Римляни 11:25
Защото, братя, не искам да не знаете тази тайна – за да не се мислите за мъдри – че частично закоравяване сполетя Израил, докато влезе пълният брой на езичниците.
1 Коринтяни 10:1
Не искам, братя, да не знаете, че нашите бащи са били всички под облака и всички са минали през морето,
1 Коринтяни 12:1
Що се отнася до духовните дарби, братя, не искам да не разбирате.
Псалми 90:4
Защото хиляда години в Твоите очи са като вчерашния ден, който премина, или като нощна стража.