Второзаконие 13:1-3
3
да не слушаш думите на този пророк или на този съновидец; защото ГОСПОД, вашият Бог, ви изпитва, за да познае дали любите ГОСПОДА, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа.
2
и знамението или чудото се сбъдне, за което той ти говори и казва: Да идем след други богове — които ти не си знаел — и да им служим! —
1
Ако се издигне сред теб пророк или съновидец и ти даде знамение или чудо,
3 Царе 18:19-22
22
Тогава Илия каза на народа: Само аз останах пророк на ГОСПОДА, а пророците на Ваал са четиристотин и петдесет мъже.
21
Тогава Илия дойде при целия народ и каза: Докога ще куцате на две страни? Ако ГОСПОД е Богът, следвайте Него; а ако е Ваал, следвайте него! Но народът не му отговори нито дума.
20
И Ахав изпрати сред всичките израилеви синове и събра пророците на планината Кармил.
19
И сега изпрати и събери целия Израил при мен на планината Кармил и четиристотин и петдесетте пророци на Ваал, и четиристотинте пророци на Ашера, които ядат на трапезата на Езавел.
3 Царе 22:6
Тогава израилевият цар събра пророците, около четиристотин мъже, и им каза: Да отида ли на бой срещу Рамот-Галаад, или да не отида? А те казаха: Изкачи се, и Господ ще го предаде в ръката на царя!
Неемия 6:12-14
14
Спомни си, Боже мой, за Товия и Санавалат според тези техни дела, а също и за пророчицата Ноадия и за другите пророци, които искаха да ме плашат!
13
Затова беше подкупен, за да се уплаша и да направя така, и да съгреша, и това да им послужи да злословят, за да ме корят.
12
И познах, че, ето, не го беше пратил Бог, а той от себе си произнесе това пророчество против мен и Товия и Санавалат го бяха подкупили.
Исая 9:15
Старецът и високопоставеният — той е главата; а пророкът, който поучава лъжа — той е опашка.
Исая 56:10
Стражите му са слепи, всички нямат знание. Всички са неми кучета, които не могат да лаят. Сънуват, лежат, обичат дрямката.
Исая 56:11
А кучетата са лакоми, не знаят насищане. И те са овчари, които са неспособни да разсъждават, всички са се отбили в своя собствен път, всеки за изгодата си, всички до един.
Еремия 14:13-15
15
Затова, така казва ГОСПОД за пророците, които пророкуват в Моето Име, а Аз не съм ги изпратил; и те казват: Меч и глад няма да има в тази земя! — с меч и с глад ще бъдат изтребени онези пророци.
14
И ГОСПОД ми каза: Пророците пророкуват лъжа в Моето Име. Аз не съм ги изпратил, нито съм им заповядал, нито съм им говорил. Те ви пророкуват лъжливо видение и гадание и суетата и измамата на сърцето си.
13
И казах: Ах, Господи БОЖЕ! Ето, пророците им казват: Няма да видите меч и глад няма да има у вас, а ще ви дам сигурен мир на това място.
Еремия 23:16
Така казва ГОСПОД на Войнствата: Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват! Те ви правят нищожни, говорят видения от собственото си сърце, а не от устата на ГОСПОДА.
Еремия 23:17
Постоянно казват на онези, които Ме презират: ГОСПОД говори: Ще имате мир! Казват на всеки, който ходи според упорството на сърцето си: Няма да ви сполети зло!
Еремия 23:25-32
32
Ето, Аз съм против онези, които пророкуват лъжливи сънища, заявява ГОСПОД, и ги разказват, и заблуждават народа Ми с лъжите си и с надменността си. А Аз не съм ги изпратил и не съм им заповядал, и те никак няма да са от полза на този народ, заявява ГОСПОД.
31
Ето, Аз съм против пророците, заявява ГОСПОД, които клатят езика си и казват: Той говори.
30
Затова ето, Аз съм против пророците, заявява ГОСПОД, които крадат думите Ми един от друг.
29
Не е ли словото Ми като огън, заявява ГОСПОД, и като чук, който троши скала?
28
Пророк, който е видял сън, нека разкаже съня, и който има словото Ми, нека говори словото Ми в истина. Какво има плявата с житото? — заявява ГОСПОД.
27
които мислят да направят народа Ми да забрави Моето Име чрез сънищата си, които си разказват един на друг, както бащите им забравиха Името Ми заради Ваал.
26
Докога ще бъде това в сърцето на пророците, които пророкуват лъжа, които са пророци на измамата на сърцето си,
25
Чух какво говорят пророците, които в Моето Име пророкуват лъжа и казват: Видях сън, видях сън!
Еремия 27:14
И не слушайте думите на пророците, които ви говорят и казват: Няма да слугувате на вавилонския цар! — защото те ви пророкуват лъжа.
Еремия 27:15
Понеже не съм ги изпратил, заявява ГОСПОД, а те пророкуват лъжливо в Моето Име, за да ви прогоня и да погинете, вие и пророците, които ви пророкуват.
Еремия 28:15-17
17
И пророк Анания умря в същата година, в седмия месец.
16
Затова, така казва ГОСПОД: Ето, Аз те отхвърлям от лицето на земята! Тази година ти ще умреш, защото си говорил бунт против ГОСПОДА.
15
И пророк Еремия каза на пророк Анания: Слушай сега, Анания, ГОСПОД не те е изпратил, а ти правиш този народ да се надява на лъжа.
Еремия 29:8
Защото така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Да не ви мамят пророците ви, които са сред вас, и врачовете ви и недейте слуша сънищата си, които вие сами сънувате.
Еремия 29:9
Защото лъжливо ви пророкуват в Моето Име; Аз не съм ги изпратил, заявява ГОСПОД.
Еремия 29:31
Изпрати до всичките пленници и кажи: Така казва ГОСПОД за нехеламеца Семая: Понеже Семая ви пророкува, а Аз не съм го изпратил, и ви е направил да се надявате на лъжа,
Еремия 29:32
затова така казва ГОСПОД: Ето, Аз ще накажа нехеламеца Семая и потомството му; той няма да има никой, който да живее сред този народ и няма да види доброто, което Аз ще направя на народа Си, заявява ГОСПОД, понеже е говорил бунт против ГОСПОДА.
Еремия 37:19
И къде са сега вашите пророци, които пророкуваха, казвайки: Вавилонският цар няма да дойде срещу вас и срещу тази земя?
Плач Еремиев 2:14
Пророците ти виждаха за теб суетни и глупави видения и не откриха беззаконието ти, за да те върнат от плен, а виждаха за теб суетни пророчества, които те докараха до изгнание.
Езекил 13:3-18
3
Така казва Господ БОГ: Горко на безумните пророци, които се водят по своя си дух, без нищо да са видЕли!
4
Като лисици в развалините станаха пророците ти, Израилю.
5
Не се изкачихте в проломите и не издигнахте ограда около израилевия дом, за да устои в боя в ГОСПОДНИЯ Ден.
6
Суета видяха и лъжливо предсказание онези, които казват: ГОСПОД заявява! — а ГОСПОД не ги е изпратил — и даваха надежди, че словото им ще се сбъдне.
7
Не видяхте ли суетно видение и не говорихте ли лъжливо предсказание, казвайки: ГОСПОД заявява! — а Аз не съм говорил?
8
Затова, така казва Господ БОГ: Понеже говорите суета и виждате лъжа, затова, ето, Аз съм против вас, заявява Господ БОГ.
9
И ръката Ми ще бъде против пророците, които виждат суета и предсказват лъжа. Те няма да бъдат в съвета на народа ми и няма да се запишат в книгата на израилевия дом, и няма да дойдат в израилевата земя. И ще познаете, че Аз съм Господ БОГ.
10
Понеже, да, понеже заблудиха народа Ми, като казваха: Мир! — а няма мир. И когато той построи стена, ето, те я мажат с кал.
11
Кажи на онези, които я мажат с кал, че ще падне. Идва пороен дъжд и ти, каменна градушка, ще се изсипеш и бурен вятър ще я разцепи.
12
Ето, когато падне стената, няма ли да ви се каже: Къде е калта, с която мазахте?
13
Затова, така казва Господ БОГ: Ще я разцепя с бурен вятър в яростта Си и ще вали пороен дъжд в гнева Ми, и каменна градушка — в ярост за унищожение.
14
И ще съборя стената, която измазахте с кал, и ще я срина на земята, така че да се оголят основите й. Тя ще падне и вие ще загинете сред нея, и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
15
Така ще изпълня яростта Си върху стената и върху онези, които я мазаха с кал, и ще ви кажа: Няма я стената и ги няма онези, които я мазаха —
16
израилевите пророци, които пророкуват за Ерусалим и виждат за него видения за мир, а няма мир, заявява Господ БОГ.
17
И ти, сине човешки, насочи лицето си против дъщерите на народа си, които пророкуват от своето си сърце, и пророкувай против тях.
18
И кажи: Така казва Господ БОГ: Горко на жените, които шият превръзки за всички стави на ръцете и правят покривала за глави от всеки ръст, за да ловят души! Ловите душите на народа Ми и ще запазите ли душите си живи?
Осия 9:8
Стражът Ефрем, пророкът, е до моя Бог. Примка на птицеловец има по всичките му пътища и омраза — в дома на неговия Бог.
Михей 2:11
Ако някой вятърничав и измамлив човек лъже: Ще ти пророкувам за вино и спиртно питие! — той става пророк на този народ.
Михей 3:5
Така казва ГОСПОД за пророците, които заблуждават народа Ми: Когато хапят със зъбите си, викат: Мир! Но ако някой не сложи нещо в устата им, обявяват война против него.
Михей 3:11
Първенците му съдят за подкуп и свещениците му поучават за заплата, и пророците му предсказват за пари, и пак се облягат на ГОСПОДА и казват: Не е ли ГОСПОД сред нас? Няма да ни сполети зло.
Захария 13:3
И ако някой още пророкува, тогава баща му и майка му, които са го родили, ще му кажат: Няма да живееш, защото говориш лъжа в Името на ГОСПОДА! И баща му и майка му, които са го родили, ще го прободат, когато пророкува.
Захария 13:4
И в онзи ден пророците ще се посрамят — всеки от видението си, когато е пророкувал — и няма да обличат козинява дреха, за да заблуждават.
Матей 7:15
Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.
Лука 6:26
Горко на вас, когато всички хора ви захвалят, защото бащите им така правеха на лъжепророците.
Римляни 16:18
Защото такива хора не служат на нашия Господ Иисус Христос, а на корема си и със сладки думи и красиви речи прилъгват сърцата на простодушните.
Матей 24:5
защото мнозина ще дойдат в Мое Име, казвайки: Аз съм Христос; и ще подмамят мнозина.
Матей 24:11
И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.
Матей 24:24
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.
Марк 13:22
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните.
Лука 21:8
А Той каза: Внимавайте да не ви подмамят; защото мнозина ще дойдат в Мое Име и ще казват: Аз съм Христос и времето наближи. Да не отидете след тях.
Деяния 20:29
Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото;
Деяния 20:30
също и от самите вас ще се издигнат хора, които ще говорят извратено, за да отвличат учениците след себе си.
1 Коринтяни 11:19
защото е нужно да има и разделение между вас, за да се видят кои са одобрените между вас.
2 Коринтяни 11:13-15
13
Защото такива хора са лъжеапостоли, измамни работници, които се преправят на Христови апостоли.
14
И това не е чудно, защото сам Сатана се преправя на ангел на светлината.
15
Така че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но техният край ще бъде според делата им.
Галатяни 4:17
Тези учители са ревностни за вас, но не по добър начин — те желаят да ви отлъчат от нас, за да сте ревностни за тях.
Ефесяни 4:14
за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на някое учение, по човешка измама, в лукавство, по хитро измислени заблуди,
Колосяни 2:8
Внимавайте да не ви заплени някой с философия и с празна измама, според човешки предания и първоначалните неща на света, а не според Христос.
Колосяни 2:18
Никой да не ви отнема наградата, вършейки собствената си воля в смирение и поклонение на ангели, като се вглъбява в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум,
2 Солунци 2:3-12
3
Никой да не ви подмами по никакъв начин; защото това няма да дойде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,
4
който се противи и се превъздига над всичко, което се нарича Бог или на което се отдава поклонение, така че той като Бог да седне в Божия храм, като представя себе си за Бог.
5
Не помните ли, че ви казах това, когато бях още при вас?
6
И сега знаете онова, което го възпира, за да се открие той в своето си време.
7
Защото тайната на беззаконието вече действа, но не се открива само докато се махне Онзи, който сега я възпира;
8
и тогава ще се открие беззаконният, когото Господ Иисус ще премахне с дъха на устата Си и ще унищожи с явлението на пришествието Си,
9
този, чието идване е според действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса
10
и с всичката измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха любовта на истината, за да се спасят.
11
И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата,
12
та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение в неправдата.
1 Тимотей 4:1-3
1
А Духът изрично казва, че в по-късните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения
2
чрез лицемерието на онези, които говорят лъжа, чиято съвест е прегоряла,
3
които забраняват жененето и заповядват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се приемат с благодарение от онези, които вярват и познават истината.
2 Тимотей 3:1-9
1
И това да знаеш, че в последните дни ще настанат тежки времена.
2
Защото хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, богоненавистници,
3
безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани, свирепи, необичащи доброто,
4
предатели, буйни, надути, повече обичащи удоволствията, отколкото Бога,
5
имащи вид на благочестие, но отрекли се от силата му; и от такива се отвръщай.
6
Защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти,
7
които винаги се учат, но никога не могат да стигнат до познаването на истината.
