1 Йоаново 2:18
Дечица, последно време е; и както сте чули, че идва Антихрист, така и сега са се явили много антихристи; от това знаем, че е последно време.
1 Йоаново 2:22
Кой е лъжецът, ако не този, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихристът, който отрича Отца и Сина.
2 Солунци 2:7
Защото тайната на беззаконието вече действа, но не се открива само докато се махне Онзи, който сега я възпира;
2 Солунци 2:8
и тогава ще се открие беззаконният, когото Господ Иисус ще премахне с дъха на устата Си и ще унищожи с явлението на пришествието Си,
2 Йоаново 1:7
Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Иисус Христос в плът. Такъв е измамник и антихрист.