Back to Top

Галатяни глава 6

Версия на Библия
Книга
Глава
Коментар
1
Братя, и ако човек падне в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв с кротък дух. Но казвам: пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен.
2
Носете си товара един на друг и така ще изпълните Христовия закон.
3
Защото, ако някой мисли себе си за нещо, а не е нищо, той мами себе си.
4
Но нека всеки изпитва своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;
5
защото всеки ще носи своя си товар.
6
А този, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага онзи, който го учи.
7
Не се лъжете, Бог не е за подиграване! Понеже, каквото посее човек, това и ще пожъне.
8
Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.
9
Нека не ни дотяга да вършим добро, защото, ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.
10
И така, като имаме случай, нека правим добро на всички, а най-вече – на своите по вяра.
11
Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка!
12
Онези, които желаят да се представят добре по плът, те ви заставят да се обрязвате, само за да не бъдат гонени за Христовия кръст.
13
Защото и самите тези, които са обрязани, не пазят закона, а желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашата плът.
14
А далеч от мен да се хваля с друго освен с кръста на нашия Господ Иисус Христос, чрез който светът за мен е разпънат, и аз – за света.
15
Защото в Христос Иисус нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.
16
И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил.
17
Отсега нататък никой да не ми досажда, защото аз нося на тялото си белезите на (Господ) Иисус.
18
Братя, благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вашия дух. Амин.