2 Петрово 2:5
и ако не пощади стария свят, но запази с още седем души Ной, проповедника на правдата, като докара потоп върху света на безбожните;
Битие 7:10-23
23
Всичко, съществуващо, което беше по лицето на земята, се изтреби — от човек до добитък, до пълзящи животни и небесни птици — изтребиха се от земята. Останаха само Ной и онези, които бяха с него в ковчега.
22
От всичко, което беше на сушата, всичко, което имаше в ноздрите си жизнено дихание, измря.
21
И всяка плът, която се движеше по земята, умря — птици, добитък, зверове, всички пълзящи животни, които пълзят по земята, и всеки човек.
20
Петнадесет лакътя над тях се издигнаха водите и планините се покриха.
19
Водите се усилваха твърде много на земята, така че се покриха всичките високи планини, намиращи се под цялото небе.
18
Водите се усилваха и прииждаха много на земята и ковчегът се носеше по повърхността на водите.
17
Четиридесет дни трая потопът на земята. И водите придойдоха и подеха ковчега, и той се повдигна над земята.
16
И които влязоха, мъжко и женско от всяка плът, влязоха, както Бог му беше заповядал; и ГОСПОД затвори след него.
15
Две по две от всяка плът, която има в себе си жизнено дихание, влязоха в ковчега при Ной.
14
те и всичките животни според вида им, и всичкият добитък според вида му, и всички пълзящи животни, които пълзят по земята, според вида им, и всичките птици според вида им, всяка птица и всяко пернато.
13
В същия този ден влязоха в ковчега Ной и синовете на Ной, Сим, Хам и Яфет, и жената на Ной, и с тях трите жени на синовете му —
12
И дъждът валя на земята четиридесет дни и четиридесет нощи.
11
В шестстотната година от живота на Ной, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в този ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните прозорци се отвориха.
10
И след седем дни водите на потопа заляха земята.
Битие 9:15
и ще си спомня завета Си, който е между Мен и вас, и всяко живо същество от всяка плът, и водите няма вече да станат потоп, за да изтребят всяка плът.
Йов 12:15
Ето, Той задържа водите и те пресъхват; изпраща ги и те разоряват земята.
Матей 24:38
Защото, както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега,
Матей 24:39
и не разбраха, докато дойде потопът и завлече всички – така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
Лука 17:27
ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега; и дойде потопът и ги погуби всички.