Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
1 Йоаново 4:11
Възлюбени, понеже Бог така ни възлюби, то и ние сме длъжни да любим един другиго.
1 Йоаново 3:11
Защото това е посланието, което чухте отначало: да се любим един друг;
1 Йоаново 3:14
Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, стои в смърт.
1 Йоаново 3:18
Дечица, да не любим с думи, нито с език, а с дело и истина.
1 Йоаново 3:23
И това е Неговата заповед: да вярваме в Името на Неговия Син Иисус Христос и да се любим един друг, както ни е заповядал.
Левит 19:18
Да не отмъщаваш и да не храниш злоба против синовете на народа си, а да обичаш ближния си както себе си. Аз съм ГОСПОД.
Матей 22:37-39
37
А Той му каза: ?Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“
38
Това е най-голямата и първа заповед.
39
А втора, подобна на нея, е тази: ?Да възлюбиш ближния си както себе си.“
Марк 12:29-33
29
Иисус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю: Господ, нашият Бог, е един Господ;
30
и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила!"
31
А ето втората, (подобна на нея): "Да възлюбиш ближния си като себе си!" Друга заповед, по-голяма от тези, няма.
32
Книжникът Му каза: Правилно, Учителю! Ти говори според истината, защото Бог е един и няма друг, освен Него;
33
и да Го люби човек с цялото си сърце, с целия си разум и с цялата си сила, и да люби ближния си като себе си – това е много повече от всичките всеизгаряния и жертви.
Лука 10:37
А той отговори: Онзи, който му оказа милост. Иисус му каза: Иди и ти прави също така.
Йоан 13:34
Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.
Йоан 13:35
По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
Йоан 15:12
Това е Моята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.
Римляни 12:9
Любовта да бъде без лицемерие; отвращавайте се от злото и се дръжте здраво за доброто;
Римляни 12:10
горещо се обичайте един друг с братска обич; изпреварвайте се да си отдавате почит един на друг.
Римляни 13:9
Понеже заповедите: ?Не прелюбодействай; не убивай; не кради; не пожелавай“; и коя да било друга заповед се обобщават в тези думи: ?Да любиш ближния си както себе си.“
Римляни 13:10
Любовта не върши зло на ближния, следователно, любовта е изпълнение на закона.
Галатяни 5:6
Понеже в Христос Иисус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любовта.
Галатяни 5:14
Защото целият закон се изпълнява в една дума, в тази: ?Да любиш ближния си както себе си.“
1 Солунци 4:9
А за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото вие сами сте научени от Бога да се любите един друг
1 Петрово 3:8
А най-после, бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, смирени.
1 Петрово 4:8
Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.