Исая 65:17
Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; и предишните неща няма да се споменават и няма да дойдат на ум;
Исая 66:22
Защото, както новото небе и новата земя, които ще направя, ще пребъдат пред Мен, заявява ГОСПОД, така ще пребъде потомството ви и името ви.
Откровение 21:1
И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха и море няма вече.
Откровение 21:27
И в него няма да влезе нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост или който лъже, а само тези, които са записани в книгата на живота на Агнето.