2 Петрово 1:14
понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както и ми извести нашият Господ Иисус Христос.
2 Коринтяни 5:1-4
1
Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната ни скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен.
2
Понеже в този дом ние стенем, като копнеем да се облечем с нашето небесно жилище,
3
стига само, като сме облечени, да не се намерим голи.
4
Понеже, като сме в тази телесна скиния, ние стенем обременени; защото желаем не да бъдем съблечени, а да бъдем облечени още повече, така че смъртното да бъде погълнато от живота.
2 Коринтяни 5:8-4
Евреи 13:3
Помнете затворените, като че заедно с тях сте затворени, страдащите, понеже и самите вие сте в тяло.
2 Петрово 3:1
Ето, възлюбени, пиша ви това второ писмо; и в тези двете събуждам чрез напомняне вашия чист разум,
Агей 1:14
И ГОСПОД подбуди духа на управителя на Юда Зоровавел, сина на Салатиил, и духа на първосвещеника Иисус, сина на Йоседек, и духа на целия остатък от народа и те дойдоха и се заеха с работата в дома на ГОСПОДА на Войнствата, своя Бог,
2 Тимотей 1:6
По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце.
2 Петрово 1:12
Затова винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега имате пред вас.