Притчи 26:11
Както псето се връща на бълвоча си, така и безумният повтаря своята глупост.