Back to Top

Яков глава 5

Версия на Библия
Книга
Глава
Коментар
1
Елате сега вие, богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.
2
Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци.
3
Златото ви и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще свидетелства против вас и ще изяде месата ви като огън. Вие събирахте съкровища в последните дни.
4
Ето, заплатата на работниците, които са жънали нивите ви, и от която ги лишихте, вика и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Войнствата.
5
Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато; угоихте сърцата си в ден на клане.
6
Осъдихте, убихте праведния и той не ви се противи.
7
И така, братя, останете търпеливи до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и дълго търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд.
8
Бъдете и вие търпеливи и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи.
9
Не се оплаквайте един от друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратата.
10
Братя, вземете за пример на страдание и на търпение пророците, които говориха в Господното Име.
11
Ето, облажаваме онези, които са останали твърди. Чули сте за твърдостта на Йов и сте видели края от Господа – че Господ е много жалостив и милостив.
12
А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито с някоя друга клетва; а нека вашето Да да бъде Да и вашето Не да бъде Не, за да не паднете под осъждане.
13
Страда ли някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваления.
14
Болен ли е някой от вас, нека повика старейшините на църквата и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното Име.
15
И молитвата на вярата ще избави страдащия и Господ ще го повдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят.
16
И така, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Много може молитвата на праведния в действието си.
17
Илия беше човек със същото естество като нас; и се помоли с молитва да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца.
18
И пак се помоли, и небето даде дъжд и земята произведе своя плод.
19
Братя мои, ако някой от вас се отклони от истината и един го обърне,
20
нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове.