Псалми 110:3
Народът Ти ще бъде готов в деня на силата Ти. В свято великолепие от скута на зората ще са за Теб като росата Твоите млади.
Матей 28:18
Тогава Иисус се приближи към тях и им говори, като каза: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
Йоан 17:2
както си Му дал власт над всяко създание да даде вечен живот на всички, които си Му дал.
2 Коринтяни 12:9
и Той ми каза: Достатъчна ти е Моята благодат; защото силата Ми се показва съвършена в немощ. И така, с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да почива на мен Христовата сила.
Ефесяни 1:19-21
19
и какво е превъзходното величие на Неговата мощ към нас, вярващите, според действието на мощта на Неговата сила.
20
С нея Той подейства в Христос, като Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната си страна на небесата,
21
далеч над всяко началство и власт, и сила, и господство, и всяко име, с което се наименуват, не само в този свят, но и в бъдещия.
Колосяни 1:16
защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото – било престоли или господства, или началства, или власти – всичко беше създадено чрез Него и за Него;
Евреи 1:3
който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез словото на Своята мощ, след като извърши (чрез Себе Си) очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините
Псалми 84:11
Защото ГОСПОД Бог е слънце и щит, ГОСПОД ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро онези, които ходят в чистота.
Римляни 8:32
Той, който не пощади Своя Собствен Син, а Го даде заради всички нас, как няма да ни подари заедно с Него и всичко?
1 Коринтяни 3:21-23
21
Затова никой да не се хвали с хората, защото всичко е ваше:
22
било Павел, или Аполос, или Кифа, или свят, или живот, или смърт, или сегашното, или бъдещето — всичко е ваше;
23
а вие сте Христови, а Христос — Божи.
1 Тимотей 4:8
Защото телесното упражнение е полезно за малко, а благочестието е полезно за всичко, тъй като има обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот.
2 Петрово 1:2
Благодат и мир да ви се умножи в познаването на Бога и на Иисус, нашия Господ!
Йоан 17:3
А това е вечен живот – да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Иисус Христос, когото си изпратил.
Римляни 8:28-30
28
Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.
29
Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя;
30
а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда; а които оправда, тях и прослави.
Римляни 9:24
нас, които призова не само измежду юдеите, а и измежду езичниците?
1 Коринтяни 1:9
Верен е Бог, чрез когото бяхте призовани в общение с Неговия Син Иисус Христос, нашия Господ.
Ефесяни 4:1
И така, аз, затворникът в Господа, ви моля да живеете достойно за званието, на което бяхте призовани,
Ефесяни 4:4
Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на вашето звание;
1 Солунци 2:12
и ви подтиквахме да живеете достойно за Бога, който ви призовава в Своето царство и слава.
1 Солунци 4:7
Защото Бог не ни е призовал за нечистота, а за освещение.
2 Солунци 2:14
за което спасение ви призовава чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Иисус Христос.
2 Тимотей 1:9
който ни е спасил и призовал със свято призвание – не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена ни в Христос Иисус преди вечните времена,
1 Петрово 1:15
а както е свят Този, който ви е призовал, така бъдете и вие свети в цялото си поведение,
1 Петрово 2:9
Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на Този, който ви призова от тъмнината в Своята чудна светлина,
1 Петрово 2:21
Защото за това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, като ви остави пример, за да следвате по Неговите стъпки;
1 Петрово 3:9
Не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, като знаете, че за това бяхте призовани, за да наследите благословение.
1 Петрово 5:10
А Бог на всяка благодат, който ви е призовал за Своята вечна слава в Христос (Иисус), да ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.
2 Петрово 1:5
точно затова, като положите всяко старание, прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта – познание,
Рут 3:11
И сега, дъще моя, не се бой. Ще направя за теб всичко, каквото кажеш, защото целият град на народа ми знае, че си добродетелна жена.
Притчи 12:4
Добродетелната жена е венец на мъжа си, но онази, която докарва срам, е като гнилота в костите му.
Притчи 31:10
Кой може да намери добродетелна жена? Защото е много по-скъпа от скъпоценни камъни.
Притчи 31:29
Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всички!
Филипяни 4:8
Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е достойно за обич, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.