Библията

Потребителски аватар
eichman
Добродетел
Добродетел
Мнения: 43
Регистриран: 01 яну 2009 21:05
пол: мъж

Библията

Мнение от eichman »

БИБЛИЯТА
БОЖИЕТО СЛОВО
СВЕТОТО ПИСАНИЕ

Библията и лутераните учат, че Библията е истинското Божие Слово, вдъхновено от Светия Дух. Бог – Светият Дух вдъхва на писателите точните думи и мисли, които да напишат. Всяка мисъл, която те изявяват, всяка употребена дума, им е дадена от Светия Дух, чрез вдъхновение. В резултат всяко твърдение в Библията е вярно.
Библията тълкува сама себе си. Тя е единственото ръководство за живот и вяра. Вярваме, че Библията е едно цяло, вярна и без никаква грешка във всичко, което казва.
Ние вярваме, че няма власт, било то човешки разум, начетеност, или наука, които да осъдят Библията. Силната ерудиция предано ще търси истинския смисъл на Писанието, без да си позволява да го осъжда.
Ние отхвърляме всяка идея, която признава само част от Библията за Божие Слово, или допуска възможността за фактологическа грешка в Писанието. Това се отнася също и за така наречените нерелигиозни материали /исторически, географски и др./

/2Петр. 1:21; 1Кор. 2:13; 2Тим. 3:15,16; Ин. 10:35; Лк. 11:28; Ин. 5:39; 1Сол. 2:13; 1Петр. 1:23; Евр. 4:12/

Бог използва пророците, за да ни даде Стария Завет и апостолите на Исус, за да ни даде Новия Завет.

/Евр. 1:1,2; 2Петр. 3:2; 2Цар. 23:2; Ин. 14:26/

Божият Син е наречен „Слово” (Logos). Чрез Исус Христос невидимият Бог става познаваем от човеците /Ин. 1:1І14; Евр. 1:1; Откр. 19:13/, Словото на Бога има в Себе Си действена сила: - при сътворението /Бт. 1:3,6,9; Пс. 33:6; Ин. 1:3; Евр. 1:3/, - за спасението /Як. 1:18; 1Петр. 1:23; Евр. 4:12/, - дадено е чрез вдъхновението на Светия Дух /Деян. 1:16; 2Петр. 1:21; 2Тим. 3:16; Евр. 3:7/, - Христос го потвърждава /Мт. 4:4; 5:17; Мк. 12:10; Лк. 24:27; Ин. 7:42; 19:24/, - апостолите го проповядват /Деян. 4:3; 8:32; 17:2; 18:24; 28:23; 1Петр. 4:11/, Божието слово е: - съвършено /Пс. 119:7/, - непогрешимо /Пр. 16:23; 2Петр. 1:19/, - чисто /Пс. 12:6; 119:140; Пр. 30:5/, - истинно /Пс. 119:160; Ин. 17:17/, - скъпоценно /Пс. 19:10/, - оживотворява /Втр. 8:3; Пс. 119:50,93; Мт. 4:4/, - вярно /Пс. 93:5/, - умъдрява за спасение чрез вяра в Исус Христос /Римл. 16:26; 2Тим. 3:15/, - достатъчно /Лк. 16:16:29,31/, - полезно /2Тим. 3:16,17/, - живо и деятелно /Евр. 4:12/, наречено е: - Божие или Христово Слово /Лк. 11:28; Як. 1:21-23; 1Петр. 4:11; 2Петр. 2:2; Римл. 3:2; Кол. 3:16; Евр. 4:12/, - Слово на истината /Дан. 10:21; Як. 3:16/, - Свято Писание /Римл. 1:2; 2Тим. 3:15/, - книга на Господа или на Закона /Неем. 8:3; Пс. 1:2; 40:7; Ис. 30:9; 34:16; Гал. 3:10; Откр. 22:19/, - мечът на Духа /Еф. 6:17/, в Него се съдържат: - Божиите повеления /Изх. 24:3,4; Втр. 4:5,14; Римл. 1:2/, - пророческите писания /2Петр. 1:19-21/, - свидетелствата за Христа /Ин. 5:39; Деян. 10:43; 18:28; 1Кор. 15:3/, не може да се прибави или отнеме от Него /Втр. 4:2; 12:32; Откр. 22:18,19/, нечестивите ще бъдат съдени от и по Него /Ин. 12:48; Римл. 2:16/, родени сме чрез Словото /Як. 1:18; 1Петр. 1:23/, Разбираме го чрез Христос и Светия Дух /Лк. 24:45; Ин. 16:13/, очиства, просвещава, утешава и умъдрява /Втр. 17:19,20; Пс. 17:4; 19:7-11; 119:9,49,82,111,130; Ин. 15:3; 17:17; 20:31; Деян. 20:32; 1Петр. 2:2; Римл. 15:4; 1Кор. 2:13; 10:11; Еф. 5:26; 2Тим. 3:15; 1Сол. 2:13/, буквата умъртвява /Ин. 6:63; 2Кор. 3:6/, ако не го познаваме /Мт. 22:29; Ин. 12:48; Деян. 13:27; Евр. 2:3; 10:28; 12:25/, всичко трябва да се сравнява със Словото /Ис. 8:20; Деян. 17:11/, Трябва да го: /Втр. 6:6,7; 11:18,19; 17:19; 31:11,13; 2Лет. 17:7-9; Неем. 8:1-8; Пс. 119:11; Ис. 34:16; Ерем. 15:16; 36:6; Мт. 4:4,7,10; 7:24; Лк. 8:21; 11:28; Ин. 2:22; 5:39; 7:52; 17:6; Деян. 13:15; 17:11; Як. 1:21,22; 1Петр. 1:16; Римл. 3:2; 1Кор. 1:31; Еф. 6:11,17; 1Сол. 2:13; 2Тим. 3:15/, блажени са, които го слушат и го изпълняват /Лк. 11:28; Як. 1:25; Кол. 3:16/, нечестивите и Божието Слово /Пс. 119:158; Ерем. 8:9; 36:29-31; Мк. 7:9-13; 1Петр. 2:8; 2Петр. 3:16; 2Кор. 2:17; Откр. 22:18,19/


І. СТАРИЯТ ЗАВЕТ
1. Цел – Разказва за сътворението, грехопадението, Божията вярност и
обещанието Му да даде Спасител на света.
2. Език – Староеврейски /иврит/ и Арамейски.
3. Брой на книгите – 39
4. Писатели – Моисей и Пророците
5. Време на написване: 1500 – 400 пр.Хр.

