Деяния 24:25
И когато той говореше за правда, за себеобуздание и за идещия съд, Феликс уплашен отговори: Засега си иди и когато намеря време, ще те повикам.
1 Коринтяни 9:25
А всеки, който се състезава, се въздържа във всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние — нетленен.
Галатяни 5:23
кротост, себеобуздание; против такива няма закон.
Тит 1:8
а гостолюбив, обичащ доброто, разбран, справедлив, благочестив, самообладан,
Тит 2:2
старите мъже да бъдат трезви, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпението.
Псалми 37:7
Облегни се на ГОСПОДА и Го чакай. Не се раздразнявай заради онзи, който преуспява в пътя си, заради човека, който осъществява зли замисли.
Лука 8:15
А посятото на добра земя са тези, които, като чуят словото, го държат в искрено и добро сърце и дават плод с търпение.
Лука 21:19
Чрез твърдостта си придобивайте душите си.
Римляни 2:7
вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;
Римляни 5:3
И не само това, но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост,
Римляни 5:4
а твърдостта – опитност, а опитността – надежда,
Римляни 8:25
Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.
Римляни 15:4
Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение, за да можем ние чрез търпението и утехата на Писанията да имаме надежда.
2 Коринтяни 6:4
а във всичко представяме себе си като Божии служители, в голямо търпение, в скърби, в нужди, в страхове,
Колосяни 1:11
подкрепяни с пълна сила според мощта на Неговата слава, за да издържите и дълготърпите всичко с радост,
1 Солунци 1:3
като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец за вашата работа във вярата и усилия на любов, и твърдост в надежда в нашия Господ Иисус Христос.
2 Солунци 1:4
така че и самите ние се хвалим с вас между Божиите църкви с вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и скърби, които понасяте;
2 Солунци 3:5
И нека Господ упъти сърцата ви към Божията любов и в Христовата твърдост.
Евреи 6:12
да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията.
Евреи 6:15
И така, Авраам с дълготърпение получи обещаното.
Евреи 10:36
Защото се нуждаете от търпение, така че след като извършите Божията воля, да получите обещаното.
Евреи 12:1
Затова и ние, като сме заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и нека тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще,
Яков 1:3
като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.
Яков 1:4
А твърдостта нека има съвършено дело, за да бъдете съвършени и завършени, без никакъв недостатък.
Яков 5:7-10
7
И така, братя, останете търпеливи до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и дълго търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд.
8
Бъдете и вие търпеливи и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи.
9
Не се оплаквайте един от друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратата.
10
Братя, вземете за пример на страдание и на търпение пророците, които говориха в Господното Име.
Откровение 1:9
Аз, Йоан, ваш брат и участник заедно с вас в скръбта и в царството, и в търпението, които са в Иисус (Христос), бях на острова, наречен Патмос, заради Божието слово и свидетелството на Иисус (Христос).
Откровение 2:2
Зная твоите дела, твоя труд и твоето търпение, и че не можеш да търпиш злите хора; и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи;
Откровение 13:10
Ако някой откарва в плен, и той ще отиде в плен. Ако някой убива с меч, и той трябва да бъде убит с меч. Тук е нужно търпението и вярата на светиите.
Откровение 14:12
Тук е нужно търпението на светиите; на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Иисус.
2 Петрово 1:3
Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез Своята слава и съвършенство,
2 Петрово 3:11
И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в своя свят живот и благочестие,
Битие 5:24
И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе.
Исая 57:1
Праведният загива и никой не взема това присърце; и благочестиви мъже се отнемат от земята и никой не размисля, че праведният се отнема преди злото,
1 Тимотей 2:2
за царе и за всички, които са на власт, за да водим тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.
1 Тимотей 2:10
а с добри дела, както прилича на жени, които изповядват страх от Бога.
1 Тимотей 3:16
И както е признато, велика е тайната на благочестието: Този, който се яви в плът, оправдан в Духа, видян от ангели, проповядван между нациите, повярван в света, възнесен в слава.
1 Тимотей 4:7
А нечистите и бабешките басни отхвърляй и обучавай себе си в благочестие.
1 Тимотей 4:8
Защото телесното упражнение е полезно за малко, а благочестието е полезно за всичко, тъй като има обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот.
1 Тимотей 6:3
И ако някой предава друго учение и не се съобразява със здравите думи на нашия Господ Иисус Христос и учението, което е според благочестието,
1 Тимотей 6:6
А благочестието със скромност е голяма печалба.
1 Тимотей 6:11
Но ти, Божи човече, бягай от тези неща и се стреми към правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.
2 Тимотей 3:5
имащи вид на благочестие, но отрекли се от силата му; и от такива се отвръщай.
Тит 1:1
Павел, слуга на Бога и апостол на Иисус Христос според вярата на Божиите избрани и познаването на истината, която е според благочестието,