Битие 19:24
Тогава ГОСПОД изля върху Содом и Гомора сяра и огън от ГОСПОДА от небето.
Битие 19:25
Той разори тези градове и цялата околност, всичките жители на градовете и земните растения.
Битие 19:28
и погледна към Содом и Гомора и към цялата земя на равнината, и видя, и ето, дим, като дим от пещ, се издигаше от земята.
Второзаконие 29:23
и че цялата земя е сяра и сол, пожарище, не се сее, нито ражда, нито никне на нея някаква трева, както след разорението на Содом и Гомора, Адма и Цевоим, които ГОСПОД разори в гнева Си и в яростта Си,
Исая 13:19
И с Вавилон, славата на царствата, гордостта на величието на халдейците, ще стане както когато Бог разори Содом и Гомора:
Еремия 50:40
Както при разорението на Содом и Гомора, и съседите им от Бога, заявява ГОСПОД, никой няма да живее там, и човек няма да пребивава в него.
Езекил 16:49-56
49
Ето, това беше беззаконието на сестра ти Содом, нейното и на дъщерите й: гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие, а ръката на сиромаха и бедния не подкрепяше.
50
Възгордяха се и вършиха гнусотии пред Мен и Аз ги отмахнах, когато видях.
51
И Самария не е извършила и половината от твоите грехове, а ти умножи гнусотиите си повече от тях и оправда сестрите си с всичките гнусотии, които извърши.
52
И ти също понеси позора си, ти която осъждаше сестрите си! Поради греховете ти, които извърши, по-гнусни от техните, те са по-праведни от теб. И ти също се засрамй и понеси позора си, защото оправда сестрите си.
53
И Аз ще върна пленниците им, пленниците на Содом и на дъщерите й и пленниците на Самария и на дъщерите й, и пленниците на твоя плен сред тях,
54
за да носиш позора си и да се срамуваш за всичко, което извърши, като им стана утеха.
55
И сестрите ти, Содом и дъщерите й, ще се върнат в предишното си състояние и Самария и дъщерите й ще се върнат в предишното си състояние, и ти и дъщерите ти ще се върнете в предишното си състояние.
56
Не беше ли името на сестра ти Содом слух в устата ти в дните на гордостта ти,
Осия 11:8
Как да те предам, Ефреме, да те оставя, Израилю? Как да те направя като Адма, да те поставя като Цевоим? Сърцето Ми се преобърна в Мен, цялото Ми милосърдие се събуди.
Амос 4:11
Разорих градове между вас, както Бог разори Содом и Гомора, и вие станахте като главня, изтръгната от огън. Но пак не се обърнахте към Мен, заявява ГОСПОД.
Софоний 2:9
Затова, жив съм Аз, заявява ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог — непременно Моав ще стане като Содом и синовете на Амон — като Гомора — място, обрасло с коприва и солници и вечна пустош. Остатъкът от народа Ми ще ги ограби и останката от народа Ми ще ги притежава.
Лука 17:28-30
28
Също така, както стана в дните на Лот: ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и строяха;
29
но в деня, когато Лот излезе от Содом, от небето заваляха огън и сяра и погубиха всички.
30
Така ще бъде и в деня, когато ще се яви Човешкият Син.
Юда 1:7
както и Содом и Гомора, и околните на тях градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и тръгнаха след чужда плът, са поставени за пример, като търпят наказанието на вечния огън.
Числа 26:10
и земята отвори устата си и ги погълна заедно с Корей, когато обществото му измря, когато огънят пояде двеста и петдесет души и те станаха за знамение.
Второзаконие 29:23
и че цялата земя е сяра и сол, пожарище, не се сее, нито ражда, нито никне на нея някаква трева, както след разорението на Содом и Гомора, Адма и Цевоим, които ГОСПОД разори в гнева Си и в яростта Си,
1 Коринтяни 10:11
А всичко това им се случи за пример и беше записано за поука на нас, върху които са дошли последните времена.