2 Коринтяни 13:2
Както, когато бях при вас втори път, ви предупредих, така и сега, когато не съм при вас, предупреждавам тези, които преди това са съгрешили, и всички други, че ако дойда пак, няма да пощадя,
1 Петрово 1:1
Петър, апостол на Иисус Христос, до пришълците, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния,
1 Петрово 1:2
избрани по предузнанието на Бог Отец чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Иисус Христос: Благодат и мир да ви се умножи!
2 Петрово 1:13-15
13
Мисля, че е правилно, докато съм в тази телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомняне,
14
понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както и ми извести нашият Господ Иисус Христос.
15
Даже ще се постарая, така че вие и след смъртта ми да можете винаги да си припомняте тези работи.
2 Тимотей 1:6
По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце.
Псалми 24:4
Който има невинни ръце и чисто сърце, който не е надигнал душата си към суета и не се е клел в измама.
Псалми 73:1
(По слав. 72) Псалм на Асаф. Наистина Бог е благ към Израил, към чистите по сърце.
Матей 5:8
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
1 Тимотей 5:22
Не прибързвай да полагаш ръце на никого и не участвай в чужди грехове. Пази себе си чист.
1 Петрово 1:22
Тъй като сте очистили душите си чрез послушание на истината за нелицемерно братолюбие, любете се един друг горещо, с чисто сърце,
2 Петрово 1:12
Затова винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега имате пред вас.