ІІ. НОВИЯТ ЗАВЕТ
1. Цел – Разказва какво е направил Спасителят Исус Христос, за да ни
избави от греха и ада.
2. Език – Старогръцки
3. Брой на книгите – 27
4. Писатели – Евангелистите и Апостолите
5.Време на написване: 40 – 100 сл.Хр.


Предметът на Библията е вестта за Исус Христос. Тя е историята на изкуплението.
Основната й тема е: Исус Христос дойде като Божий Син, за да умре и да изкупи греховете на света.

Преводи на Библията – От първия превод на Библията направен преди 2,250 години, досега тя е преведена на повече от 4,000 езици, наречия и диалекти, включително на Брайл. Тази цифра непрекъснато расте. Библията е най-често издаваната и най-тиражираната Книга на света. Нейният среден годишен тираж възлиза на 60 милиона екземпляра. Това е рекорд в книгоиздаването, какъвто нито една книга в историята на човечеството не е достигнала, а и не може да мечтае да достигне.

Библията е писана в продължение на 1,600 години
Писана е в продължение на повече от 40 поколения
Писана е от повече от 40 автори с най–различни професии, различно образование, произход, класа, дарование, темперамент. Между тях има царе, юристи, професори, мъдреци, занаятчии, министри, съдии, генерали, селяни, философи, рибари, овчари, говедари, лекари, свещеници, пророци, поети, държавници и учени.

- Моисей – политически водач, получил образованието си в египетските „университети”
- Петър – рибар
- Амос – пастир
- Исус Навиев – главнокомандващ армия
- Неемия – царски виночерпец
- Даниил – министър председател
- Лука – лекар
- Соломон – цар
- Давид – цар
- Матей – служител, събиращ данъци /бирник/
- Павел – учен и равин

Писана е на различни места:
- Моисей – писал в пустинята
- Еремия – в тъмница
- Даниил – в планинска местност и в палат
- Павел – в затвора
- Лука – по време на пътуване
- Йоан – на остров Патмос
- други – по време на военни походи

Писана е в различни времена:
- Давид – по време на война
- Соломон – в мирно време

Писана е от хора с различно настроение – някои изпълнени с огромна радост, други изпаднали в дълбоко отчаяние:
- Псалмистите са писали, изпълнени с широка гама от чувства
- Еремия – с тежка горест в сърцето
- Павел – и в радост, и в печал

Светото Писание е писано на територията на три континента:
- Азия
- Африка
- Европа

Писана е на три езика:
- Староеврейски /иврит/: по – голямата част от Стария Завет е написан на този език. В 4 Цар. 18:26,28 е наречен „юдейски”, а в Ис. 19:18 – „ханаански”.
- Арамейски: най – разпространеният език в Близкия Изток до времето на Александър Велики / от VІ до ІV век пр. Хр./ Някои части от Стария Завет са написани на арамейски, например почти цялата Даниил 2 – 7 гл.
- Старогръцки: език на Новия Завет. По време на Христос е играл роля на международен език.

В Библията са писани съждения върху стотици спорни въпроси. Библейските автори се изказват с такава хармония и съгласуваност върху най – различни теми, че от книгата Битие 1гл. чак до книгата Откровение 22гл. тя остава ненакърнена, без противоречия.

1. Има повече от 300 пророчества в Стария Завет, някои от тях написани 1500 години преди раждането на Христос. И все пак всяко едно от тези пророчества абсолютно е изпълнено. Как биха могли писателите да знаят това, ако Бог не ги е вдъхновил?
2. Въпреки че Библията е писана от повече от 40 различни писатели в продължение на 1600 години /което значи, че те не са имали възможност да седнат заедно и да сравнят това, което са написали/, отделните книги са в СЪВЪРШЕНА ХАРМОНИЯ една с друга. Това може да стане единствено, защото Библията има много писатели, но само ЕДИН АВТОР – БОГ.
3. ТЯ СЪДЪРЖА ПОСЛАНИЕ, КОЕТО ИМА СИЛАТА ДА ПРОМЕНЯ ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ. Божията любов към нас, показана в дара на спасението чрез Неговия Син, дава на човек смисъл да обича, да се надява и да се ПРОМЕНИ, нещо, което преди не е имал.
4. Не само стилът, но и самата тема на Библията са различни от начина, по който ние, хората, пишем или мислим. Ако човек беше написал Библията, той щеше да твърди, че трябва да платим собствените си грехове, като правим добро. А Библията казва, че Бог ни обича толкова, че да пожертва собствения Си Син, за да прости стореното от нас. И най – нечовешкото от всичко е, че Той ни дава тази прошка ДАРОМ!
5. Най – голямото доказателство идва, когато я четеш и в сърцето ти нараства увереността, че чрез тази книга ти говори Бог.

ЕДНА ОТ НАЙ – ГОЛЕМИТЕ ТРАГЕДИИ НА СВЕТА Е ДА НЯМАШ БИБЛИЯ. ЕДНО ОТ НАЙ – ГОЛЕМИТЕ ПРАХОСНИЧЕСТВА Е ДА ИМАШ БИБЛИЯ И ДА НЕ Я ИЗПОЛЗВАШ.
Библията ТВЪРДИ, че е самото Слово на Бога. Тя наистина има силата да промени човешкия живот.

