Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
1 Йоаново 3:16
По това познахме любовта, че Той отдаде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да отдадем живота си за братята.
1 Йоаново 3:17
Но ако някой има благата на този свят и види, че брат му е в нужда, а заключи сърцето си от него, как обитава в него Божията любов?
1 Йоаново 3:23
И това е Неговата заповед: да вярваме в Името на Неговия Син Иисус Христос и да се любим един друг, както ни е заповядал.
Матей 18:32
Тогава господарят му го повика и му каза: Зли слуго, аз ти простих целия онзи дълг, понеже ми се примоли.
Матей 18:33
Не трябваше ли и ти да се смилиш над съслужителя си, както и аз се смилих над теб?
Лука 10:37
А той отговори: Онзи, който му оказа милост. Иисус му каза: Иди и ти прави също така.
Йоан 13:34
Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.
Йоан 15:12
Това е Моята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.
Йоан 15:13
Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си.
2 Коринтяни 8:8
Не казвам това като по заповед, а за да изпитам искреността на вашата любов чрез усърдието на другите.
2 Коринтяни 8:9
Защото знаете благодатта на нашия Господ Иисус Христос – че като беше богат, за вас стана беден, за да станете вие богати чрез Неговата бедност.
Ефесяни 4:31
Нека всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула заедно с всяка злоба да се махнат от вас;
Ефесяни 4:32
и бъдете благи един към друг, милостиви; прощавайте си един на друг, също както и Бог в Христос е простил на вас.
Ефесяни 5:1
И така, бъдете подражатели на Бога като възлюбени деца
Ефесяни 5:2
и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас като принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
Колосяни 3:13
като си претърпявате един на друг и един на друг си прощавате, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие.