Йоан 5:42
но ви зная, че вие нямате в себе си Божията любов.
2 Коринтяни 9:14
и в молитвите си за вас те копнеят за вас поради дадената ви изобилна Божия благодат.
2 Коринтяни 13:5
Изпитвайте себе си дали сте във вярата, опитвайте себе си. Или самите вие не познавате, че Христос е във вас, освен ако не сте негодни?
Филипяни 2:5
Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Иисус;
Колосяни 3:16
Нека Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си.
Филимон 1:6
Моля се общението на твоята вяра да действа в познаването на всяко добро, което е в нас относно Христос.
1 Коринтяни 15:58
Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашият труд не е напразен.
2 Коринтяни 8:2
че макар и в голямо скръбно изпитание, пак изобилната им радост и дълбоката им беднотия направиха да преизобилства богатството на тяхната щедрост.
2 Коринтяни 8:7
И както изобилствате във всяко нещо – във вяра, в слово, в познание, в пълно усърдие и в любовта си към нас – така да преизобилствате и в това благодеяние.
Филипяни 1:9
И за това се моля: любовта ви да изобилства все повече и повече с познаване и всякакво разбиране,
Колосяни 2:7
вкоренени и изграждани в Него и утвърждавани във вярата така, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.
Колосяни 3:16
Нека Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си.
1 Солунци 3:12
И Господ да ви направи да растете и да изобилствате в любов един към друг и към всички, както и ние към вас,
1 Солунци 4:1
По-нататък, братя, молим ви и ви увещаваме в Господ Иисус: така, както сте научили от нас как трябва да живеете и да угаждате на Бога – както и живеете наистина – така да преуспявате все повече и повече.
2 Солунци 1:3
Длъжни сме, братя, винаги да благодарим на Бога за вас, както и подобава, за това, че вярата ви расте все повече и повече и че любовта на всеки един от вас се умножава един към друг,
Йоан 15:7
Ако стоите в Мен и думите Ми стоят във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.
Йоан 15:8
В това се прославя Моят Отец – да принасяте много плод; и ще бъдете Мои ученици.
2 Коринтяни 5:13-17
13
Защото, ако сме излезли извън себе си, то е заради Бога; или ако сме разумни, то е заради вас.
14
Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че ако един е умрял за всичките, тогава и всичките са умрели;
15
и че Той умря за всички, така че тези, които живеят, да не живеят вече за себе си, а за Този, който за тях е умрял и е бил възкресен.
16
Затова, отсега нататък ние не познаваме никого по плът; дори и да сме познавали Христос по плът, пак сега вече не Го познаваме така.
17
И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!
Притчи 19:15
Леността хвърля в дълбок сън и нехайна душа ще гладува.
Матей 20:3
И като излезе около третия час, видя други, че стояха на пазара свободни;
Матей 20:6
А като излезе около единадесетия час, намери други, че стоят, и им каза: Защо стоите цял ден тук свободни?
Матей 25:26
А господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна, където не съм сял и събирам, където не съм пръскал.
Римляни 12:11
В усърдието не бъдете лениви; бъдете пламенни по дух, като служите на Господа;
1 Тимотей 5:13
и освен това се научават да бъдат безделни, като ходят от къща на къща, и не само безделни, но и бъбриви, и да се занимават с празни работи, като говорят това, което не трябва да се говори.
Евреи 6:12
да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията.
Матей 13:22
А посятото между тръните е онзи, който чува словото, но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден.
Йоан 15:2
Всяка пръчка в Мен, която не дава плод, Той я маха; и всяка, която дава плод, я очиства, за да дава повече плод.
Йоан 15:6
Ако някой не стои в Мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят.
Тит 3:14
Нека и нашите се учат да се стараят в добри дела за посрещане на необходимите потребности, за да не бъдат безплодни.
2 Петрово 1:2
Благодат и мир да ви се умножи в познаването на Бога и на Иисус, нашия Господ!