Светото Писание, или записаното Божие Слово се състои от всички книги на Стария и Новия Завет, а те са следните:

СТАР ЗАВЕТ:
1.Битие 11.ІІІ Царе 21.Еклисиаст 31.Авдий
2.Изход 12.ІV Царе 22.Песен на песните 32.Йона
3.Левит 13.І Летописи 23. Исаия 33.Михей
4.Числа 14.ІІ Летописи 24.Йеремия 34.Наум
5.Второзаконие 15.Ездра 25.Плачът на Йеремия 35.Авакум
6.Исус Навиев 16.Неемия 26.Йезекиил 36.Софония
7.Съдии 17.Естир 27.Даниил 37.Агей
8.Рут 18.Йов 28.Осия 38.Захария
9.І Царе 19.Псалми 29.Йоил 39.Малахия
10.ІІ Царе 20.Притчи 30.Амос

НОВ ЗАВЕТ:
1.Евангелие от Матей 10.ІІ Йоан 19.Колосяни
2.Евангелие от Марк 11.ІІІ Йоан 20.І Солунци
3.Евангелие от Лука 12.Юда 21.ІІ Солунци
4.Евангелие от Йоан 13.Римляни 22.І Тимотей
5.Деяния на апостолите 14.І Коринтяни 23.ІІ Тимотей
6.Яков 15.ІІ Коринтяни 24.Тит
7.І Петър 16.Галатяни 25.Филимон
8.ІІ Петър 17.Ефесяни 26.Евреи
9.І Йоан 18.Филипяни 27.Откровение


АПОКРИФНИ /НЕКАНОНИЧНИ/ КНИГИ:

1. ІІ Ездра
2. Товит
3. Юдит
4. Премъдрост Соломонова
5. Премъдрост на Исуса, син Сирахов
6. Послание на Йеремия
7. Варух
8. І Макавеи
9. ІІ Макавеи
10. ІІІ Макавеи
11. ІІІ Ездра
12. 13 и 14 глави на Даниил, които са апокрифни добавки към книгата на пророк Даниил, съдържаща в оригинал само 12 глави
13. 4-ти стих от 10 глава на книгата Естир е един апокрифен пасаж, добавен по-късно и липсващ в еврейския оригинал на Писанието.

Книгите, които се наричат общо Апокрифи, не са дадени по Божествено откровение, затова не са част от канона на Светото Писание, и следователно нямат никакъв авторитет в Божията Църква, нито трябва да се ползват с някакво по–различно одобрение, или пък да се възприемат различно от другите книги, създадени от хора. /Откр. 22:18,19; Римл. 3:2; 2Петр. 1:21/
Тези книги са влезли в състава на Стария Завет чрез Септуагинтата /Превод на 70-те/ през ІІ – ІІІ в. пр.Хр. Те липсват в оригиналния староеврейски канон, съставен от книжника Ездра /V в. пр.Хр./
Тези книги не бива да се смятат за Боговдъхновени по три основни причини. Първата е, че Христос, евреите, апостолите и ранната християнска църква не ги приемали за канонични. Второ, в Апокрифите не се претендира за Божествен произход. Там никъде не се срещат думите: „така казва Господ”. Авторите не твърдят, че говорят Божието Слово, и че са пророци. В предисловието на книгата /Премъдрост на Исуса, син Сирахов/ авторът пише, че дядо му е решил сам да напише книгата, а той „е сметнал за необходимо да прибави известно старание и трудолюбие, за да преведе споменатата по-горе книга”, Във /2Макавейска 15:38,39/ Макавей твърди, че описаното е несъвършена история на събитията по това време описани от обикновен човек. Трето, в тях има грешки и учения, които се противопоставят на Писанията. Във /2 Макавейска 14:41-46/ се одобрява самоубийството. В /Товит 4:8-11; 12:9; 14:10,11; Премъдрост на Исуса, син Сирахов 3:30; 2Макавейска 12:43-45/ се твърди, че човек може да закупи вечен живот като дава пари и милостиня на църквата. Това е пълно противоречие на Божието Слово, което твърди, че спасението и вечния живот са дар от Бога, чрез Исус Христос, и това не може да бъде заслужено от човек или спечелено с пари /Деяния 8:20/.

Библията е единствената Книга, надживяла вековете: понастоящем от нея са запазени 8,000 манускрипта на латински, 4,000 манускрипта на старогръцки, 13,000 манускрипта на Новия Завет, манускриптите от Кумран и т.н.

„Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене.” /Йн. 5:39/
„И тъй вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово.” /Римл. 10:17/
„……благовестието….. понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва.” /Римл. 1:16/
„…….тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае до века…….но Словото Божие трае до века; и това е словото, което ви е благовестено.” /1 Петр. 1:23,25/
„Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.” /2 Тим. 3:16/
„Всяко слово Божие е опитано: То е щит на тия, които уповават на Него.” /Пр. 30:5/
„Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане до века.” /Ис. 40:8/
„Защото Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ. Понеже, както небето е по – високо от земята, така и Моите пътища са по – високи от вашите пътища. И Моите помисли от вашите помисли. Защото както слиза дъждът и снегът от небето, и не се връща там, но пои земята и я прави да произрастява и да напъпва, та дава семе на сеяча и хляб на гладния. Така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; не ще се върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.” /Ис. 55:8-11/
„И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога; движими от Святия Дух.” /2 Петр. 1:20,21/
„А Исус в отговор им рече: Заблуждавате се, като не знаете писанията нито Божията сила.” /Мт. 22:29/
„В сърцето си упазих Твоето Слово, за да не Ти съгрешавам…. Това е моята утеха в скръбта ми, че словото Ти ме съживи……Господи Твоето слово е утвърдено на небето до века…… Твоето слово е светилник на нозете ми, и виделина на пътеката ми.” /Пс. 119:11,50,89,105/
„Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете..….” /Евр. 1:1,2/
„Защото Божието слово е живо, деятелно, по–остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.” /Евр. 4:12/
„А Той рече: По–добре кажи: Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят.” /Лк. 11:28/
„….написаното не може да се наруши….” /Йн. 10:35/
„Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.” /Йн. 17:17/
„Да не притурите нещо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемете от тях, за да пазите заповедите на Господа вашия Бог, които ви заповядвам.” /Втр. 4:2/
„Духът на Господа говори чрез мене, и Словото Му дойде на езика ми.” /2 Цар. 23:2/
„Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите, изговорени по–напред от светите пророци и заповедта на Господа Спасителя, дадена чрез изпратените вам апостоли.” /2 Петр. 3:1,2/
„Защото всичко, що е било от по–напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда.” /Римл. 15:4/
„И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Духа и от сила; за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила……А ние получихме не духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари; което и възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.” /2Кор. 2:4,5,12,13/
„И за туй и ние непрестанно благодарим на Бога загдето, като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте го, не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действува между вас, вярващите.” /1Сол. 2:13/
„….и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.” /2 Тим. 3:15/
„Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.” /Лк. 21:33/
„Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него…….И обещанието, което Той ни даде е това – вечен живот.” /1Йн. 2:5,25/
„Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга, и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга.” /Откр. 22:18,19/
„След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Кой яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието Слово.” /Откр. 19:11-13/
„Който Ме отхвърля, и не приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.” /Йн. 12:48/
„Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.” /Откр. 2:10/
Потребителски аватар
chernobeleev
Вяра-Надежда-Любов
Вяра-Надежда-Любов
Мнения: 1648
Регистриран: 25 яну 2009 23:06
пол: мъж
църква: Неденоминационна църква

