„Ние сме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил“ - Римляни 8:37


Който и да си и каквито и да са твоите борби и изкушения, сладката победа е готова и чака да я получиш.
Точно сега!
Всичко, което трябва да направите е да оцените, да приемете и да действате според онова, което вече ви принадлежи в личността на Исус Христос. Успехът ви е гарантиран каквато и битка да водите, не защото сте достатъчно подготвен за тази битка – не, не сте – но защото имате на разположение изключително мощни средства, на една ръка разстояние, в Исус.
Ето три прости стъпки, които ще ви освободят от хватката дори и на най-дълго преследващия ви грях:


1.    Назовете греха с истинското му име.


Честността е предшественик на победата.
Пред Бога и пред собствената си съвест наречете греха това, което той е. Прекратете всички обяснения и извинения. Паднете на колене и изповядайте, че това е нещо напълно противоположно на Божия характер, което наранява и унищожава вас и останалите. Точното назоваване на истината по въпроса е жизнено необходимо. Това действие събужда по-дълбока чувствителност и поставя сърцето ви в една честна позиция пред Бога и пред вас самите.


Мойсей инструктира народа Израел: „А когато някой стане виновен в едно от тия неща, нека изповяда онова, в което е съгрешил“ Левит 5:5
Изповядай „това нещо“, онова специфично „нещо“, точно каквото е, без всякакви резерви и без обвинения.
Давид ни даде пример за пълна прозрачност пред Бога.
„Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих; Рекох: Ще изповядам Господу престъпленията си; И Ти прости вината на греха ми.“ Псалм 32:5
Престани да се криеш!
Престани да лъжеш!
Престани да обясняваш!
Просто кажи истината.


2.    Решете и действайте против това „нещо“.


Вътре във вас лежи дадената от Бога сила на свободния избор. Това е власт, на която никаква сила във Вселената не може да надделее. Самият сатана и всичките му нечестиви ангели не могат да направят никой мъж или жена да съгреши, когато волята е решила да не съгреши.
Библейската дума за придвижване на волята далеч от греха и близо до Бога е - „покаяние“. По същество това означава съзнателна промяна на мисленето и посоката.
Наречете го духовният сто и осемдесет градусов ъгъл.
В момента, в който решите да застанете срещу греха и поемете по един нов морален курс, в нервните ви клетки започват да се формират нови неврологични и синаптични пътища. Павел казва буквално: „обновявате се в духа на своя ум“. (Ефес. 4:23) Докато се поддържа състояние на покаяние, се оформя нова личност по образа на Христос. Нов модел на мислене, чувстване и поведение се изгражда все по-лесно с всеки изминал ден. Чувствате се естествено и като у дома си в Божия характер.
И сега следва жизненоважният и най-важен фактор от всички:


3.    Получавайте сила за преодоляване на „нещото“.


Без значение колко сте честен в изповядването на греха, без значение колко твърдо противостоите срещу него, вашата воля не притежава по рождение качеството и необходимата сила, за да го преодолее. От само себе си вие сте напълно морално банкрутирали, за да извоювате победа.
Не може просто да го направите „ей така“.
Не и когато става въпрос за преодоляване на греха.
Така че, какво ви остава?
Ами, вие отчаяно се нуждаете от сила, идваща отвън, извън вас и над вас, която да се излее в моралните устои на вашето същество. Имате нужда от постоянен приток на специална енергия,  която е с неземен произход. Тази сила не е нещо мистериозно или мъгляво. Това не е магическа вълна от енергия или някакъв чудодеен акт на божествено разрешение на проблема, което заобикаля вашето съзнание и свободна воля.
Много просто, силата, от която се нуждаете е … затаете дъх … това е Божията любов.


Павел казва:
„Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че, понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели; и че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за Този, Който за тях е умрял и възкръснал.“ 2Коринт. 5:14,15
Това означава, че любовта на Христос е силата, която ни движи да престанем да живеем за себе си и да започнем да живеем за Него. Единствено Христовата любов е достатъчно мощна, за да прекъсне силата на греха на най-фундаментално ниво, на нивото на нашата естествена склонност да живеем за себе си.


Отново Павел казва:
 „Защото ние чрез Духа ожидаме оправданието чрез вяра … вяра, която действа чрез любов.“ Гал. 5:5,6
Божията любов е жизненият, пръскащ енергия фактор в победоносния християнски живот. Никоя друга сила няма да направи това, защото никоя друга сила не може да го направи.
"Бог не използва принудителни мерки; любовта е агентът, който той използва, за да изгони греха от сърцето." (Мисли от планината на благословенията, стр. 76)


Практичният въпрос тогава е:
Ако Божията любов е силата, която ми трябва, тогава как мога да се включа към нея? Как мога да я попия? Как мога да приема Божията любов в моралните тъкани на моето естество?


Библията предлага прост отговор на този жизненоважен въпрос. Павел казва, че Божията любов получава достъп до нашия живот по пътя на разбирането, чрез рационалните способности на нашия ум.
„затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос] …  да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.“  Ефес. 3:14-21


Тук Павел е ясен. Вътрешната морална сила, от която се нуждаем, не е друга, а Божията любов в Христос. Ние се нуждаем да станем вкоренени и основани в тази любов. И начинът, по който трябва да го направим е чрез предаване на съзнанието ни в разбиране на Божията любов, проявена в Христос. Тази любов, когато е опозната и разбрана, е силата, която работи в нас. Това е точно, което Павел има предвид.
Когато е усвоена чрез разбиране и вяра, Божията любов се превръща в движещата сила зад цялото преживяване на процеса на победата над греха. Прочетете това отново и отново, докато не го разберете и не го повярвате.


До степента, в която вярвате, интелектуално и емоционално, че победата над греха зависи от вас, до тази степен ще пропадате. Противно на това, до степента, в която предавате сърцето си в зависимост от Божията любов, в такава степен ще успявате. От себе-центризъм към Бого-центризъм, това е основната и решаваща промяна на модела, върху който се крепи победата над греха. Дръжте цялата тежест на вашата вяра точно тук и ще бъдете повече от победител чрез Този, Който ни е възлюбил.


Така че ето, три прости, но безкрайно мощни стъпки за победа над всеки грях.
Наистина, това е толкова просто.
И толкова практично.


Назовете греха с честна изповед пред Бога.
Вземете решение и действайте с покаяние срещу греха.
Получавайте постоянен интелектуален и емоционален приток на Божествена любов като източник на сила за победа над греха.


С тези три прости действия на вяра няма на света грях, който може да ви задържи.

 

Тай Гибсън