Псалми 103:20
Благославяйте ГОСПОДА, вие, Негови ангели, мощни по сила, които изпълнявате словото Му, като слушате гласа на словото Му!
Псалми 104:4
който прави ангелите Си ветрове и служителите Си — пламтящ огън.
Данаил 6:22
Моят Бог изпрати Ангела Си и затвори устата на лъвовете и те не ме повредиха, защото се намерих невинен пред Него; също и пред теб, царю, не съм извършил никакво престъпление.
2 Солунци 1:7
а на вас, наскърбените, да даде утеха заедно с нас, когато Господ Иисус се яви от небето с ангелите на Своята мощ
Юда 1:9
Но архангел Михаил, когато в борба с дявола спореше за тялото на Мойсей, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри!