Галатяни 5:1
И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.
Галатяни 5:13
Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само че не използвайте свободата си като повод за угаждане на плътта, а си служете един на друг с любов.
1 Петрово 2:16
като свободни, но не употребяващи свободата за покривало на злото, а като Божии слуги.
Йоан 8:34
Иисус им отговори: Истина, истина ви казвам: всеки, който върши грях, е роб на греха.
Римляни 6:12-14
12
И така, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да не се покорявате на неговите страсти.
13
И не предоставяйте частите на тялото си на греха като оръдия на неправдата, а предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и частите на тялото си на Бога като оръдия на правдата.
14
Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.
Римляни 6:16-22
16
Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате – било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?
17
Но да благодарим на Бога, че когато бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учение, на което бяхте обучени,
18
и като бяхте освободени от греха, станахте слуги на правдата.
19
По човешки говоря поради слабостта на вашата плът. Защото, както предавахте частите на тялото си за слуги на нечистотата и на беззаконието за беззаконие, така сега предайте частите си за слуги на правдата за святост.
20
Защото, когато бяхте слуги на греха, не бяхте подчинени на правдата.
21
Какъв плод имахте тогава? Неща, за които сега се срамувате, защото краят им е смърт.
22
Но сега, освободени от греха и станали слуги на Бога, имате плода си за святост, а за край – вечен живот.
Тит 3:3
Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблудени, робуващи на разни желания и страсти, живеещи в злоба и завист, мразени и мразещи се един друг.
2 Петрово 2:20
Защото, ако след като са избягали от мръсотиите на света чрез познаването на Господа и Спасителя Иисус Христос, те пак се заплитат в тях и са победени, то последното състояние е по-лошо за тях от първото.
Исая 28:1
Горко на горделивия венец на ефремовите пияници и на повехналия цвят на славната му красота, който е на върха на тлъстата долина на победените от виното!
Еремия 23:9
За пророците: Сърцето ми е съкрушено вътре в мен, треперят всичките ми кости; като пиян съм и като човек, обладан от вино, поради ГОСПОДА и поради светите Му думи.
2 Тимотей 2:26
и да изтрезнеят, и се освободят от примката на дявола, от когото са били уловени, за да вършат неговата воля.