Псалми 49:10
Защото вижда, че мъдрите умират, и безумният, и неразумният заедно погиват, и оставят имота си на други.
Псалми 92:6
Неразумният човек не знае и глупавият не разбира това,
Псалми 94:8
Разберете, вие, неразумни между народа! И вие, глупави, кога ще поумнеете?
Еремия 4:22
Защото Моят народ е безумен, не Ме познава; глупави синове са и нямат разум. Мъдри са да вършат зло, но да вършат добро не умеят.
Еремия 5:4
И аз казах: Само простолюдие са, безумни са, защото не знаят пътя на ГОСПОДА и правилата на своя Бог.
Еремия 10:8
А те до един са глупави и безумни; учението на нищожните идоли е дърво.
Еремия 10:21
Понеже пастирите оглупяха и не потърсиха ГОСПОДА, затова не постъпваха разумно и цялото им стадо се разпръсна.
Еремия 12:3
Но Ти, ГОСПОДИ, ме познаваш, виждаш ме и изпитваш сърцето ми спрямо Теб. Отдели ги като овце за клане и ги приготви за деня, когато ще бъдат заклани.
Езекил 21:31
Ще излея върху теб негодуванието Си, с огъня на яростта Си ще духна върху теб и ще те предам в ръцете на свирепи хора, които са опитни да погубват.
Юда 1:10
Тези обаче хулят всичко, което не знаят; а което естествено, както диви животни разбират, в това погубват себе си.
2 Петрово 2:19
Обещават им свобода, докато те сами са роби на покварата; защото, от когото е победен някой, от него бива и поробен.
2 Петрово 1:4
чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света —
Притчи 14:32
Безбожният ще бъде отхвърлен за злината си, а праведният има убежище в смъртта си.
Йоан 8:21
И Иисус пак им каза: Аз си отивам и ще Ме търсите, но в греха си ще умрете. Където отивам Аз, вие не можете да дойдете.
Галатяни 6:8
Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.