Исая 3:11
Горко на безбожния, зле ще му бъде, защото делата на ръцете му ще му се отплатят.
Римляни 2:8
и гняв и негодувание на онези, които са себелюбиви и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата;
Римляни 2:9
скръб и неволя на всяка човешка душа, която върши зло – първо на юдеина, после и на гърка;
Филипяни 3:19
чийто край е погибел, чийто бог е коремът, чиято слава е в техния позор, които отдават ума си на земните неща.
2 Тимотей 4:14
Ковачът Александър ми стори много зло; Господ ще му върне според делата му;
Евреи 2:2
Защото, ако словото, изговорено чрез ангели, беше твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата,
Евреи 2:3
то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало беше прогласено от Господа и беше потвърдено между нас от тези, които го бяха чули,
Юда 1:12-16
12
Тези са петна на вашите трапези на любовта, като без страх се гощават с вас и угояват себе си; безводни облаци, отнесени от ветровете; есенни дървета, безплодни, два пъти умрели, изкоренени;
13
свирепи морски вълни, изпускащи като пяна срамотите си; скитащи звезди, за които тъмнината на мрака се пази до века.
14
За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като каза: Ето, Господ иде с хилядите си светии
15
да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички безбожници за всичките безбожни дела, които са извършили в безбожие, и за всичките жестоки думи, които безбожните грешници са говорили против Него.
16
Тези са роптатели, които се оплакват от съдбата и ходят по страстите си, и устата им говорят надуто и ласкаят хората заради печалба.
Откровение 18:6
Отплатете й това, което и тя е отплатила; да, отплатете й двойно на делата й; почерпете й двойно с чашата, с която тя е черпила.
Римляни 13:13
Нека ходим подобаващо, като през деня – не в пирувания и пиянства, не в блудства и разпътства, не в кавги и зависти,
1 Солунци 5:7
Защото, които спят, нощем спят и които се опиват, нощем се опиват.
1 Солунци 5:8
Но ние, които сме от деня, нека бъдем трезви и нека облечем бронения нагръдник на вярата и любовта и сложим за шлем надеждата на спасението.
1 Петрово 4:4
Затова те се и чудят и ви хулят, че не тичате в същия поток на разпуснатостта,
Песен на песните 4:7
Ти си цялата красива, любима моя, и недостатък няма в теб.
Ефесяни 5:27
за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, а да бъде свята и непорочна.
Юда 1:12
Тези са петна на вашите трапези на любовта, като без страх се гощават с вас и угояват себе си; безводни облаци, отнесени от ветровете; есенни дървета, безплодни, два пъти умрели, изкоренени;
1 Коринтяни 11:20-22
20
И когато така се събирате на едно място, не е възможно да ядете Господната вечеря.
21
Защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другите и така един остава гладен, а друг се напива.
22
Какво! Къщи ли нямате, където да ядете и пиете? Или презирате Божията църква и засрамвате тези, които нямат нищо? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви хваля.