2 Петрово 3:12
като очаквате и ускорявате идването на Божия Ден, за който небето възпламенено ще се разпадне и нажежените елементи ще се стопят?
Псалми 75:3
Разтопи се земята и всичките й жители; Аз утвърждавам стълбовете й. (Села.)
Исая 14:31
Ридай, порто! Викай, граде! Стопи се, цяла Филистия, защото иде дим от север и никой не е сам в полковете му.
Исая 24:19
Земята се разпадна напълно, земята се разложи напълно, земята силно се разтресе.
Исая 34:4
И цялото небесно войнство ще се разложи и небесата ще се свият като свитък, и цялото им войнство ще падне, както пада лист от лоза и като увехнал лист от смокиня.
Матей 8:27
А хората се чудеха и казваха: Какъв е Този, че и ветровете и вълните Му се покоряват?
1 Солунци 1:5
защото нашето благовестие не дойде до вас само с думи, но също и със сила, със Светия Дух и с голяма увереност; както и знаете какви се показахме помежду ви заради вас.
Яков 1:24
понеже се оглежда и си отива, и веднага забравя какъв е бил.
Псалми 37:14
Безбожните извадиха меча и опънаха лъка си, за да повалят сиромаха и бедния, за да заколят ходещите в правда.
Псалми 50:23
Всеки, който принася жертва на благодарност, Ме прославя; и на онзи, който слага в ред пътя си, ще покажа Божието спасение.
2 Коринтяни 1:12
Защото нашата похвала е тази: свидетелството на нашата съвест, че живяхме на света с простота и Божия искреност – не с плътска мъдрост, а в Божията благодат; и най-много между вас.
Филипяни 1:27
Само се дръжте достойно за Христовото благовестие, така че – независимо дали идвам да ви видя, или отсъствам от вас – да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и че се борите единодушно за вярата на благовестието,
Филипяни 3:20
Защото нашето гражданство е на небето, откъдето и очакваме Спасител – Господ Иисус Христос,
1 Тимотей 4:12
Никой да не презира твоята младост; но ти бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.
Евреи 13:5
Не се отдавайте на сребролюбие, задоволявайте се с това, което имате, защото Бог е казал: ?Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна.“
Яков 3:13
Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва чрез своето добро поведение делата си в кротостта на мъдростта.
1 Петрово 1:15
а както е свят Този, който ви е призовал, така бъдете и вие свети в цялото си поведение,
1 Петрово 2:12
да живеете благоприлично между езичниците, така че за каквото ви хулят като злосторници, да могат чрез добрите ви дела, които виждат, да прославят Бога в деня на посещението.
2 Петрово 1:3
Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез Своята слава и съвършенство,
2 Петрово 1:6
на познанието – себеобуздание, на себеобузданието – търпение, на търпението – благочестие,
1 Тимотей 3:16
И както е признато, велика е тайната на благочестието: Този, който се яви в плът, оправдан в Духа, видян от ангели, проповядван между нациите, повярван в света, възнесен в слава.
1 Тимотей 6:3
И ако някой предава друго учение и не се съобразява със здравите думи на нашия Господ Иисус Христос и учението, което е според благочестието,
1 Тимотей 6:6
А благочестието със скромност е голяма печалба.
1 Тимотей 6:11
Но ти, Божи човече, бягай от тези неща и се стреми към правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.