Back to Top

Матей глава 2

Версия на Библия
Книга
Глава
Коментар
1
А когато се роди Иисус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим.
2
И казаха: Къде е родилият се Цар на юдеите? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.
3
Като чу това, цар Ирод се смути, и цял Ерусалим с него.
4
Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябваше да се роди Христос.
5
А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка:
6
?И ти, Витлееме, земьо юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезе Вожд, който ще пасе Моя народ Израил.“
7
Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата.
8
И като ги изпрати във Витлеем, каза: Идете, разпитайте внимателно за Детето; и като Го намерите, известете ми, за да отида и аз да Му се поклоня.
9
А те, като изслушаха царя, си тръгнаха; и ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше Детето.
10
А като видяха звездата, се зарадваха с много голяма радост.
11
И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, Му принесоха дарове – злато, тамян и смирна.
12
А понеже бяха предупредени от Бога насън да не се връщат при Ирод, те си отидоха през друг път в своята страна.
13
А след като си отидоха, ето, Господен ангел се яви насън на Йосиф и каза: Стани, вземи Детето и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще потърси Детето, за да Го погуби.
14
И тъй, той стана, взе Детето и майка Му през нощта и отиде в Египет,
15
където остана до смъртта на Ирод, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: ?От Египет повиках Сина Си.“
16
Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, твърде много се разяри и прати да убият всичките момченца във Витлеем и във всичките му околности, на две години и по-малко, според времето, което внимателно беше изучил от мъдреците.
17
Тогава се изпълни реченото от пророк Еремия, който казва:
18
?Глас се чу в Рама, плач и голямо ридание; Рахил оплакваше децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма.“
19
А като умря Ирод, ето, Господен ангел се яви насън на Йосиф в Египет и каза:
20
Стани, вземи Детето и майка Му и иди в израилевата земя; защото измряха онези, които искаха живота на Детето.
21
И така, той стана, взе Детето и майка Му и дойде в израилевата земя.
22
Но като чу, че над Юдея царувал Архелай на мястото на баща си Ирод, се страхуваше да иде там; и предупреден от Бога насън, се оттегли в галилейските страни;
23
и дойде и се засели в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарянин.