Псалми 52:1-3
3
Обичаш злото повече от доброто и лъжа — повече отколкото да говориш правда. (Села.)
2
Езикът ти замисля лукавство, като остър бръснач върши измама.
1
(По слав. 51) За първия певец. Маскил на Давид, когато едомецът Доик отиде и говори на Саул, и му каза: Давид дойде в къщата на Ахимелех. Защо се хвалиш в злобата, силни? Божията милост трае вечно.
Псалми 73:8
Присмиват се и говорят злобно за насилие, говорят горделиво.
Псалми 73:9
Издигнали са устата си против небето и езикът им обхожда земята.
Данаил 4:30
царят проговори и каза: Не е ли велик този Вавилон, който аз съградих за седалище на царството с мощната си сила и за славата на великолепието си!
Данаил 11:36
И царят ще действа по волята си, ще се въздигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори нечувано против Бога на боговете; и ще успява, докато се изчерпи гневът — защото определеното ще се изпълни.
Деяния 8:9
А имаше един човек на име Симон, който преди това правеше магии и смайваше народа на Самария, като представяше себе си за нещо голямо,
2 Солунци 2:4
който се противи и се превъздига над всичко, което се нарича Бог или на което се отдава поклонение, така че той като Бог да седне в Божия храм, като представя себе си за Бог.
Юда 1:13
свирепи морски вълни, изпускащи като пяна срамотите си; скитащи звезди, за които тъмнината на мрака се пази до века.
Юда 1:15
да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички безбожници за всичките безбожни дела, които са извършили в безбожие, и за всичките жестоки думи, които безбожните грешници са говорили против Него.
Юда 1:16
Тези са роптатели, които се оплакват от съдбата и ходят по страстите си, и устата им говорят надуто и ласкаят хората заради печалба.
Откровение 13:5
И му се даде уста да говори големи неща и богохулства; и му се даде власт да действа четиридесет и два месеца.
Откровение 13:6
И той отвори устата си за хули против Бога, за да хули Неговото Име и Неговата скиния, и онези, които живеят на небето.
Откровение 13:11
И видях друг звяр, който излизаше от земята. И той имаше два рога, като агнешки, и говореше като змей.
Римляни 13:13
Нека ходим подобаващо, като през деня – не в пирувания и пиянства, не в блудства и разпътства, не в кавги и зависти,
Яков 5:5
Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато; угоихте сърцата си в ден на клане.
2 Петрово 2:20
Защото, ако след като са избягали от мръсотиите на света чрез познаването на Господа и Спасителя Иисус Христос, те пак се заплитат в тях и са победени, то последното състояние е по-лошо за тях от първото.
2 Петрово 1:4
чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света —
Деяния 2:40
И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше: Избавете се от това извратено поколение.