Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
1 Йоаново 4:9
В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.
1 Йоаново 4:10
В това се състои любовта – не че ние възлюбихме Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за нашите грехове.
Матей 20:28
също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.
Йоан 3:16
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.
Йоан 10:15
както Отец познава Мен и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.
Йоан 15:13
Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си.
Деяния 20:28
Внимавайте за себе си и за цялото стадо, над което Светият Дух ви е поставил надзорници, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.
Римляни 5:8
Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.
Ефесяни 5:2
и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас като принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
Ефесяни 5:25
Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
Тит 2:13
като очакваме блажената надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Иисус Христос,
1 Петрово 1:18
като знаете, че не с преходни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви,
1 Петрово 2:24
който Сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че ние, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; чрез чиито рани вие оздравяхте.
1 Петрово 3:18
Защото и Христос един път пострада за греховете – Праведният за неправедните – за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, но оживотворен по Дух;
Откровение 1:5
и от Иисус Христос, верния Свидетел, Първородния на мъртвите и Началника на земните царе. На Този, който ни люби и ни е освободил от нашите грехове чрез кръвта Си,
Откровение 5:9
И пееха нова песен, като казваха: Ти си достоен да вземеш книгата и да отвориш печатите й, защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога хора от всяко племе, език, народ и нация,
1 Йоаново 2:6
Който казва, че стои в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.
1 Йоаново 4:11
Възлюбени, понеже Бог така ни възлюби, то и ние сме длъжни да любим един другиго.
Йоан 13:34
Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.
Йоан 15:12
Това е Моята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.
Йоан 15:13
Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си.
Римляни 16:4
които за моя живот си подложиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците.
Филипяни 2:17
Но макар и да се принасям като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се, и се радвам заедно с всички вас.
Филипяни 2:30
понеже заради делото на Христос той дойде близо до смърт, като рискува живота си, за да запълни недостига на вашето служение за мен.