Те продаваха бизнеса си, теглеха спестяванията си, и се отказваха от работата си, защото бяха сигурни, че това е краят на времето. Но това не е, което Бог ни е призовал да направим. Той ни призовава да "търгуваме", докато се завърне. И тъй като никой не знае за "деня или часа" (Мат. 24:36), ние сме призовани да използваме нашето време, богатство, и таланти до самия край. Като правим това не само ще бъдем благословение за другите, но това ще ни предпази да бъдем хванати неподготвени при последната икономическа криза.

 

Бъдете ефективни

Вторият принцип се основава на първия. Ние не само трябва да "търгуваме" докато Той дойде, но трябва да го правим по начин, който най-ефективно използва нашето време, богатство, и таланти. За да използваме времето си по най-добрия начин, ние сме призвани да се занимаваме с управление на времето (Еф 5:15, 16; Кол 4:. 5) и да се грижим за нашето здраве (1 Кор 6:19, 20). Първото ни помага да организираме времето си, а второто подобрява качеството на това време. Хората, които са едновременно добри мениджъри на време и здраве са по-добре подготвени да се справят с превратностите на икономическите кризи.

Библията също е много ясна относно ангажирането ни в доброто управление на богатството. В Еклисиаст 11: 2 тя изрично ни насочва да съхраним нашите материални притежания, като ги разделим на дялове „на седем, или дори на осем, защото не знаеш какво зло ще бъде на земята". Същата глава ни казва да поемаме премерени рискове. Двете неща, взети заедно, означават, че адвентистите трябва да имат различни активи, подбрани за възрастта им и рисковите им предпочитания. Не само, че това е библейско, но също така това по-добре ще предпази нечие притежание от колебанията на финансовия пазар.

Ние всички сме били призовани и са ни били дадени таланти, за да постигнем това призвание (1Петрово 4:10; Римл. 12:6). Ще бъдем много по-ефективни за Бога, ако открием и действаме според това призвание. Бог може да ни използва, без значение какви избори ще направим, но ще бъдем най-продуктивни и доволни, когато използваме специфичните таланти, които Бог е дал на всеки един от нас поотделно. Ние също така ще бъдем много по-способни да отговорим на капризите на икономическите настроения.

 

Доверете Му се

Третият принцип, който ще ни помогне да устоим на финансовите бури е да признаем, че само Бог знае "края от началото" (Ис. 46:10). Затова, трябва да оставим притесненията за края на времето на Него. Това, обаче, често е трудно за християните, на които е дадено разбирането на пророчествата. Знаем, че времето на земната история е кратко, затова е трудно за нас, да не виждаме последните икономически бедствия, като признаци на Христовото скорошно завръщане.

Например, по време на Голямата депресия от 1930 г. редакторите на двете „Ревю и Хералд“ и „Знамения на времето“ бяха сигурни, че краят е близо. Те видяха депресията като "поразително изпълнение на пророческото предсказание" и предшественик на задаващата се "религиозна диктатура." Наскоро много християни видяха Голямата рецесия от 2007-2009 г. и безпрецедентния отговор на нея на федералното правителство, като знак за края. И все пак седем години по-късно Христос все още не е дошъл. Това трябва да ни накара да спрем за малко.

Трябва да имаме смирението да признаем, че не всичко сме открили. Ние не знаем „делата на Бога, Който прави всичко" (Екл 11: 5) и променя "времената и годините" (Дан 2:21). След като приемем тази реалност, ние ще прекарваме по-малко време да се притесняваме за есхатологичния смисъла на последната финансова криза, вместо просто да вярваме, че Бог работи над всички неща, за добро (Рим. 8:28).

На бащата ми, докато все още бил в колежа и търсел Бога, се случило да вземе един клас при стар професор по икономика от голям държавен университет. Класът бил макроикономика и професорът прекарал времето на целия семестър, опитвайки се да обясни вътрешното функциониране на икономиката на САЩ. В края на семестъра, обаче, професорът направил потресаващо самопризнание пред класа. Той казал, че в края на краищата само Бог знае какво наистина движи икономиката. Смирението на професора смаяло класа, но обърнало сърцето на моя търсещ баща.

Като адвентисти, ние трябва да имаме същото смирение. Ние също трябва да "търгуваме" по възможно най-продуктивния начин, във времето, докато Бог дойде. Ако го направим, ще бъдем в състояние да устоим на финансовите бури, които ни предстоят.

 

Дейвид Бекуорт и Джозефър Монтес

 

Дейвид Бекуорт е бивш икономист на Държавната банка на САЩ, гост учен на Меркатус, и доцент по икономика в Западен Университет на Кентъки. Джоузефър Монтес е декан и професор в Училището по бизнес в университета Уола Уола.