Притчи 17:16
Какво ползват парите в ръката на безумния, за да купи мъдрост, като няма разум?
Йоан 3:19
Но това е осъждането, че светлината дойде на света, но хората обикнаха тъмнината повече от светлината, понеже делата им бяха зли.
Йоан 3:20
Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, за да не би да се открият делата му;
Римляни 1:28
И понеже те отказаха да познават Бога, Бог ги предаде на развратен ум – да вършат това, което не е прилично,
2 Солунци 2:10-12
10
и с всичката измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха любовта на истината, за да се спасят.
11
И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата,
12
та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение в неправдата.
Битие 1:6
И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!
Битие 1:9
И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.
Псалми 24:2
защото Той я е основал върху моретата и я е утвърдил върху реките.
Псалми 33:6
Чрез словото на ГОСПОДА бяха направени небесата и цялото им войнство — чрез дъха на устата Му.
Псалми 136:6
Който простря земята върху водите — защото милостта Му е вечна!
Евреи 11:3
С вяра разбираме, че световете са били устроени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.
Колосяни 1:17
и Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи.