Лука 16:26
И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам – да преминат към нас.
Лука 24:21
А ние се надявахме, че Той е Онзи, който ще избави Израил. И освен всичко това, вече е третият ден, откакто стана това.
2 Петрово 1:10
Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото, като вършите тези неща, никога няма да се спънете.
2 Петрово 3:14
Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите от Него в мир, чисти и непорочни.
2 Петрово 3:18
Но растете в благодатта и познанието на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. На Него да бъде слава и сега, и в деня на вечността. Амин.
Псалми 119:4
Ти си ни заповядал правилата Си, за да ги пазим усърдно.
Притчи 4:23
Повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.
Исая 55:2
Защо харчите пари за това, което не е хляб, и труда си — за това, което не насища? Послушайте Ме внимателно и ще ядете доброто и душата ви ще се наслаждава на тлъстината.
Захария 6:15
И далечни ще дойдат и ще градят в ГОСПОДНИЯ храм; и ще познаете, че ГОСПОД на Войнствата ме е изпратил при вас. И това ще стане, ако послушате внимателно гласа на ГОСПОДА, своя Бог.
Йоан 6:27
Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си.
Филипяни 2:12
Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни – не само в моето присъствие, но сега много повече в моето отсъствие – изработвайте спасението си със страх и трепет,
Евреи 6:11
И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата докрай,
Евреи 11:6
А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото, който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които Го търсят.
Евреи 12:15
като внимавате да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, който да ви смущава, така че мнозина да се осквернят от него;
2 Петрово 1:3
Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез Своята слава и съвършенство,
Филипяни 4:8
Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е достойно за обич, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.
2 Петрово 1:2
Благодат и мир да ви се умножи в познаването на Бога и на Иисус, нашия Господ!
2 Петрово 3:18
Но растете в благодатта и познанието на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. На Него да бъде слава и сега, и в деня на вечността. Амин.
1 Коринтяни 14:20
Братя, не бъдете деца по ум, но бъдете невръстни в злобата, а по ум бъдете пълнолетни.
Ефесяни 1:17
така че Бог на нашия Господ Иисус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на мъдрост и откровение в познаването на Него Самия,
Ефесяни 1:18
като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призоваване, какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите
Ефесяни 5:17
Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля.
Филипяни 1:9
И за това се моля: любовта ви да изобилства все повече и повече с познаване и всякакво разбиране,
Колосяни 1:9
Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да молим от Бога да се изпълните с познаването на Неговата воля чрез пълна мъдрост и духовно разбиране,
1 Петрово 3:7
Също и вие, мъже, живейте благоразумно, като с по-слаб съсъд, с женския пол и им отдавайте почит като на сънаследници на благодатта на живота, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.