Йов 6:14-17
17
Когато се стопли, пресъхват, когато е горещо, изчезват от мястото си.
16
които са мътни от леда и в които се крие снегът.
15
Братята ми постъпиха измамно като поток, като пороите на потоците, които отминават,
14
На наскърбения трябва съжаление от приятеля му, иначе ще остави страха от Всемогъщия.
Еремия 14:3
И благородните му пращат малките си за вода; те идват при кладенците, не намират вода, връщат се с празните си съдове; посрамват се и се опозоряват и покриват главите си.
Осия 6:4
Какво да ти направя, Ефреме? Какво да ти направя, Юда? Защото добротата ви е като утринния облак и като росата, която рано изчезва.
Юда 1:12
Тези са петна на вашите трапези на любовта, като без страх се гощават с вас и угояват себе си; безводни облаци, отнесени от ветровете; есенни дървета, безплодни, два пъти умрели, изкоренени;
Юда 1:13
свирепи морски вълни, изпускащи като пяна срамотите си; скитащи звезди, за които тъмнината на мрака се пази до века.
Ефесяни 4:14
за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на някое учение, по човешка измама, в лукавство, по хитро измислени заблуди,
2 Петрово 2:4
Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, а ги хвърли в мрачните ровове на ада и предаде да бъдат пазени за съд;
Матей 8:12
а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Матей 22:13
Тогава царят каза на служителите: Вържете му краката и ръцете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Матей 25:30
А този безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Юда 1:6
И ангелите, които не опазиха подобаващото им първенство, а напуснаха своето собствено жилище, Той държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден;
Юда 1:13
свирепи морски вълни, изпускащи като пяна срамотите си; скитащи звезди, за които тъмнината на мрака се пази до века.