Re: Библията

Мнение от chernobeleev »

За съжаление и Библията е обект на тъговците от храма,като започнем от превода на някой издателства и се стигне до отпечатването и продажбата.Но най вече така нареченият превод при който издателството важно обявява превода си за оригинален и заявява авторски права като е видно че е компилация на цариградският превод.Известната КингДжеймс Библия е преввеждана и редактирана от мисля четири или шест екипа които са си разменяли готовите глави и са ги рецензирали и одобрявали,като има съмнение че самия Шекспир е участвал в това дело,самият повод за този превод доколкото знам е че на крал Джеймс хич не харесвал предният вариант който бил направен по превода на републиканеца Калвин.Тук в България всеки се стреми да достигне своето ниво на некомпетентност,тъй като келепир има в тази работа се сформира екип от специалисти;Тишо,Мишо,Атанас и Аз,един малко знае английски мацето е ходила на курсове по еврит другите са завършили нещо или имат диплом за някакво образование.Затова никак не е за чудене че магъосничество се превежда като окултизъм,а дротика,копието става стрела...най готино обаче е като за по лесно обръщат изречението на обратно,така цариградският превод става превод цариградски и да не вземе някой да ползва повече от 30 процента,чичко Фидел е запазил правата си ВЕРЕН на търговската идея..
Потребителски аватар
eichman
Добродетел
Добродетел
Мнения: 43
Регистриран: 01 яну 2009 21:05
пол: мъж

Re: Библията

Мнение от eichman »

Ние отхвърляме следните заблуди:

Ние трябва да отхвърлим долуизброените заблуди, които са в противоречие с Божието Слово. Нека е ясно обаче, че като осъждаме тези заблуди, ние не осъждаме хората, които ги изповядват, защото единствено Бог може да гледа на сърце. В същото време ние трябва да осъждаме всичко, което е в противоречие с Библейското учение, защото всяка една заблуда обезценява Самия Създател на вярата – Исус Христос.

