Веднъж един човек дойде при мен и ми каза: „Бракът ми се разпада. Жена ми казва, че няма повече никакви чувства към мен, моите чувства към нея са също почти изчезнали. Предполагам това е краят, нали?“

Той се стресна от незабавния ми отговор.

„Не, не е краят. Прочети „Песните“ на Соломон и прави точно това, което се казва там, добави 1Петрово 3:7 като добър ориентир и ще спасиш брака си. Не само ще спасиш брака си, но той ще стане великолепен, много по-добър от това, което някога сте си представяли, че може да бъде“

„Какво“, отговори той с тон на недоверие. „Просто да прочета тези библейски пасажи и да правя каквото те казват?“

„Да, просто чети и изпълнявай, приятел, просто чети и изпълнявай! И всичко ще бъде наред“, заявих аз с пророческа увереност в гласа.

Все още изглеждайки скептично, той каза: „Но нямаме ли нужда от някаква семейна консултация или от нещо подобно?“

„Може да се наложи консултация“ , казах аз, „Особено ако се инатите и искате да извървите дълъг и болезнен път до възстановяването на вашия брак. Доброто християнско консултиране може да бъде голямо благословение и понякога е единственият път да се продължи напред. Но както разбирам, вашият случай се нуждае от спешни действия, затова аз ви давам най-краткия и най-бързия начин да възстановите вашите отношения. Консултирането отнема много време, среща след среща, след среща с двамата, споделяне на чувства, чувства, чувства, и вероятно предизвикване един в друг гняв, яд, гняв (нарочно преувеличих малко за ефект). Но ако искаш да пропуснеш всичко това, братко, и да стане хоп и готово, просто чети това, което Библията казва за брака и изпълнявай, чети и изпълнявай.“

„Хм“, каза той с колеблив бунтарски тон, „Просто прави? Това ми звучи повече като безмислен легализъм.“

„Това е, защото си духовен страхливец“, отвърнах на удара, но с усмивка, за да го смекча малко, „Послушанието не е легализъм, освен ако не вярваш, че Бог е излязъл от контрол странен тип, който те мрази. Но ако вярваш, че Бог е на твоя страна, Бог на нежната любов, който мисли в сърцето си само най-доброто за теб, тогава, в този случай, послушанието е най-интелигентния път, който можеш да поемеш.“

Послушанието не е легализъм.

„Но ние не се обичаме повече“, каза, сякаш наистина знаеше какво говори.

„Ами тогава“, обясних, „Ето първата стъпка на послушание, с която да започнеш. Спри да повтаряш това и никога повече не го казвай. Да не обичаш жена си не е опция според Ефесяни 5:25, нито според вашите брачни клетви. Така че спри да пробутваш тези сантименталности, нито веднъж и никога повече. И на тяхно място започни да изявяваш любов към жена си, редовно, всеки ден. Кажи и че я обичаш, кажи го на себе си, кажи го на своите деца, на приятелите си. Похвали я, не я критикувай. Кажи и колко невероятна е, колко е красива, колко благословен и щастлив си, да бъдеш неин съпруг.“

„Но ако това не е вярно?“, опитваше се той да се измъкне.

„Ако не е вярно, то тогава казването му ще бъде първата стъпка то да се превърне в истина. Всъщност, нека да ти издам една тайна, която се е изгубила в нашата обсебена от чувствата култура. Чувствата следват действията там, накъдето действията ги водят.“

„Какво? Наистина ли?“

„Да, наистина! Гарантирано! Безброй двойки в нашата емоционално егоистична култура се развеждат защото следват чувствата си. Но ето нещо важно: Чувствата са глупави и не може да им се вярва. Това, на което може да се има доверие е прилагането на здрави принципи, които, когато се практикуват, довеждат до добри чувства.“

„И какво, предполага се, че трябва да постъпвам против моите чувства?“, каза той, сякаш това беше най-глупавото нещо, което беше чувал.

„Точно така“, заявих с абсолютна твърдост. „Ако чувствата ти те карат да приключиш с брака си, не се поддавай на чувствата си. Наречи ги това, което са: глупави, слаби, егоистични чувства и действай по различен начин.“

„Това звучи … хм … доста налудничаво“

„Не, това, което е лудост, е да си готов да приключиш брака си, заради своите чувства. Онова, което ти казвам е, че ако наистина искаш да възстановиш брака си, действията са най-бързият начин да се направи това. Добри, чувствени, красиви действия за твоята съпруга ще създадат буквално нова динамична връзка между вас двамата. И това не е лудост, приятелю, това е точно както изглежда един здрав разум.“

Но тази статия всъщност не е за брака. Тя е за силата на послушанието към Божието слово. Бракът е само един пример от многото области на живота, за които Бог има какво да каже. Това, което искам да кажа е, че делата на послушание към добрите принципи на Божието Слово неизменно ще доведат до нови позитивни реалности в живота на човека. Ако това ви звучи като легализъм, то е или защото имате ужасно, погрешно схващане за Божия характер или защото трябва да започнете от кота нула и да се родите отново.

Послушанието не е легализъм.

И легализмът със сигурност не е послушание.

Послушанието е мотивираният от любовта процес на действие според Божиите думи, защото вярвате, че живеете под Неговото благоволение и че Той има единствено сърдечния интерес за онова, което е най-добро за вас. Послушанието е подхранваното от любов доверие - в действие.

