2 Царе 11:2-4
4
И Давид изпрати пратеници и я взе, и когато тя дойде при него, лежа с нея — защото се беше очистила от нечистотата си — и тя се върна у дома си.
3
И Давид изпрати и разпита за жената. И казаха: Не е ли това Витсавее, дъщерята на Елиам, жената на хетееца Урия?
2
И привечер, когато Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царската къща, той видя от покрива една жена, която се къпеше. А жената беше много красива на вид.
Йов 31:7
Ако стъпката ми се е отклонила от пътя или сърцето ми е последвало очите ми, или ако се е залепило петно на ръцете ми,
Йов 31:9
Ако се е прелъстило сърцето ми от жена и аз съм причаквал при вратата на съседа си,
Притчи 6:25
Не пожелавай красотата й в сърцето си и да не те улови с миглите си,
Матей 5:28
Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.
1 Йоаново 2:16
Защото всичко, което е в света – похотта на плътта, похотта на очите и тщеславието на живота – не е от Отца, а е от света.
Исая 1:16
Измийте се, очистете се, отмахнете от очите Ми злото на делата си, престанете да вършите зло!
Еремия 13:23
Може ли етиопец да промени кожата си или леопард — петната си? Тогава и вие ще можете да правите добро, които сте се научили на злото.
Матей 12:34
Рожби на усойница! Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.
Йоан 5:44
Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог?
2 Петрово 2:18
Защото, като говорят с надуто празнословие, те подмамват чрез плътски страсти и безнравственост онези, които едвам са избягали от живеещите в заблуда.
2 Петрово 3:16
както пише и във всичките си писма, когато говори в тях за тези работи — в които има някои неща, мъчни за разбиране, които невежите и неутвърдените изопачават, както и другите Писания, за своя собствена гибел.
Марк 13:22
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните.
Римляни 16:18
Защото такива хора не служат на нашия Господ Иисус Христос, а на корема си и със сладки думи и красиви речи прилъгват сърцата на простодушните.
1 Коринтяни 11:19
защото е нужно да има и разделение между вас, за да се видят кои са одобрените между вас.
Ефесяни 4:14
за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на някое учение, по човешка измама, в лукавство, по хитро измислени заблуди,
Колосяни 2:18
Никой да не ви отнема наградата, вършейки собствената си воля в смирение и поклонение на ангели, като се вглъбява в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум,
Яков 1:8
защото колебливият е непостоянен във всичките си пътища.
Откровение 12:9
И беше хвърлен големият змей, старовременната змия, наричан дявол и Сатана, който мами целия свят; хвърлен беше на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него.
2 Петрово 2:3
От алчност те ще ви използуват с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя и тяхната погибел не дреме.
Юда 1:11
Горко им! Защото тръгнаха по пътя на Каин, заради печалба се предадоха на заблудата на Валаам и загинаха в упорството на Корей.
Исая 34:5
Понеже мечът Ми се опи в небесата, ето, слиза за съд върху Едом и върху народа, над който изпълних проклятието.
Исая 65:20
И там няма вече да има кърмаче, което да живее само няколко дни, и старец, който да не е изпълнил дните си; защото момчето ще умре на сто години, а който не достигне сто години, ще се счита за проклет.
Матей 25:41
Тогава ще каже и на тези, които са от лявата Му страна: Идете си от Мен, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели;
Ефесяни 2:3
между които и ние всички сме живели някога в своите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били деца на гнева, както и другите.