1. Отхвърляме разбирането, че Преданието може да бъде източник на откровение (Мт. 15:3-6; Кол. 2:8). Римокатолическата църква твърди, че преданието потвърждава авторитета на папските постановления и църковните събори. Други пък изтъкват мненията на църковните отци и седемте вселенски събора като краен авторитет на вярата. Но единствено от боговдъхновените писания на пророците и апостолите могат да се извличат учения.
2. Отхвърляме всички „нови откровения”, които имат претенциите да допълват пророческите и апостолските писания (Евр. 1:1,2; Мт. 28:19,20; Гал. 1:8,9; Еф. 2:20). „Книгата на Мормон”, „Наука и здраве с ключ към Писанията” на Мери Бейкър Еди и др. т.нар. „откровения” следва да бъдат отхвърлени като лъжи на дявола.
3. Отхвърляме схващането, че Бог се разкрива чрез Своя могъщ промисъл в историята, а не чрез универсалните истини, дадени веднъж завинаги чрез думите в Библията, и че Божието откровение към хората било единствено в личността на Неговия Син, а не чрез думите в Библията.
4. Отхвърляме учението, че Библията не бива да се чете с цел да се разбере какво Бог желае да ни открие за Себе Си и за нашето спасение чрез човешки език, а трябва да се чете единствено с цел да се открие какъв е Божият промисъл в човешката история. Този подход би превърнал Библията в обект на субективни човешки интерпретации и така човек не би я приемал като дадено от Бога ясно и достоверно откровение, за нашето спасение.
5. Отхвърляме възгледа, според който Библията е един наръчник с правила за благополучие в живота. Бог ни е дал Библията за нашето спасение и затова с нея се злоупотребява, когато се превръща само в един обикновен житейски пътеводител.
6. Отхвърляме всякакви опити да се отнеме евангелският контекст на каквото и да е от писаното в Библията, които целят промяна в акцента на посланието и мисията на църквата, като се търси удовлетворението не толкова на духовните, колкото на телесните потребности на хората. Този възглед се поддържа от социоевангелските и богословските освободителни движения, според които църквата има за цел решаването по-скоро на временните, отколкото на вечните човешки потребности.
7. Отхвърляме учението, че в Библията се съдържа И слово Божие.
8. Отхвърляме учението, че Библията е само в метафоричен смисъл слово Божие, тоест, че Библията (книгите на Стария и Новия Завет) и самото слово Божие не са идентични неща.
9. Отхвърляме възгледа, че в обикновената си употреба в Библията думата „слово” се отнася само към Христос; че Библията е слово Божие само в случаите, когато даден текст говори за Христос или само когато в даден текст изрично се говори за нашето спасение; и че словото Божие съществува само като личност, а не и като книга.
10. Отхвърляме възгледа, че Библията не е сама по себе си Словото Божие, а че отделни части от нея могат да се превърнат в слово Божие за нас единствено когато ние открием в тях някакво значение за нас.
11. Отхвърляме твърдението, че да се нарича Библията „Слово Божие” е библиолатрия – „издигане на Библията в култ”, или обожествяване на Библията.
12. Отхвърляме идеята, че трябва непременно да откриваме някакво скрито значение зад думите на Писанието, за да разберем какво е слово Божие.
13. Отхвърляме документарната хипотеза (теорията на ЙЕСВ)
14. Отхвърляме възгледа, че Петокнижието и другите части на Стария Завет са били съставени от най – различни редактори, които използват т.нар. Йеховистки, Елохистки, Свещенически и Второзаконически източници (теорията на ЙЕСВ)
15. Отхвърляме възгледа, че псалмите са написани след времето на вавилонския плен.
16. Отхвърляме възгледа, че втората част на книгата на пророк Исаия (от 40-60 гл.) не е написана от самия Исаия.
17. Отхвърляме възгледа, че четирите Евангелия не са написани от евангелистите, чиито имена носят книгите.
18. Отхвърляме разбирането, че Библията е била продиктувана механично.
19. Отхвърляме твърдението, че заради многократното преписване на Библейския текст и поради получените разночетения се създава несигурност относно боговдъхновеността на Писанието.
20. Отхвърляме разбирането, че вдъхновението отнема свободата на писателите.
21. Отхвърляме вярването, че вдъхновението представлява непряко божествено ръководство при написването на Библията.
22. Отхвърляме идеята, че вдъхновението се отнася единствено към мислите на писателите, но не и към отделните думи в Библията.
23. Отхвърляме становището, че вдъхновението се отнася единствено до тези части от Писанието, в които се говори за Христос и за нашето спасение.
24. Отхвърляме заблудата, че човешкият разум може да бъде мерило за вярата и живота.
25. Отхвърляме хипотезата, според която само един отделен откъс от Писанието не може да служи като основа за постулат на вярата.
26. Отхвърляме твърдението, че „просветеният човешки разум” може да бъде съдник на Писанието.
27. Отхвърляме вероопределенията и постановленията на всяка човешка власт в църквата, които не са основани на Писанието ( папство, предание, църковни събори, учения въведени от отделни пастори или синоди и т.н.)
28. Отхвърляме лъжата, че Преданието е равнопоставено с Писанието, като имат еднакво значение в църквата, и че Писанието е само една част от Преданието. Важно е да се знае, че не църквата е създала канона. Раннохристиянската църква приела за канонични апостолските послания, които били признати и дълги години използвани от нея като авторитетни.
29. Отхвърляме разбирането, че това, за което Божието слово дава ясен отговор, е спорен въпрос.
30. Отхвърляме представата, че властта на Писанието се ограничава само в тези части от него, в които се говори за Христос или за благата вест.
31. Отхвърляме ограничаването властта на Библейския канон до „канон в канон”, тоест до частите на канона, които се отнасят до Христос.
32. Отхвърляме разбирането, че към всичко, което не се споменава в лутеранските символически книги, човек може да се отнася като към спорен въпрос.
33. Отхвърляме възгледа, че ако се изключи възможността за грешка в Библията, то така се отнеме човешкият елемент на Библейските писатели.
34. Отхвърляме възгледа, според който, тъй като хората не са безгрешни, и не могат да не допускат грешки, следователно в Библията не могат да не се съдържат такива.
35. Отхвърляме вярването, че несъвършени хора са говорили словото Божие с несъвършени човешки думи.
36. Отхвърляме идеята, че непогрешимостта се отнася само към благата вест, а не и до „маловажните” въпроси в Писанието.
37. Отхвърляме възгледа, че истиността на Библията е характеристика на самите библейски писатели, но не е характеристика на думите в Библията.
38. Отхвърляме идеята, според която непогрешимостта се разбира само в смисъл, че Библейските писатели допускали само неволни грешки.
39. Отхвърляме възгледа, че Библията е непогрешима само дотолкова, че тя винаги постига целта си, а не в смисъл, че в нея не се съдържат грешки.
40. Отхвърляме учението, че Библията е неясна книга, която се нуждае от изясняване чрез външни източници като църква, лични откровения или особена лична проницателност.
41. Отхвърляме идеята, че трудностите, които изпитваме при разбирането на Библията показват, че това, което Библията ни разкрива, не е достатъчно ясно.
42. Отхвърляме твърдението, че са необходими допълнителни откровения, които да допълват и усъвършенстват Библейското учение.
43. Отхвърляме историкокритическият метод на библейско тълкуване като погазване на уникалната същност на Писанието.
44. Отхвърляме концепцията за „демитологизиране” на Писанието, сякаш смисълът на Писанието се крие зад митологични образи.
45. Отхвърляме всеки метод на библейско тълкуване, който алегоризира Писанието.
46. Отхвърляме възгледа, че не е необходимо да има разграничаване между Закона и Евангелието.
47. Отхвърляме възгледа, че Евангелието е само едно „описание на благодатта”, а не „вменяване на благодат”.
48. Отхвърляме възгледа, че Евангелието няма сила в самото себе си, а че силата се корени в човешкото решение да го приеме.
49. Отхвърляме като погрешно мнението, че основната функция на Закона е морализаторска, тоест облагородяване на човешкото поведение посредством Закона.
50. Отхвърляме като погрешно мнението, че Законът е движеща сила или мотивация в процеса на освещението.


