Back to Top

1 Петрово глава 3

Версия на Библия
Книга
Глава
Коментар
1
Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се спечелят без слово, чрез поведението на жените си,
2
като видят вашето поведение в страх и чистота.
3
Вашето украшение да не е външно, тоест плетене на косата, кичене със злато или обличане със скъпи дрехи,
4
а скритият човек на сърцето, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.
5
Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си,
6
както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар, чиито деца станахте и вие, като правите добро и не се боите от никаква заплаха.
7
Също и вие, мъже, живейте благоразумно, като с по-слаб съсъд, с женския пол и им отдавайте почит като на сънаследници на благодатта на живота, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.
8
А най-после, бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, смирени.
9
Не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, като знаете, че за това бяхте призовани, за да наследите благословение.
10
Защото, „който желае да люби живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си – от лъжливо говорене;
11
нека се отклони от злото и да върши добро; нека търси мир и да се стреми към него.
12
Защото очите на Господа са върху праведните и ушите Му – към тяхната молитва, но лицето на Господа е против онези, които вършат зло.“
13
И кой ще ви стори зло, ако сте станали ревностни за доброто?
14
Но ако пострадате за правдата, блажени сте; а „от тяхното заплашване не се бойте, и не се смущавайте.“
15
Но пазете свят в сърцата си Христос като Господ и бъдете винаги готови да отговаряте на всеки, който ви пита за причината за вашата надежда, но с кротост и страхопочитание,
16
като имате чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват като злосторници, да се посрамят онези, които клеветят доброто ви поведение в Христос.
17
Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло.
18
Защото и Христос един път пострада за греховете – Праведният за неправедните – за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, но оживотворен по Дух;
19
в когото Той също отиде да проповядва на духовете в тъмницата,
20
които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който малцина, тоест осем души, се спасиха през вода,
21
чийто образ, кръщението, и сега ви спасява – не измиването на плътската нечистота, а молбата към Бога за чиста съвест – чрез възкресението на Иисус Христос,
22
който се е възнесъл на небето и е отдясно на Бога и на когото се покориха ангели, власти и сили.