8
И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсей, така и те се противят на истината, хора с покварен ум, показали се негодни относно вярата.
9
Но те няма да успеят повече, защото безумието им ще стане явно на всички, както стана и с онези.
2 Тимотей 4:3
Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, а ще си натрупат учители по своите страсти, за да им гъделичкат ушите,
Тит 1:11
чиито уста трябва да се запушат, които съсипват цели домове, като поучават заради гнусна печалба това, което не трябва.
1 Йоаново 2:18
Дечица, последно време е; и както сте чули, че идва Антихрист, така и сега са се явили много антихристи; от това знаем, че е последно време.
1 Йоаново 2:19
От нас излязоха, но не бяха от нас; защото, ако бяха от нас, щяха да останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас.
1 Йоаново 2:26
Писах ви това заради тези, които ви подмамват.
1 Йоаново 4:1
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.
Юда 1:18
че в последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите безбожни страсти.
Откровение 2:9
Зная твоите дела, скръб и бедност – но ти пак си богат – и как те хулят онези, които наричат себе си юдеи, а не са, а са сатанинска синагога.
Откровение 13:14
И мамеше земните жители чрез знаменията, които му се даде да извърши пред звяра, като казваше на земните жители да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оживя.
2 Петрово 2:3
От алчност те ще ви използуват с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя и тяхната погибел не дреме.
Галатяни 2:4
и то поради промъкналите се лъжебратя, които се бяха вмъкнали, за да дебнат свободата, която имаме в Христос Иисус, като искаха да ни поробят,
2 Петрово 2:3
От алчност те ще ви използуват с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя и тяхната погибел не дреме.
Галатяни 5:20
идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,
Тит 3:10
След като напътстваш един и два пъти човек, който е еретик, го отстрани,
Матей 10:33
Но всеки, който се отрече от Мен пред хората, ще се отрека и Аз от него пред Моя Отец, който е на небесата.
Лука 12:9
но ако се отрече някой от Мен пред хората, ще бъде отречен и той пред Божиите ангели.
Деяния 3:13
Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Своя Слуга Иисус, когото вие предадохте и от когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да Го пусне.
Деяния 3:14
Но вие се отрекохте от Светия и Праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец,
2 Тимотей 2:12
Ако устоим, то и ще царуваме с Него. Ако се отричаме от Него, и Той ще се отрече от нас.
2 Тимотей 2:13
Ако сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си.
Юда 1:4
Защото са се вмъкнали тайно някои хора, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, безбожници, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и отричат единствения Владетел, Бог, и нашия Господ Иисус Христос.
Откровение 2:13
Зная къде живееш – там, където е престолът на Сатана, и държиш здраво Името Ми, и не си се отрекъл от Моята вяра даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха между вас, където живее Сатана.
Откровение 3:8
Зная твоите дела. Ето, поставих пред теб отворена врата, която никой не може да затвори, защото ти имаш малко сила, и пак си опазил Моето слово и не си се отрекъл от Моето Име.
Второзаконие 32:6
Така ли отплащате на ГОСПОДА, глупав и неразумен народе? Не е ли Той твоят Отец, който те изкупи? Той те направи и утвърди.
Деяния 20:28
Внимавайте за себе си и за цялото стадо, над което Светият Дух ви е поставил надзорници, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.
1 Коринтяни 6:20
Защото вие бяхте купени с цена, затова прославете Бога с телата си.
1 Коринтяни 7:23
С цена сте били купени, не ставайте роби на хора.
Галатяни 3:13
Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: ?Проклет всеки, който виси на дърво“;
Ефесяни 1:7
В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,
Евреи 10:29
то колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия Син и е счел за просто нещо кръвта на завета, с която е бил осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?
1 Петрово 1:8
когото любите, без да сте Го видели, в когото като вярвате, без сега да Го виждате, се радвате с неизказана и преславна радост,
Откровение 5:9
И пееха нова песен, като казваха: Ти си достоен да вземеш книгата и да отвориш печатите й, защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога хора от всяко племе, език, народ и нация,
2 Петрово 2:3
От алчност те ще ви използуват с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя и тяхната погибел не дреме.
Малахия 3:5
И Аз ще се приближа до вас за съд и ще бъда бърз свидетел против баячите и против прелюбодейците, и против кълнящите се лъжливо, и против онези, които угнетяват наемниците в заплатата им, вдовицата и сирачето, и онеправдават чужденеца, и не се боят от Мен, казва ГОСПОД на Войнствата.
Филипяни 3:19
чийто край е погибел, чийто бог е коремът, чиято слава е в техния позор, които отдават ума си на земните неща.