„Ние вярваме, учим и изповядваме, че единственото правило и норма, според които трябва да се оценяват всички догмати и учители са само пророческите и апостолските Писания на Стария и Новия Завет” /”Формула на съгласието”, 1577г., Резюме, въведение 1, Лутеранска символическа книга/
„Ние получаваме пророческите и апостолски Писания на Стария и Новия Завет и ги приемаме с цялото си сърце като чистия и кристален извор на Израил, като единствен стандарт, според който трябва да бъдат оценявани учители и учения” /”Формула на съгласието”, Резюме, въведение 1, 1577г. Лутеранска символическа книга/


„Защото няма да е редно от делата и думите на светите отци да се формулират членове на вярата……..Правилото е: Божието Слово ще установява членовете на вярата и никой друг, бил той и ангел” /”Шмалкалденски членове”, 1537г., Част ІІ, Член ІІ,15, Лутеранска символическа книга/
„Ние не допускаме нито властта на папата, нито на църквата да издава декрети срещу единодушието на пророците” /”Апология на Аугсбургското изповедание”, 1531г., Член 12,66 Лутеранска символическа книга/
„Наш дълг е да не тълкуваме и обясняваме тези думи на вечния, истински и всемогъщ Божий Син….според както е угодно на разума ни, а с проста вяра и подобаващо послушание да ги възприемаме такива каквито са, в техния точен и ясен смисъл и да не позволяваме да бъдем подведени от никакви възражения или човешки противоречия, произлизащи от разума, колкото и да ни се струват привлекателни” /”Формула на съгласието”, 1577г., Пълно изложение, Член VІІ,45 Лутеранска символическа книга/
„Ако трябваше да изложа цялата полза и плодовете, които Божието Слово дава, откъде ще намеря достатъчно хартия и време” /Предговор към Големия катехизис на Мартин Лутер, 1529г. Лутеранска символическа книга/
Потребителски аватар
hard 2009
Любов
Любов
Мнения: 851
Регистриран: 21 фев 2009 19:30
име: Владимир
пол: мъж
църква: Евангелска Петдесятна църква
характер: надявам се Удобрен от Бога !

Re: Библията

Мнение от hard 2009 »

Здравей!
Братче,този Лутер е бил наистина голям смелчага. Да се изправи пред една наистина кинжална църква, наречена католическа и пред един властелин на човечеството, казано накратко -папа и да каже толкова пъти "Отхвърлям"
Пиша ви това поради тези, които желаят да ви заблудят;
http://www.vbox7.com/play:41a67ff6
Потребителски аватар
ytre
Благочестие
Благочестие
Мнения: 423
Регистриран: 01 апр 2009 12:19
име: Денче
пол: жена
характер: неподправен

Re: Библията

Мнение от ytre »

hard 2009 написа:Братче,този Лутер е бил наистина голям, ... ... ... да каже толкова пъти "Отхвърлям"
... да запише черно на бяло толкова пъти "Отхвърля се !"
"...има приятел, който се държи по-близко и от брат."(Притчи 18:24)
Убедена съм, че ще имаш много приятели във форума, чети какво са писали другите, споделяй своето мнение, пиши това, което те вълнува, проверявай тук от време на време
Потребителски аватар
hard 2009
Любов
Любов
Мнения: 851
Регистриран: 21 фев 2009 19:30
име: Владимир
пол: мъж
църква: Евангелска Петдесятна църква
характер: надявам се Удобрен от Бога !

Re: Библията

Мнение от hard 2009 »

ytre написа:
hard 2009 написа:Братче,този Лутер е бил наистина голям, ... ... ... да каже толкова пъти "Отхвърлям"
... да запише черно на бяло толкова пъти "Отхвърля се !"
Здравей!
Ее, щом е черно на бяло добре,да не е бяло на ....черно. Ей, туй не е ли пълна безкомпромисност ? Все пак описаното по-долу в Уикипедия "ускорява разцеплението" не ми е много по-вкуса. Можеше по-някакъв начин примерно да се добави "за да се удобрят избраните"......!?

Уикипедия- "„95 тезиса или диспут относно силата и ефективността на индулгенциите“ е текст, окачен от немския богослов Мартин Лутер в двора на църквата във Витенберг на 31 октомври 1517 г. Смята се, че това действие полага началото на дискусия за ролята на Римокатолическата църква в епитимията, ролята на папите и практиката на продажба на индулгенции. Публикуването на 95-те тезиса ускорява разцеплението в църквата, началото на Реформацията и обособяването на лутеранството като отделно течение в християнството.
Пиша ви това поради тези, които желаят да ви заблудят;
http://www.vbox7.com/play:41a67ff6
Потребителски аватар
Александър
Вяра-Надежда-Любов
Вяра-Надежда-Любов
Мнения: 1511
Регистриран: 04 яну 2005 11:42
име: Александър
пол: мъж
Местоположение: София

Re: Библията

Мнение от Александър »

hard 2009 написа:Здравей!
Братче,този Лутер е бил наистина голям смелчага. Да се изправи пред една наистина кинжална църква, наречена католическа и пред един властелин на човечеството, казано накратко -папа и да каже толкова пъти "Отхвърлям"
Лутер е бил избран от Бог да реформира Църквата. Преживял е доста премеждия, но винаги е оставал невредим. Изправил се е срещу папата и могъщата организация на римокатолическата църква, също както Давид се възправи против Голият. Камъкът изпратен от прашката на еврейското овчарче срази могъщият облечен в желязо гигант; простите, но ясни думите на Лутер разкратиха трона на Сатаната във Ватикана, и дадоха на обикновените хора светлината на вярата и спасението.
" Уповавайте се на ГОСПОДА навеки, защото Господ БОГ е вечна канара." ( Исая 26 : 4 )
Потребителски аватар
chernobeleev
Вяра-Надежда-Любов
Вяра-Надежда-Любов
Мнения: 1648
Регистриран: 25 яну 2009 23:06
пол: мъж
църква: Неденоминационна църква

Re: Библията

Мнение от chernobeleev »

Ех този Лутер,ах Лутер,ох този .Лутер..Действително Мартин Лутер е голя ма ,велика личност обаче не е бог и слава Богу,направил е велики неща и причинил големи беди,титан на своето време.Но яйцето което излюпи Лутер го снесе не по долу стоящият Еразъм Ротердамски,хайде да не ви преразказвам Реформацията и Протестантството идете в уикипедията или гугала и вижте..ЛУТЕР ЯХВА ВЪЛНАТА в точният момант ако не беше той времето щеше да роди друг юнак ,но всичко е Божа работа.Сравнявайки младият Лутер и старият властващият определено възхищението от първият стига до отвращение от вторият,точно за това се чудя на охотата с която някой християни са приели името лютерани(Матей Миткалото е наричал протестантите в България люти рани).това отива на идолопоклонство или култ към личността му ,каквато е имало и към Калвин в Женева,последнит също направилмного хубави и някой ужасни нещица..
Потребителски аватар
eichman
Добродетел
Добродетел
Мнения: 43
Регистриран: 01 яну 2009 21:05
пол: мъж

