1 Коринтяни 1:7
така че не ви липсва нито една дарба, като чакате явяването на нашия Господ Иисус Христос,
Тит 2:13
като очакваме блажената надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Иисус Христос,
Юда 1:21
пазете себе си в Божията любов, като очаквате милостта на нашия Господ Иисус Христос за вечен живот.
2 Петрово 3:10
Но Господният Ден ще дойде като крадец, когато небето ще отмине с бучене и елементите нажежени ще се разпаднат, и земята и делата по нея ще изгорят.
1 Коринтяни 1:8
който и до края ще ви утвърждава, за да бъдете безупречни в Деня на нашия Господ Иисус Христос.
Филипяни 1:6
като съм уверен точно в това, че Онзи, който е започнал едно добро дело във вас, ще го завърши докрай до Деня на Иисус Христос.
2 Петрово 3:10
Но Господният Ден ще дойде като крадец, когато небето ще отмине с бучене и елементите нажежени ще се разпаднат, и земята и делата по нея ще изгорят.
Псалми 50:3
Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи; пред Него — огън пояждащ и около Него — силна буря.
Исая 34:4
И цялото небесно войнство ще се разложи и небесата ще се свият като свитък, и цялото им войнство ще падне, както пада лист от лоза и като увехнал лист от смокиня.
Откровение 6:13
небесните звезди паднаха на земята, както когато смокинята, разклащана от силен вятър, хвърля късните си смокини;
Откровение 6:14
небето изчезна като свитък, когато се навива; и всички планини и острови се отместиха от местата си.
2 Петрово 3:10
Но Господният Ден ще дойде като крадец, когато небето ще отмине с бучене и елементите нажежени ще се разпаднат, и земята и делата по нея ще изгорят.
Исая 2:1-22
22
Оставете се от човека, в чиито ноздри е диханието му, защото за какво се счита той?
20
В онзи ден човек ще хвърли на къртиците и прилепите сребърните си идоли и златните си идоли, които му бяха направени, за да се кланя,
21
за да влезе в проломите на канарите и в пукнатините на скалите поради страха от ГОСПОДА и пред славата на Неговото величие, когато стане, за да разтресе земята.
17
Гордостта човешка ще се приведе и човешката надменност ще се унижи, а само ГОСПОД ще се възвиси във онзи ден.
18
И идолите съвсем ще изчезнат.
19
И хората ще влязат в пещерите на скалите и в дупките в пръстта поради страха от ГОСПОДА и пред славата на Неговото величие, когато стане, за да разтресе земята.
16
и против всичките тарсийски кораби, и против всички приятни на глед произведения.
15
и против всяка издигната кула, и против всяка укрепена стена,
13
против всичките ливански кедри, високи и издигнати, и против всичките васански дъбове,
14
против всичките високи планини, и против всички извисени хълмове,
12
Защото Денят на ГОСПОДА на Войнствата ще бъде против всеки горделив и надменен човек и против всичко, което се надига — за да се сниши —
11
Гордите очи човешки ще се унижат и човешкото високоумие ще се сниши, а само ГОСПОД ще се възвиси във онзи ден.
10
Влез в скалата и се скрий в пръстта поради страха от ГОСПОДА и пред славата на Неговото величие!
9
И приведе се обикновеният човек и сниши се издигнатият мъж; затова ти няма да им простиш.
8
И земята им се напълни с идоли, поклониха се на делата на ръцете си, на онова, което самите им пръсти направиха.
7
И земята им се напълни със сребро и злато и няма край на съкровищата им. Земята им се напълни с коне и няма край на колесниците им.
5
Елате, доме яковов, и нека ходим в светлината на ГОСПОДА!
6
Да, Ти си оставил народа Си, дома на Яков, защото те се напълниха с учения от изток и станаха гадатели като филистимците, и направиха завет с децата на чужденците.
3
И много народи ще отидат и ще кажат: Елате, да се изкачим на хълма ГОСПОДЕН, в дома на Якововия Бог! Той ще ни научи на пътищата Си, и ще ходим в пътеките Му. Защото от Сион ще излезе поучението и словото ГОСПОДНО — от Ерусалим.
4
Бог ще съди между народите и ще отсъжда между много племена. И те ще изковат мечовете си на плугове и копията си — на сърпове. Народ против народ няма да вдигне меч и няма вече да се учат на война.
1
Словото, което се откри на Исая, сина на Амос, за Юда и Ерусалим:
2
В последните дни хълмът на дома ГОСПОДЕН ще се утвърди на върха на планините и ще се възвиси над хълмовете, и всичките народи ще се стичат на него.
Исая 64:1-12
12
При това ще се въздържаш ли, ГОСПОДИ? Ще мълчиш ли и ще ни унизиш ли докрай?
11
Нашият свят и славен дом, където бащите ни Те славословеха, е изгорен с огън и всичките скъпи за нас неща са опустошени.
9
Недей се гневи твърде много, ГОСПОДИ, недей помни вечно беззаконието! Ето, молим Те, погледни — всички ние сме Твой народ.
10
Твоите свети градове станаха пустиня, Сион е пустиня, Ерусалим запустя.
7
И няма никой, който да призовава Името Ти, да се пробуди, за да се хване за Теб, защото Ти си скрил лицето Си от нас и си ни стопил заради беззаконията ни.
8
Но сега, ГОСПОДИ, Ти си наш Отец; ние сме глината, а Ти си Грънчарят ни и всички сме дело на Твоята ръка.
6
Защото всички станахме като нечист и цялата ни правда е като омърсена дреха; и всички вехнем като лист и нашите беззакония ни завличат като вятър.
5
Ти посрещаш онзи, който се радва да върши правда, онези, които си спомнят за Теб в пътищата Ти. Ето, Ти се разгневи, защото съгрешихме; в твоите пътища е вечността, и нека се спасим!
4
Защото от древността не се е чуло, до уши не е стигало, око не е видяло друг бог освен Теб, който да направи нещо за онзи, който Го чака.
3
когато извършиш ужасни дела, каквито не сме очаквали! О, да би слязъл, да биха се стопили от присъствието Ти планините!
1
О, да би раздрал Ти небето, да би слязъл, да биха се стопили от присъствието Ти планините —
2
както огън гори храстите и огън прави водата да клокочи — за да стане Името Ти познато на противниците Ти и да потреперят народите от присъствието Ти,
Михей 1:4
Планините ще се стопят под Него и долините ще се разпукнат като восък пред огъня и като вода, изляна по стръмнина.