Back to Top

Яков глава 4

Версия на Библия
Книга
Глава
Коментар
1
Откъде произлизат боеве и откъде – разпри между вас? Не оттам ли, от вашите страсти, които воюват в телесните ви части?
2
Пожелавате, но нямате; убивате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете, но нямате, защото не просите.
3
Просите и не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете за страстите си.
4
Прелюбодейци и прелюбодейки! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И така, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.
5
Или мислите, че Писанието напразно говори, че Бог до ревност копнее за Духа, който е вселил в нас?
6
Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: „Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.“
7
И така, покорете се на Бога. Съпротивете се на дявола, и той ще побегне от вас.
8
Приближете се към Бога, и ще се приближи и Той към вас. Измийте ръцете си, вие грешници, и очистете сърцата си, вие колебливи.
9
Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне в плач и радостта ви – в тъга.
10
Смирете се пред Господа, и Той ще ви възвиси.
11
Не говорете зло един за друг, братя; който злослови брата или съди брат си, злослови закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, а съдия.
12
Има само един Законодател и Съдия, който може да спаси и да погуби; а ти кой си, за да съдиш ближния си?
13
Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой си град, ще останем там една година, ще търгуваме и ще спечелим –
14
когато вие не знаете какъв ще бъде утре животът ви, защото вие сте пћра, която се явява за малко и после изчезва –
15
вместо да казвате: Ако иска Господ и сме живи, ще направим това или онова.
16
Но сега вие се хвалите във вашата надутост. Всяка такава хвалба е зло.
17
И така, ако някой знае да прави добро и не го прави, за него това е грях.