Re: Библията

Мнение от eichman »

Действително Лутер е един измежду големите и велики личности живяли някога. Да, той е бил и титан на своето време. Благодаря, че това беше така, защото в противен случай, аз щях и днес да чета Божието Слово на латински, гръцки или църковно-славянски - едни мъртви езици. Твърдението за яйцето и Еразъм е общоизвестен факт. Но разликата между ученията на Еразъм Ротердамски и Реформаторът д-р Лутер е толкова голяма, колкото между Пелагий и Августин Блажени, а тя е огромна. Това е видно най-вече от великият и неповторим труд на реформатора: "Поробената воля", или "Робството на волята". Да, действително, ако Лутер не беше живял и започнал Реформацията щеше да се роди някой друг, но не би, Бог пожела това да е точно августинския монах Мартин Лутер. Бог започна работа чрез хора преди Лутер, като: ап.Павел, св.Августин, Джон Уиклиф, Ян Хус и ученикът му Йероним, Уйлям Тиндейл, както и след него: Улрих Цвингли, Филип Меланхтон, Жан Калвин, Джироламо Савонарола, Джон Нокс, Уилям Фарел, Теодор Беза, Джон Уесли и м.др. но Лутер издигна Божието Слово на пиадестала в Божията Църква. Разбира се, това не беше работа на Мартин Лутер, но Бог го използваше, както и всеки един от грешните човеци преди, и след него. Що се отнася до младия и стария Лутер.... Да, действително Мартин е правил и грешки, ако не беше ги правил, нямаше да бъде човек. /1Йн. 1:8-10/ Кой ли от нас ще обвини друг человек, че бил по-грешен от него, или от други??? Относно името: лутерани, или лютерани.....Още докато е бил жив Лутер остро се е противопоставял на това наименование на реформираната църква. Той многократно е изявявал желанието си Църквата Христова да се нарича: Божия, Христова, или просто - Евангелска Църква. И протестантите от Германия и не само там са наричали църквата - Евангелска, или Реформирана. Но все пак, след смъртта на Лутер, една група от негови приближени се е наложила и наименованието Евангелска лутеранска Църква е останало, за разлика от Реформираната/Презвитерианска Църква /Калвинисти/. Вярвам не мислиш, че лутераните издигат д-р Мартин Лутер в култ, не му се покланят, не му се молят, не му поставят изображения в църквите и домовете си, и не вярват че Христовата Църква е на Лутер. Никой от протестантите, т.е. лутераните не твърди че преди Лутер, и след него не е имало и няма Църква Христова. О, напротив. Това е видно от всички евангелски лутерански символически книги.
Потребителски аватар
chernobeleev
Вяра-Надежда-Любов
Вяра-Надежда-Любов
Мнения: 1648
Регистриран: 25 яну 2009 23:06
пол: мъж
църква: Неденоминационна църква

Re: Библията

Мнение от chernobeleev »

Според теб безкомпромисният боец който страшно много е обичал да воюва,да има противник ,когото да набие ,смачка унощожи с дело,перо или ругатня правил ли е компромиси?
Потребителски аватар
eichman
Добродетел
Добродетел
Мнения: 43
Регистриран: 01 яну 2009 21:05
пол: мъж

Re: Библията

Мнение от eichman »

Не! Лутер не е правил компромис с вярата си Христа. Да си припомним думите му пред император Карл V и католическите прелати пред парламента във Вормс: "Ваша императорска светлост, знатни принцове и корфюрсти, днес се явявам пред вас, за да отговоря на въпроса, отправен към мен вчера. Аз се извинявам, ако не съм дал на всеки присъстващ неговата точна титла. Ако съм виновен за това, моля ви да ми простите, тъй като съм доведен тук не от палати на принц, а от килия на манастир. Два въпроса бяха отправени към мене вчера. На първия отговорих, когато потвърдих, че аз съм авторът на книгите /двадесет книги/тук на тази маса. Придържам се към вчерашния си отговор. Тези книги са мои. Що се отнася до втория въпрос, кратък отговор не е достатъчен, тъй като съм писал на много теми. На тази маса има три вида книги. Има трудове, в които говоря за вярата и добрите дела. Те са толкова чисти и библейски, че дори враговете ми са съгласни, че си струва да се прочетат от всички християни. От тези книги аз не мога да се отрека. Друга група книги третират проблемите на злото в църквата, особено папското зло, от което немският народ трябваше да страда. От тях аз не мога да се отрека, защото ако направя това, ще окуража папата да продължи да заблуждава християнската църква. Третата група книги са насочени срещу определени хора, защитаващи грешките на папата и църквата. В някои случаи съм използвал твърде остър език. Извинявам се за това, но не мога да отрека съдържанието на тези книги. Ако ми се докаже, че греша, ще бъда първият, който ще хвърли тези книги в огъня. Но съм длъжен да ви предупредя да бъдете внимателни, за да не би чрез изглаждането на тези противоречия и разногласия да засегнете Божието Слово и да навлечете върху себе си невероятни злини. С настоящетож аз пренасям себе си пред Вас, Ваше величество, с покорната молба Вие да не допуснете моите обвинители да ме направят омразен в очите Ви без причина............Тъй като Ваше Величество изисква прост отговор, аз ще ви го дам. Докато не бъда осъден чрез Писанията с убедителни аргументи - аз не се доверявам на папи и консули, тъй като често са грешили. Моята съвест остава при Словото на Бога. Нито мога, нито имам желание да се отрека от каквото и да било, защото да отида срещу съвестта си е неправилно и опасно. Аз стоя тук. Не мога да направя обратното. Боже, помогни ми. Амин." 18 април 1521
Потребителски аватар
eichman
Добродетел
Добродетел
Мнения: 43
Регистриран: 01 яну 2009 21:05
пол: мъж

Re: Библията

Мнение от eichman »

На път за Вормс Лутер казва: "Дори да подпалят огън, висок до небесата от Витенберг до Вормс, аз ще се явя в името на Господа и в подчинение на призовката, и ще изповядам Христос."

