Филипяни 3:20
Защото нашето гражданство е на небето, откъдето и очакваме Спасител – Господ Иисус Христос,
Евреи 9:28
така и Христос беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, и ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които Го очакват.
2 Петрово 1:5-10
5
точно затова, като положите всяко старание, прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта – познание,
6
на познанието – себеобуздание, на себеобузданието – търпение, на търпението – благочестие,
7
на благочестието – братолюбие и на братолюбието – любов.
8
Защото, ако тези добродетели се намират у вас и се умножават, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Иисус Христос.
9
Защото онзи, у когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.
10
Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото, като вършите тези неща, никога няма да се спънете.
1 Йоаново 3:3
И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист.
Матей 24:26
И така, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята! – не излизайте, или: Ето, Той е във вътрешните стаи! – не вярвайте.
Лука 2:29
Сега, Владетелю, Ти пускаш слугата Си да си отиде в мир, според думата Си.
Лука 12:43
Блажен онзи слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така.
1 Коринтяни 1:8
който и до края ще ви утвърждава, за да бъдете безупречни в Деня на нашия Господ Иисус Христос.
1 Коринтяни 15:58
Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашият труд не е напразен.
Филипяни 1:10
за да разпознавате най-доброто и да бъдете искрени и без препънка за Деня на Христос,
1 Солунци 3:13
за да утвърди сърцата ви непорочни в святост пред нашия Бог и Отец при пришествието на нашия Господ Иисус с всичките Негови светии.
1 Солунци 5:23
И Сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати вашият дух, душа и тяло без порок при пришествието на нашия Господ Иисус Христос.