Йоан 13:34
Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.
Йоан 13:35
По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
Римляни 12:10
горещо се обичайте един друг с братска обич; изпреварвайте се да си отдавате почит един на друг.
1 Солунци 3:12
И Господ да ви направи да растете и да изобилствате в любов един към друг и към всички, както и ние към вас,
1 Солунци 4:9
А за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото вие сами сте научени от Бога да се любите един друг
1 Солунци 4:10
и вие наистина правите това към всичките братя по цяла Македония. Но ние ви умоляваме, братя, да преуспявате все повече и повече
Евреи 13:1
Постоянствайте в братолюбието.
1 Петрово 1:22
Тъй като сте очистили душите си чрез послушание на истината за нелицемерно братолюбие, любете се един друг горещо, с чисто сърце,
1 Петрово 2:17
Почитайте всички, любете братството, от Бога се бойте, царя почитайте.
1 Йоаново 3:14
Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, стои в смърт.
1 Йоаново 3:16
По това познахме любовта, че Той отдаде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да отдадем живота си за братята.
1 Коринтяни 13:1-8
1
Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти, или кимвал, който дрънка.
2
И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.
3
И ако раздам целия си имот за прехрана на бедните и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не ме ползва.
4
Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее,
5
не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло,
6
не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,
7
всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
8
Любовта никога не преминава; обаче пророчества ли са, ще се прекратят, езици ли са, ще престанат, знание ли е, ще се прекрати.
Галатяни 6:10
И така, като имаме случай, нека правим добро на всички, а най-вече – на своите по вяра.
Колосяни 3:14
А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство.
1 Солунци 5:15
Внимавайте никой да не връща зло за зло на никого, а винаги се стремете към това, което е добро — един за друг и за всички.
1 Петрово 3:8
А най-после, бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, смирени.
1 Йоаново 4:21
И тази заповед имаме от Него: който люби Бога, да люби и брат си.