2 Петрово 2:5
и ако не пощади стария свят, но запази с още седем души Ной, проповедника на правдата, като докара потоп върху света на безбожните;
Второзаконие 29:20
ГОСПОД няма да му прости, а тогава гневът на ГОСПОДА и ревността Му ще пламнат против този човек и всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще легне върху него и ГОСПОД ще изличи името му под небето.
Псалми 78:50
Изравни път за гнева Си, не пощади душата им от смърт, а предаде живота им на мор.
Езекил 5:11
Затова, жив съм Аз, заявява Господ БОГ, непременно, понеже ти оскверни светилището Ми с всичките си гнусотии и с всичките си мерзости, и Аз ще оттегля окото Си без пощада, и няма да се смиля.
Езекил 7:4
И окото ми няма да те пощади и няма да пожаля, а ще въздам върху теб пътищата ти и твоите мерзости ще бъдат сред теб. И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
Езекил 7:9
И окото Ми няма да пощади и няма да пожаля, ще ти въздам според пътищата ти и твоите мерзости ще бъдат сред теб. И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД, който поразява.
Римляни 8:32
Той, който не пощади Своя Собствен Син, а Го даде заради всички нас, как няма да ни подари заедно с Него и всичко?
Римляни 11:21
Защото, ако Бог не пощади естествените клони, няма да пощади и теб.
Йов 4:18
Той на слугите Си не се доверява и ангелите Си в заблуда обвинява,
Лука 10:18
А Той им каза: Видях Сатана да пада от небето като светкавица.
Йоан 8:44
Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от началото човекоубиец и не стоеше в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, от своето си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.
1 Йоаново 3:8
Който върши грях, е от дявола, защото дяволът съгрешава от началото. Затова се яви Божият Син – за да унищожи делата на дявола.
Юда 1:6
И ангелите, които не опазиха подобаващото им първенство, а напуснаха своето собствено жилище, Той държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден;
Исая 14:12
Как си паднал от небето, ти, сияйна звезда, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който тъпчеше народите!
Матей 8:29
И ето, те изкрещяха, като казваха: Какво имаме ние с Теб, Божи Сине? Нима си дошъл тук преди време да ни мъчиш?
Матей 25:41
Тогава ще каже и на тези, които са от лявата Му страна: Идете си от Мен, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели;
Марк 5:7
И изкрещя със силен глас и каза: Какво имам аз с Теб, Иисусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи!
Лука 8:31
И те Го молеха да не им заповяда да отидат в бездната.
Откровение 12:7-9
7
И стана война на небето: Михаил и неговите ангели воюваха против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели,
8
но те не надвиха и не се намери място за тях на небето.
9
И беше хвърлен големият змей, старовременната змия, наричан дявол и Сатана, който мами целия свят; хвърлен беше на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него.
Откровение 20:2
Той улови змея, старовременната змия, която е дяволът и Сатана, и го върза за хиляда години,
Откровение 20:3
и го хвърли в бездната, и я заключи, и я запечата над него, за да не мами вече нациите, докато се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
Откровение 20:10
И дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където са и звярът, и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем в цялата вечност.
2 Петрово 2:11
докато ангелите, които са по-големи по мощ и сила, не представят против тях хулителна присъда пред Господа.
Юда 1:6
И ангелите, които не опазиха подобаващото им първенство, а напуснаха своето собствено жилище, Той държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден;
2 Петрово 2:9
то знае Господ как да избави благочестивите от изкушения, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,
Йов 21:30
Защото безбожните се пазят за ден на гибел и в деня на ярост ще бъдат отведени.
Юда 1:13
свирепи морски вълни, изпускащи като пяна срамотите си; скитащи звезди, за които тъмнината на мрака се пази до века.