1 Тимотей 4:1
А Духът изрично казва, че в по-късните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения
1 Тимотей 4:2
чрез лицемерието на онези, които говорят лъжа, чиято съвест е прегоряла,
2 Тимотей 3:1
И това да знаеш, че в последните дни ще настанат тежки времена.
1 Йоаново 2:18
Дечица, последно време е; и както сте чули, че идва Антихрист, така и сега са се явили много антихристи; от това знаем, че е последно време.
Юда 1:18
че в последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите безбожни страсти.
Притчи 1:22
Докога, пр'ости, ще обичате невежеството и присмивачите ще се наслаждават на присмиванията си, и безумните ще мразят знанието?
Притчи 3:34
Ако е за присмивачите — Той им се присмива, а на смирените дава благодат.
Притчи 14:6
Присмивателят търси мъдрост, но я няма, а познанието е лесно за разумния.
Исая 5:19
които казват: Нека побърза, нека ускори делото Си, да го видим! И нека приближи и дойде възнамеряваното от Светия Израилев, да го разберем!
Исая 28:14
Затова слушайте словото ГОСПОДНО, вие присмивачи, властници на този народ, който е в Ерусалим.
Исая 29:20
Защото насилникът изчезна и присмивачът се изгуби, и всички, които дебнеха за беззаконие, се отсякоха,
Осия 7:5
В деня на нашия цар първенците се разболяха от жарта на виното и то простря ръката си с присмивачите.
2 Петрово 2:10
а особено тези, които следват плътта в нечисти похоти и презират властта. Дръзки и самонадеяни, те не се страхуват да хулят славните същества;
2 Коринтяни 4:2
но се отрекохме от тайните дела на срама, като не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, а като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога.
Юда 1:16
Тези са роптатели, които се оплакват от съдбата и ходят по страстите си, и устата им говорят надуто и ласкаят хората заради печалба.
Юда 1:18
че в последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите безбожни страсти.