Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
1 Йоаново 1:5
И известието, което чухме от Него и известяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.
1 Йоаново 2:7
Възлюбени, не ви пиша нова заповед, а стара заповед, която сте имали от началото. Старата заповед е словото, което сте чули.
1 Йоаново 2:8
Но все пак, нова заповед ви пиша – това, което е истинно и в Него, и във вас, защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети.
1 Тимотей 1:5
А целта на тази заръка е любов от чисто сърце, чиста съвест и нелицемерна вяра,
1 Йоаново 4:7
Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога.
1 Йоаново 4:21
И тази заповед имаме от Него: който люби Бога, да люби и брат си.
Йоан 13:34
Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.
Йоан 13:35
По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
Йоан 15:12
Това е Моята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.
Галатяни 6:2
Носете си товара един на друг и така ще изпълните Христовия закон.
Ефесяни 5:2
и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас като принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
1 Солунци 4:9
А за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото вие сами сте научени от Бога да се любите един друг
1 Петрово 1:22
Тъй като сте очистили душите си чрез послушание на истината за нелицемерно братолюбие, любете се един друг горещо, с чисто сърце,
1 Петрово 3:8
А най-после, бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, смирени.
1 Петрово 4:8
Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.
2 Йоаново 1:5
И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, а тази, която имахме отначало: да се любим един друг.