Тези думи не могат да бъдат произнесени от човек, който прави компромис с каквото и да било. В тази епоха, пред този католически император, пред този парламент и католически прелати, кардинали, архиепископи и епископи, време, през което горящите клади са пламвали след много по-малко от това, което стори и каза Лутер да се твърди, че този човек е правил компромиси е несериозно.

Ако беше човек на компромисите, той щеше да се съгласи с виждането на Улрих Цвингли за Причастието, и да обединят двете евангелски движения: това в Германия и това в Швейцария. Това щеше да бъде от голямо значение за укрепване на Реформацията. Д-р Лутер точно затова кани Цвингли в Германия. Но не би. През 1529г. м. октомври, когато двамата се срещат в Марбург, в замъка на Филип фон Хесе, те постигат съгласие по четиринадесет от петнадесетте "Марбургски членове", но не постигат съгласие по петнадесетия - Господната вечеря. Лутер остана безкомпромисен в своето и това на останалите евангелисти изповядване на библейското учение за Евхаристията.

Лутер не направи компромис и със своя приятел и колега професор Карлщадт, който внася радикализъм в реформаторското движение в отсъствието на Лутер.

Няма никакви данни, от каквито и да било източници Мартин Лутер да е направил компромис със своята вяра в Божието Слово. Впрочем, това важи в същата степен с всички останали реформатори по това време.
Потребителски аватар
rrr
Добродетел
Добродетел
Мнения: 17
Регистриран: 17 яну 2010 23:25
пол: мъж
църква: Църква на Адвентистите от седмия ден

Re: Библията

Мнение от rrr »

Доколкото разбрах темата е Библията, а не Лутер, който аз лично много уважавам за смелостта и увереността, с които е проповядвал истината за спасение чрез вяра и за това да се върнем към първоизточника, Библията. Има един стих, в който се казва, че не сме нито Аполосови, нито Павлови, защото ако тия поят и сеят, то Бог е този, Който прави да расте. Аз не съм член на Евангелската лутеранска църква, но считам себеси за християнин, който вярва в Спасението чрез Исус Христос и приемам Библията като единствено, извинете но ще повторя, като единствено Божествено откровение където можем да открием отговорите за нашата вяра. Вярвам, че за истинските християни няма деноминации, защото какво е лутеранството, калвинизма, баптизма, какво е протестанството, католицизма и източното православие без Исус. Наистина ние имаме своите различия относно тълсуванията на Библията, но тя е тази която води всичкини по пътя на вярата, за да открием нашия милостив, добър, любящ ни Бог, чрез Който, в лицето на Христос, всеки може да достигне до Спасението, не утре при свършека на света, а още днес, в този момент, сега, когато живеем в този свят, в този живот. Аз вярвам, че всички християни са братя и сестри в Господа. Вярвам още, че нищо не може да застане и не стои между Бог и човека, когато човек осъществява връзката си с Него директно, без посредник.
Последна промяна от rrr на 18 яну 2010 14:24, променено общо 1 път.
liubchofotografa
Вяра-Надежда-Любов
Вяра-Надежда-Любов
Мнения: 2163
Регистриран: 21 апр 2009 20:26
име: Боян
пол: мъж
църква: не посещавам
характер: човешки
Местоположение: Валенция

Re: Библията

Мнение от liubchofotografa »

rrr написа: Аз не съм член на Евангелската лутеранска църква, но считам себеси за християнин, който вярва в Спасението чрез Исус Христос и приемам Библията като единствено, извинете но ще повторя, като единствено Божествено откровение където можем да открием отговорите за нашата вяра.
здравей,"rrr"!

нямам съмнения относно коментара /та кой би се съмнявал в нещо което казва и Библията?"/,но имам съмнение в горепосоченото изречение от тебе...
защо мислиш така?
Умът е не само в знанието, но и умението то да се прилага...
Потребителски аватар
rrr
Добродетел
Добродетел
Мнения: 17
Регистриран: 17 яну 2010 23:25
пол: мъж
църква: Църква на Адвентистите от седмия ден

Re: Библията

Мнение от rrr »

Здравейте!
Към liubchofotografa
Защо мисля какво- че съм христианин ли или че можем да открием всички отговори за вярата си в Библията?
Ако е за христианина, то съм убеден, че не принадлежността към една деноминация или доктрина те прави истински християнин, а само вярата в Христос! Не съм сигурен, че отговарям на въпроса ти, защото не знам за кое точно се отнася. Ако е до това, че съм член на Адвентната църква, то по същата логика бих мотъл да кажа, че всички членове на коя да е друга деноминация също не са христиани. За мен не верността към доктрината или лустрото на една деноминация е определящото, а верността към Бог и към човека, защото вярата не е само клишета и поучения в следването на определените църковни правила, а действие по подобие на нашия Господ. Не е важно дали приемам твоето схващане за вярата или нечие друго, щом не мога да приема теб или другите такива каквито са и да ги смятам за достойни, защото Бог обича всички и Спасението Му е за всички, не за избрани, а за всички, макар и да не се спасяват всички, защото за това е необходима вяра. Не съм сигурен дали ти отговарям на въпроса, но ако е за това дали съм християнин, то Да!, аз съм християнин, вярвам в и очаквам Спасението, което е от Исус Христос, нашия Господ, като приемам Библията за Неговото единство слово, което ни води към истината. Всяко нещо написано извън Библията може да е добро за времето си или за определена група от хора, но все пак за истинския християнин Тя си остава единствения Авторитет, с който се изпитва всяка претенция на всеки дали говори истина или заблуда.
Последна промяна от rrr на 19 яну 2010 09:56, променено общо 1 път.
Отговори

Върни се в “Евангелска Лутеранска църква”