Йов 5:19
В шест беди ще те избави, и в седем няма зло да те докосне.
Псалми 34:15-19
17
Праведните викат и ГОСПОД чува, и от всичките им беди ги избавя.
18
ГОСПОД е близо до съкрушените по сърце и спасява сломените по дух.
19
Много са неволите на праведния, но от всички тях ГОСПОД го избавя.
16
Лицето на ГОСПОДА е против онези, които вършат зло, за да отсече спомена им от земята.
15
Очите на ГОСПОДА са към праведните и ушите Му — към техния вик.
1 Коринтяни 10:13
Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко; но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата, но заедно с изкушението ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.
Псалми 4:3
Но знайте, че ГОСПОД си е отделил преподобния Си! ГОСПОД ще чуе, когато викам към Него.
Псалми 12:1
(По слав. 11) За първия певец. На шеминит. Псалм на Давид. Спаси, ГОСПОДИ, защото не остана вече благочестив, защото се изгубиха верните измежду човешките синове.
Псалми 32:6
Затова нека Ти се моли всеки праведен на време, когато можеш да бъдеш намерен. Наистина, когато големите води преливат, те няма да стигнат до него.
2 Тимотей 3:12
Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Иисус, ще бъдат гонени.
Тит 2:14
който даде Себе Си заради нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да очисти за Себе Си народ за Свое притежание, ревностен за добри дела.
2 Петрово 2:4
Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, а ги хвърли в мрачните ровове на ада и предаде да бъдат пазени за съд;
Йов 21:30
Защото безбожните се пазят за ден на гибел и в деня на ярост ще бъдат отведени.
Притчи 16:4
ГОСПОД е направил всяко нещо за целта му, дори и безбожния — за деня на злото.
Юда 1:14
За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като каза: Ето, Господ иде с хилядите си светии
Юда 1:15
да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички безбожници за всичките безбожни дела, които са извършили в безбожие, и за всичките жестоки думи, които безбожните грешници са говорили против Него.
2 Петрово 3:7
Така, със същото слово, са съхранени и днешните небе и земя, пазени за огън до деня на съда и погибелта на нечестивите хора.
Римляни 2:5
Но с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие справедливият съд на Бога,
2 Коринтяни 5:10
Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всеки според това, което е правил в тялото – било добро, или зло.
2 Коринтяни 5:11
И така, като познаваме страха от Господа, убеждаваме хората, а за Бога сме открити; надявам се още, че и за вашите съвести сме открити.