Легализмът, за разлика от това, е неспокойното усилие да бъде спечелено Божието благоволение, защото вярвате, поне на емоционално ниво, че Божията любов е условна и затова Той ви държи на разстояние, докато не се докажете като достоен. Това е форма на религиозен нарцисизъм, начинът да продължавате да държите себе си като единствения център, докато прожектирате илюзията, че служите на Бога.

След като дойдете при Исус, като отговор на Неговата любов, такъв, какъвто сте, получавайки спасение, като безплатен дар на Неговата милост, правилата в Неговото Слово приличат на освобождение и вие се чувствате защитени. Вие възкликвате: „О, Господи, благодаря ти, че ми показваш принципите на живота, чрез които мога, благодарение на Твоята овластяваща благодат да поправя развалените взаимоотношения и да израствам във всеки аспект на моя живот.“

Послушанието е мотивираният от любовта процес на действие според Божиите думи, защото вярвате, че живеете под Неговото благоволение и че Той има единствено сърдечния интерес за онова, което е най-добро за вас.

Послушанието в този контекст е доброволно, произлизащо от сърцето. Павел го казва така:
„Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда? Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени.“ Римл. 6:16,17

Павел говори тук за човека, който е дошъл при Христос в отговор на Неговата благодат, не говори за невярващия. Онези, които не са приели Божията милостива любов, усещат идеята за послушание само като външно наложено робство. Но тези, които познават Божия добър характер, така, както е разкрит в Исус, са направили себе си доброволно покорни на Господа. Но отбележете специфичния, определящ език на Павел: „от сърцето“. На другите светове, послушанието на потопените в любовта вярващи извира от сърцето. То произлиза от свободна воля и предана вяра, приютена в Божията вечна доброта.

Има пряка връзка между послушанието и познаването. Исус го каза така:

„Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.“ Йоан 7:16

Според Исус правенето изгражда познаването. Една от най-големите рационални заблуди на нашия научен век е, че знанието се състои от интелектуални факти, които се намират извън поведенческия свят на личността. Писанието ни представя един по-цялостен поглед към познанието. Ние наистина не опознаваме някого или нещо само с обективно мислене без субективни действия. С други думи човек наистина не може да познае Бог с анализиране, планиране и интелектуализиране всички известни данни относно Бог. По скоро Бог може единствено да бъде опознат чрез онова, което ние наричаме експериментално познание, чрез релационна ангажираност, чрез пълно личностно взаимодействие. Всичко останало е в най-добрия случай просто знание за Бога.

Затова Исус просто казва: Прави каквото ти казвам и в момента, в процеса на правенето, ще познаеш, че онова, които ти казвам е истина, която идва направо от Бога.

Има неща, които могат да бъдат разбрани само отвътре. Божието Слово свидетелства за своята истинност чрез ефекта, от резултата, който то произвежда когато неговите принципи се прилагат. Божият закон изглежда и се чувства по различен начин отвътре, от начина, по който се чувства отвън. След като прегърнете неговата зашеметяваща визия за живота в неговата обвързваща цялост, Божият закон се чувства освобождаващ вместо ограничаващ. Послушанието на Божиите думи ви поставя в позицията на ангажираност към хората над и въпреки вашите чувства. И тогава – изненада – вие постъпвате по единствения правилен начин, който има силата да създаде положителни чувства между вас и останалите.

Всеки път, когато не сте сигурни как да действате в отношенията ви с Бога, най-сигурният курс, който може да следвате е да се заемете с активно послушание.

В случая с брака, например, конкретният ангажимент между двама души е само рамка, в която истинската природа на любовта може да бъде разбрана. Ако стоите отвън, дребнаво анализирайки своите чувства, любовта прогресивно и постепенно ще изчезне и ангажиментът към връзката ви ще умре. Но ако семейната двойка стои от вътрешната страна на безкомпромисния ангажимент и активно се покорява на Божиите думи, изразени в красиви действия един към друг, тя ще преживее позитивен резултат под формата на сигурност, вярност и да, позитивни емоционални чувства.

Всеки път, когато не сте сигурни как да действате в отношенията ви с Бога, най-сигурният курс, който може да следвате е да се заемете с активно послушание. Просто правете онова, което Бог казва и нещата ще се подобрят и изяснят, проблемите ще намалеят и качеството на живота ви ще се увеличи.

Мъжът с глупавите чувства относно брака се свърза с мен около година след нашия разговор. „Мислех, че с брака ми е свършено“, каза ми той, „мислех, че онова, което ми казвате е пълна лудост. Но вие звучахте толкова уверено, че си помислих, трябва да последвам съветите ви и да видя какво ще се случи. Прочетох Песента на Соломон и останалите пасажи от Писанието относно брака и просто започнах да постъпвам с жена си по начина, по който Божието Слово казваше, че трябва. И беше удивително да наблюдавам нейното завръщане към мен. Тя беше пленена от случващото се и започна да се отнася с мен по различен начин. И разбира се, точно както казахте, нашите чувства един към друг започнаха да се подобряват и сега сме както бяхме някога, когато излизахме за пръв път заедно. Ние просто наистина се обичаме както никога досега."

Не бях изненадан, защото добър е Бог и всичко, което Той казва в Словото Си е изпитано и полезно за сегашното и вечното ни процъфтяване.

 

Тай Гибсън